Мубарек жерден Исламий Уммат уламаларына НИДАА

3006
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Мубарек жерден Исламий Уммат уламаларына

НИДАА

Сиз уламалар бар болгонуңуздар үчүн Аллахка мактоолор айтабыз. Ал Зат силерге Өзүн таанытты, натыйжада, Анын жападан жалгыздыгын о.э. буюруу, кайтаруу жана иштерди тадбир кылуу жалаң Ал Затка гана хос экендигин билдиңер. Ошондуктан, Аллах Өзүнүн вахийси жана динин силерге аманат тапшырды жана силер пайгамбарлар мураскору болдуңар. Демек, Аллахтан эң көп коркуу, акыйкатты айтуу, Аллах жолунда жемелөөчүнүн жемесинен коркпоо силерге ылайык.

Жалгыз Аллахтан башка илах жоктугуна, Мухаммад Анын пендеси жана элчиси экендигине күбөлүк беребиз. Бул күбөлүк Аллахты, Анын Расулун жана момундарды дос тутушубуз үчүн болгон күбөлүк о.э. куфр жана кафирлерден, нифак жана мунафыктардан, кыянат жана саткындардан алыс турушубуз үчүн болгон күбөлүк. Бүткүл ааламдар үстүнөн Аллахтын хужжаты болгон Мухаммадга дуа саламдар болсун… ва баъд.

Аллахтын дини үчүн ичибизде ачуу ыза оту күйүп, араңардан Иззуддин ибн Абдуссаламдай раббаний аалымды табабыз деген үмүттө, Расулуллах ﷺды түндө сейил кылдырган мубарек жерден силерге кайрылып жатабыз. Чындыгында, раббаний аалым Иззуддин ибн Абдуссалам Мисир жана анын армиясын Аллах жолунда жихад кылууга козгогон, натыйжада, Айн Жаалут согушу болуп, монголдор жеңилүүгө учураган эле.

Силерге эмне болду?! Эгер Ислам Умматын жана Анын армияларын Аллахтын жолундагы жихадга тартуу үчүн аракетке келбесеңер, анда силердин милдетиңер жана ишиңер эмне?!

Ислам Умматы майдандарда. Келгиле, малай режимдерди кулатууда о.э. Аллахтын жолундагы согуш жана жихад бригадаларын түзүүдө Умматка жетекчилик кылгыла.

Эй, Азхар уламалары:

Аллах Мисир аскерлерине урмат көрсөткөндө, алардын колу менен Байтул Макдис кресттүүлөрдөн азат кылынган. Ал Зат Мисир аскерлерине дагы бир урмат көрсөткөндө, монгол үстүнөн ачык жеңишке жетишишкен. Биз Аллах Таала Мисир аскерлерине дагы бир ирет урмат көрсөтөт деп үмүт кылабыз. Ошондо алардын мубарек жерге карай жүрүшү Ислам жана мусулмандар үчүн нусрат, күч-кудурет жана үстөмдүк алып келип, кутурган яхудийлердин ыйык жерден куулуп чыгышына жол ачат. Демек, Мисир армиясын Аллах Тааланын жолунда жихадга аттандыргыла. Аллахка ант болсун, бул таквадарлардын жолу.

Эй, жер жүзүнүн чыгышы-батышындагы мусулман уламалар:

Мусулман өкүмдарлар Америка жана Батыштын күрөөсүндө болуп, биз алардан эч кандай жакшылык күтпөйбүз. Себеби, алар яхудий вужудунун ишенимдүү корукчулары жана Америка кызыкчылыктарынын коргоочулары. Алар өздөрүнүн шерменделиктери жана кордуктары себептүү, мусулмандардын Газадагы боордошторуна көрсөткөн жардамдарын жеткирип берүү үчүн дагы Америка жана яхудий вужудунан урухсат күтүшүүдө. Уммат душмандарынын уруксатысыз бир сындырым нанды жеткирип бере албай турган адамдар бизге азиздик жана ызат алып келиши мүмкүнбү?!

Бүгүн Ислам Умматы силердин – анын кадамдарын бекем кылып, кайратын күчөтө турган – кайрылууларыңарга, Аллах Субханаху ва Тааланын төмөндөгү сөздөрүн толук өзүндө көрсөткөн хытабыңарга мухтаж:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا ‌حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

«Андай заттарга айрым кимселер: «Курайш адамдары силерге каршы (санаксыз аскер) топтогон, корккула» дешкенде, бул сөз алардын ыймандарын кайра күчөттү жана: «Бизге жалгыз Аллахтын Өзү жетиштүү, Ал эң жакшы ишеничтүү өкүл» дешти»         [3:173]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«Эй момундар, силерге эмне болду, Аллах жолунда (жихадга) чыккыла делинсе өз жериңерге жабышып алдыңар?! Ахырет (ниъматтары)нан жүз үйрүп, дүйнө тирүүлүгүнүн (лаззаттары)на ыраазы болосуңарбы?! Ахырет алдында бул дүнүйө матасы абдан аз нерсе го?! Эгер (жихадга) чыкпасаңар, (Аллах) силерди жан чыдагыс азап менен азаптайт жана ордуңарга башка бир коумду алып келет. Силер болсо Ал Затка бир да зыян жеткире албайсыңар. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү»                                                    [9:38-39]

Эй, раббаний уламалар:

Силер, Байтул Макдисти азат кылуу үчүн, Ислам жана мусулмандарга жардам берүү үчүн Аллах жолунда жихад кылуу өкүмүн адамдар арасында эң жакшы билген адамдарсыңар. Ошондой болгон соң, эмнеге сүйлөбөй жатасыңар?! Малай өкүмдарлардан коркуп жатасыңарбы?!

