чегараларды бузуп яхудий вужудун түп-тамыры менен кулатуу милдети турат!

5195
0

Басма сөз баянаты

Мисир жана анын армиясынын жоопкерчилигинде келишим түзүү жана гуманитардык жардамдарды киргизүүгө аракет кылуу эмес, чегараларды бузуп яхудий вужудун түп-тамыры менен кулатуу милдети турат!

Мисир тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Ахмад Абу Зайд «израиль» мыйзамбузууларды токтотушу керектигин жана эл аралык мыйзамдарды бузуп жатканын билдирди. О.э. Ахмад Абу Зайд эл аралык соттун токтому «израиль» үчүн милдеттүү экенин баса белгиледи. Мисир тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы «Alqahera News» телеканалы менен өткөргөн телефон маекте «израиль» фалестиндиктерди өз мекенинен көчүрүп жатканын, Фалестин калкынын укуктарын бузуп, фалестиндиктерге каршы геноцид саясатын жүргүзүп жатканын жана мындай кылмыштарын токтотушу үчүн ага басым кылуу керектигин кошумчалады. О.э. маалымат катчысы Вашингтон өз жоопкерчилигине ылайык позицияны карманбай жатканын, анын Вето укугунан пайдаланууда ачыктаган жүйөсү ишеничтүү эместигин, Мисир Газа секторунда келишимге түзүү үчүн максимал даражада аракет жасап, секторго гуманитардык жардамдардын көбүрөк киргизилишине катуу аракет кылып жатканын баса белгиледи. («Youm 7», 2024-жыл, 21-февраль).

Маалымат катчысынын мындай сөздөрүн уккан киши Мисир эгемендүү, өзүнчө чечим кабыл алган суверендүү мамлекет деп ойлойт. Түпкүлүгүндө, Мисир режими Америка көрсөтүп берген жана анын кызыкчылыгына кызмат кылгандан башканы кылбайт, Американын пландарынан таптакыр чыкпайт. Ошондуктан, бул режим Фалестин маселесин жок кылууга багытталган америкача “эки мамлекет куруу” чечимин тынымсыз сайрап жатканын көрүп жатабыз. Учурда яхудийлер массалык кыргын кылып жатканда рамазан айы алдында турабыз, Батыш, негизинен Америка бул согуш уланып, кыргындын кеңейишинен кооптонуп жатат. Т.а. бул абал бүткүл дүйнө мусулмандарынын сезимдерин козгоп жиберишинен, ал тургай, малай режимдер кулатылып, өлкөлөр Батышка көз каранды болуудан чыгып кетишинен, мындан да жаман окуялар жүз берип, Ислам бийлик башына келишинен коркуп жатат… Эгер, андай боло турган болсо, Батыш гегемондугу бүтүндөй бүтөт, колонизаторлук долбоорлору да, өлкөлөрүбүздөгү биринчи фронт линиясы болгон яхудий вужуду да жок болот…

АКШ жетектеген эл аралык коомчулук жана ага көз каранды болгондор Газадагы геноцид туурасындагы сөз жана билдирүүлөрүнө тескери саясатты алып барышууда. Каралоо, душмандык жана дүрбөлөң салуулардан коомчулукту тынчтандыруу жана яхудийлердин кыргынын жашыруу максат кылынгандыгы ачык-айкын көрүнүп турат. Абал АКШ жана анын союздаштары яхудийлердин кыргындарын колдоп-кубаттап жатышканын, аны акча, курал-жарак жана вето менен камсыздап, бүтүндөй тизгинсиз коё беришкенин ырастап турат. Ушундай таризде, Мисир режими тышкы иштер министрлиги аркылуу берген билдирүүсүнөн Мисирдеги илманий режим Фалестин калкынын пайдасына эч нерсе кылбай, тескерисинче, яхудий вужудун сактап калууга, Американын каалоосун ишке ашырып, Фалестин маселесин жокко чыгарууга аракет кылып жатканы көрүнүп турат. Негизи, Фалестин маселеси эл аралык мыйзам менен да, эл аралык сот менен да чечилбейт. Бул жийиркеничтүү вужудду пайда кылып, аны бүтүндөй колдоп-кубаттап жаткан эл аралык коомчулукка жана анын мекемелерине кайрылуучулар арабызда бар болгон соң, яхудийлердин зомбулугу таптакыр токтобойт.

