“Үммөттү жарадар кылган вахн”

2455
0

Бисмиллахи Рохмаанир Рохиим! 

Муаннис Хамид калемине таандык. 

“Үммөттү жарадар кылган вахн”

Вахн – бул бизге бузукулук, жахилдик жана сенектикти алып келүүчү кырсыктуу оору. Ооба, бул вакиъге моюн сунуу о.э. арзыбаган убактылуу дүйнөнү кабыл алуу жана ага ыраазы болуу… 

Ушул илдет бизде күчөдү, ал тургай коомдо мункарды көрүп туруп унчукпастан, аны кабыл алган абалда жашай турган болуп калдык… Зулумду көрүп туруп, ага моюн сунуп, ырайым эмне  экенин билбей турган тогуттарга жетекчиликти тапшырып койдук. Тогуттар болсо, адамдардын укуктарын тебелеп, аларды адилеттүү жашоодон куржалак калтырышты, ал тургай коом өтө алсырап, арзыбаган дүйнө матасы үчүн желип-жортуп, өз негиздеринин баш тарта турган болуп калды. Мындан тышкары, жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын аң-сезимин ууландырып, пикирлерди Батыштын баалуулуктары жана кызыкчылыктарына ылайык калыптандырууга кызмат кылууда.

Биздин алсыздыгыбызга баскынчы яхудийлердин Газадагы кыргындары ачык-айкын далил болот. Мусулман акимдер болсо сүкүт сактап кайгырымыш болуп, куру эле каралаган жана үммөттү алаксыткан билдирүүлөр менен чектелүүдө. Бул иштер, малай акимдердин колунан келген эң акыркы иш болууда. Биз болсо Газадагы боордошторубуз тирүүлөй мууздалып жана тебеленип жатканына күбө болуп турабыз. Мунун каршысында АКШ жетекчилиги негизиндеги залимдерди көрүп турабыз. Ал (АКШ) – жерлерди басып алышы жана адамдардын укуктарын тебелеши үчүн – баскынчы вужудду (Израилди) коргоо максатында бардык жардамдарын жеткирүүдө. Үммөт болсо, селдин көбүгү сыяктуу…

Чындыгында Расулуллах с.а.в. башарат кылган: “Жакында жеп тойбос соргоктор табагына жутунганы сыяктуу улуттар силердин үстүңөргө жутунат”, – деди. Ошондо бир киши: “Ал кезде саныбыз аз болгону үчүн ошондой болобу?” – деп сурады. Пайгамбарыбыз с.а.в.: “Силер ал кезде көп болосуңар. Бирок, селдин көбүгү сыяктуу көбүк болосуңар. Аллах душмандарыңардын дилинен коркууну алып коёт, силердин дилиңерге болсо, вахнды салып коёт”, – деди. Ошондо бир киши: “Я Расулуллах вахн эмне?” – деп сурады. Расулуллах с.а.в: “Дүйнөнү жакшы көрүү, өлүмдү жаман көрүү”, деп жооп берди. (Абу Давуд Савбандан риваят кылган).

Кулак салгыла! 

Эй Газадагы боордоштор, силерден үзүр сурайбыз. Анткени, кылмышкер яхудий аскерлери күн сайын силердин ыйык каныңарды төгүп жатат. Бизди болсо, вахн ээлеп алды, үммөт өз милдетин аткаруудан чегинүүдө. Эй Газа калкы, ант болсун, силер жакынкы тарыхтагы баатырлар болуп эсептелесиңер! Анткени силер Үммөт ичинде түптөн өзгөрүү, ойгонуу о.э. азиздик жана улуулук сезимдерин ойготтуңар. Чындыгында силер мусулмандарга, үммөттү бириктире турган жана азиздигин кайтара турган жетекчиге муктаж экендигин түшүндүрүп койдуңар. Ушул акыйкатты түшүнгөн мусулмандар көбөйүп барууда. Себеби, бул үммөт жүгүн көтөрө турган о.э. душмандан коргой турган жетекчиси болмоюнча кордуктан кутула албайт.

Албетте, Исламий акыйда момунду күчтүү шахсия кылып чыгарат. Ал өз динине амал кылууда жана аны жеткирүүдө коргонуучу эмес чабуул кылуучу позицияны карманат. Себеби, бул үммөт өз динин пикирий кабыл алып, канааттанган. Бул үммөт зулумга сүкүт сактабайт, фужурга жолукса көрмөксөн болбойт, тескерисинче бузук вакиъни өзгөртүүгө болгон күчүн жумшайт. Ал жолунан чыккан – тогуттар үммөттүн башына салган – кордукту талкалайт. Роббисин ыраазы кылуу жана Исламий жашоону кайрадан баштоо жолунда ар дайым адилеттүүлүк, сый-урмат тарабында болот.

Чыныгы мусулман, өз иштерин башкарууну дин душмандары тарабынан дайындалган малай акимдерге тапшырып коюп жашоого, же, кризис жана бузукулуктарга ыраазы болбойт. Чыныгы мусулман алсыздык жана чегинүүнү кабыл албайт, тескерисинче, Роббисинин динине жардам берүү үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн ишке салат. Ал ойгонуу болушу үчүн, Исламий хазаратты турмушка кайтаруу үчүн жашайт.

Албетте “Акса бороону” үммөттө кайрадан үмүт ойготту. “Акса бороону” үммөттү, ошол вахндан куткаруучу “Түптөн өзгөрүү бороонуна” айланса ажеп эмес. Ислам үммөтү эч качан өлбөйт, бирок бейтап болот. Бул мубарак үммөттөн эч качан жакшылык үзүлбөйт, себеби бул тууралуу Жаратуучубуз кабарлаган. Ырасында бул үммөт нусратка алып баруучу себеп жана шарттарды аткарып жаткан соң, ага жеңиш жана нусрат ар дайым жар болот. Бул болсо Жаратуучуга кыйын эмес!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here