﴿‌فَاللهُ ‌أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

«Эгер (чыныгы) момун болсоңор, коркушуңарга ылайыгыраак зат Аллах го?!»           [9:13]

Силер өкүмдарлардын Аллах түшүргөн өкүмдөрдөн башка мыйзамдар менен өкүм жүргүзүп жатканын, Ислам душмандарынын талабына жооп катары Ислам Умматын ар түрдү шерменделик жана кордуктарга дуушар кылып жатышканын, Уммат жана анын армиясын чынжырлап, колонизатор кафир белгилеген жасалма чегаралар менен мусулмандардын ортосунда бөлүнүүнү күчөтүп жатканын өтө жакшы билесиңер. Демек, эмне кылып жатасыңар? Аллах хаккы, айткылачы, силер эмне кылып жатасыңар?

Малай өкүмдарлардын эки мамлекет чечими же эл аралык мыйзам жөнүндө билдирүүлөр берип, аларды ишке ашырууга чакыруулары Аллахка, Анын Расулуна жана момундарга кыянат экенин жана бул нерсе мубарек жерде яхудий вужудун бекемдешин кантип түшүнбөй жатасыңар?! Ошондой экен, алардын кыянаттарын четке каккыла.

Газа калкы Ислам Умматынан дары-дармек же азык-оокат күтүп жаткан жок. Мубарек жер калкы эки мамлекет чечимин, эл аралык мыйзамдуулукту ишке ашырууга чакырып жаткан жок. Тескерисинче, алар мусулман армиялардын Акса мечитине карай жүрүшүн, яхудий вужудун тып-тыйпыл кыла турган самолёттордун үнүн зарыгып күтүшүүдө.

Эй, урматтуу уламалар:

Агызылып жаткан кандарыбыз, куугунтукталып жаткан балдар жана аялдарыбыз Аллахтын алдында биздин силерге каршы хужжатыбыз. Демек, Аллахка жолугуу үчүн силер да өз хужжатыңарды даярдап койгула…

Биз силерди Аллах фарз кылган ишти кылууга т.а. Халифалыкты тикелөө жана Байтул Макдисти азат кылуу үчүн Ислам Умматы жана армияларынан нусрат суроого чакырабыз. Эгер жер жүзүндө Аллахтын өкүмүн орнотууга, чегараларды алып таштоого жана Аллах жолунда жихад кылууга карай Ислам Умматын аракетке келтирсеңер, Аллахтын убадасы, Расулуллах ﷺдын башараттары менен чоң жеңишке жетишесиңер. Раббаний уламаларга ылайык иш ушул. Силерден ким коркоктук кылса жана бул дүйнөдөгү амандыкты афзел көрсө, аны Аллахтын каары күтөт жана ал Аллахка эч кандай зыян жеткире албайт.

Соңунда айта турган сөзүбүз, Аллахка болгон ишенимибиз толук. Себеби, жалгыз Аллах гана биз үчүн Өз алдынан нусрат берет. Биз күчтүү жана кудуреттүү болгон Аллахтын нусраты келишине ишенебиз. Себеби, нусрат жалгыз Анын колунда болуп, аны Өзү тандаган пенделеринин колдору аркылуу берет. Ким ушул тандалган пенделерден болууну кааласа, улуу жеңишке жетишет. Ким коркоктук кылса, ийгиликсиздикке учурайт жана дүйнөдө да, ахиретте да зыян көрөт. Душмандарыбыз канчалык күчтүү болбосун, алардын күчү чектелген. Ошондуктан, биз аларды алсыз деп билебиз. Себеби, биз күчтүү жана кудуреттүү болгон Аллахтын чектелбеген кубатына таянабыз. Ошондуктан, Америка өзүнүн авианосецтерин алып келсе да, Аллахтын убадасы келгенде, алар яхудийлерге эч кандай пайда алып келбейт.

﴿فَإِذَا جَاءَ ‌وَعْدُ ‌الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً﴾

«Качан кийинки (бузукулуктун) убакыт сааты келгенде, (алар дагы) жүздөрүңөрдү кара кылуулары, абалкы ирет киргендери сыяктуу Масжидул (Акса)га кирүүлөрү үчүн о.э. ээлеп алган (бардык) жерлерди ойрон кылуулары үчүн (дагы душмандарыңарды силердин үстүңөргө жиберебиз)»                                                                                                                   [17:7]

Бул Аллах жана Расулунун бизге берген убадасы. Аллах жана Анын Расулу туура сүйлөөчү. Бизге жалгыз Аллахтын Өзү жетиштүү. Ал зат эң жакшы ишеничтүү өкүл.

Я Робби, биз аларга Өзүң ыраазы болгон нерселерди жеткирдик, бизге өзүбүз жакшы көргөн нусрат жана үстөмдүктү бергин. Ааламдар Роббиси Аллахка мактоолор болсун.

 

Хизб-ут-Тахрир                                          3-рабиус-саний, 1445-х. 18-октябрь, 2023-м.

 

Мубарек Фалестин

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here