Ежедневные Архивы: 2 мая, 2020

Коомдо экономикалык тең салмактуулукту сактоо

Исламдагы экономикалык түзүм: Коомдо экономикалык тең салмактуулукту сактоо Ырызкы берүүчү Аллах. Аллах Таала ырызкыны адамдарга Өзү каалагандай берет. Ошондуктан, бул сыноо дүйнөдө ырызкысы кеңдер жана...

Афганистан