Бул мубарек жердеги калкыбызга жардам берүүнүн чыныгы жолу – чегараларды бузуу жана армияларыбызды яхудий вужудун жок кылууга аракеттендирүү. Мындан башка жол жок. Яхудийлерди жана алардын артындагыларды токтотууга армияларыбыз жана айрыкча Кинана кошуунунун калыс аракети гана кудуреттүү. Кинана армиясы саналуу сааттарда эле Фалестинди азат кылып, яхудий вужудун түп-тамыры менен кулатууга кудуреттүү. Бирок, андан мурун яхудий вужудун жана анын реалдуу темир күмбөзүн коргоп жаткан өкүмдарларыбызды жок кылышыбыз зарыл. Себеби, дал ошолор Уммат менен армиянын ортосунда жана Фалестин азаттыгы менен анын бечара калкына нусрат берүү ортосунда тоскоолдук болуп турушат. Чечим ушул, андан башкасы чечим эмес. Андан башкалары Уммат маселеси болгон Фалестин маселесин жок кылуу аракеттери. Бул баскынчы душман турган соң, өлкөбүздүн башында ушул душман сакчылар турган соң, келишим да, жарашуу да пайда бербейт.

Эй, Кинана кошуундары!

Фалестин маселеси – Уммат маселеси. Фалестин жери хиражий жер болуп, мүлкчүлүгү бүткүл Умматка кайтат жана аны азат кылууга бүткүл Уммат, өзгөчө, Фалестинди курчап турган кошуна мамлекеттер жоопкер. Бул жоопкерчиликке Мисир жана Кинана кошууну мойнуна көбүрөөк милдеттүү. Бүгүн яхудийлерди коргоп жаткан өкүмдарларга итаат кылып отургандарга эч бир үзүр калбады. Тескерисинче, важиб милдет – аларды кулатып, ыпластыктарынан өлкөбүздү тазалоо жана кошуундарыбызды азат кылып, аларды Расулуллах Aдын Исра жерине карай аракетке келтирип, мубарек жерге нусрат берүү. Негизги вазыйпа ушул. Мындан башкасы биз жана перзенттерибизге шермеделик тагы болот, бул такты кан менен жууп болбойт. Аны жууштун жалгыз жолу – армияларыбыздагы калыс адамдарды козгоо жана аракеттендирүү. Акыл жүргүзгөн адамдар биздин даъватыбызды угуп жооп беришсе, залим жана зыянкеч режимдерди түп-тамыры менен кулатып, мамлекет тикеленгенин жарыя кылышса… Тикелене турган бул мамлекет Исламды колдонуп, Ислам калкына нусрат-жардам берет о.э. өлкөлөрдү жана ыйык жайларды кайтаруу үчүн кошуундарды аракетке келтирет.

Эй, Кинана кошуундары, эй, эң абзел кошуундар!

Бул абзелдикке Расулуллах Aдын роясын көтөрө тургандар, Аллах жолунда жихад кыла тургандар, алсыздарга нусрат бере тургандар, Аллахка, Анын Расулуна жана динине итаат кыла тургандар гана татыктуу. Алар Аллах жана Анын Расулуна итаат кылуудан башка итаатты билишпейт. Батыштын буйругуна моюн сунуп жаткан, анын колонизатордук пландарын аткарып жаткан, Уммат менен анын ыйык жайларын азат кылуу жана бечара абалдагыларга жардам берүүгө тоскоолдук кылып жаткан өкүмдарларга таптакыр итаат кылышпайт. Дал ушундайлар гана жакшылыкка татыктуу, андыктан, силер да алардансыңарбы?! О.э. бул жакшылык ушундай бир адамдарга таандык, ал Кутздун жолун улап, өзү жана кошууну менен ушул Умматтын ок өтпөс коргоочусуна, анын жана акыйдасынын коргоочусуна айланат, армия сабындагы өз жакындарын топтоп, аларга Аллахты, Аллахтын буйруктарын, Анын жолунда жихад кылып, бейишин жана ыраазылыгын үмүт кылууну эске салат. Силерчи, эй монгол-татарларды талкалаган Кутз жана Бейбарстын неберелери, заманыбыз «монголдоруна» каршы чыгасыңарбы?! Сизлерчи, эй Салахиддин неберелери, анын мурасы болгон Аксаны азат кылуу о.э. ыплас кресттүүлөр, алардын Ислам жана мусулмандарга каршы жаңы замандагы бул согуштары алдында кайда калдыңар?! Ислам үчүн жана ага нусрат берүү үчүн силерден башка ким бар?!

Бул Расулуллах Aдын аманаты, аны сактагыла жана Ислам Умматы үчүн коргоо болуу менен аманатка ылайык болгула. Умматка каршы эмнелер жасалып жатканына көз жумуп, кулактарын жаап, акылдарын иштетпей жаткан жалганчы күбөлөр болбогула. Тескерисинче, кулак салгыла. Балким, Аллах силердин колуңарга жакшылык жазар, Ислам жана мусулмандар силердин колуңар менен күч-кубаттуу болоор.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

«Ыйман келтирген, хижрат кылган жана Аллах жолунда күрөшкөн жана (мухажирлерге) үй-жай берип, нусрат бергендер – дал ошолор чыныгы момундар болуп, алар үчүн кечирим жана улуу ырыскы бар»                                          [8:74]

 

Хизб-ут-Тахрирдин Мисир

вилаятындагы маалымат бөлүмү

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here