Караңгы түндө толгон айга муктаждык Уммат да кыйроодон куткарууч калыс жетекчиге муктаж

1872
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Караңгы түндө толгон айга муктаждык

Уммат да кыйроодон куткарууч калыс жетекчиге муктаж

 Устаз Мухаммаджами (Абу Айман)

Хизб-ут-Тахрирдин Судан вилаятындагы

расмий сүйлөөчүсүнүн жардамчысы

Шексиз, бул оор заманда Уммат оболу жаман өкүмдарлардын балээсинен кыйналууда. Кала берсе, Аллахтын рахматына ээрчиген уламалардан тышкары, өз өмүрлөрүн абзел көрүп жаткан «уламалардын» балээсинен да азап тартууда. Анткени, бул уламалар өкүмдарлардын малайлык кылууларынын, колонизатор мамлекеттердин пландарына моюн сунуп, демократия, илманийлик жана динди мамлекеттен бөлүү сыяктуу куфр түзүмдөрүн колдонууларынын шаръий өкүмүн баян кылып берүүнүн ордуна сүкүттү абзел көрүштү. О.э. алар түрдүү башчылардын жетекчилигиндеги куралдуу кыймылдар жана кошуундар ар түрдүү түс алып, бөлүнүп кетишине сүкүт кылышты. Акыйкатта болсо, бул кыймыл жана кошуундар Умматты бөлүп, курал жеткирип берген тараптарга көз каранды болуп калышкан. Мындан тышкары, бул уламалар мусулмандар бири-бирин өлтүрүшү харам деген шаръий өкүмдү баян кылып берүүнүн ордуна унчукпоону тандашты. Ал тургай, алардын кээ бирлери мындай согуштарды жихад деп, улантуу керектигин айтышты. Негизи, Набий ﷺ:

«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

«Эгер, эки мусулман бири-бирине каршы курал көтөрсө, өлтүргөн да, өлтүрүлгөн да тозокто» деген. (Бухарий жана Муслим риваяты).

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ»

«Аллахтын назарында дүйнөнүн кыйрашы бир момундун жазыксыз өлтүрүлүшүнөн жеңил». (Ибн Мажа риваяты).

Уммат өз ара согуш, үй-жайынан кууп чыгаруу, мал-мүлк жана намыстарга кол салуу сыяктуу азаптарды башынан өткөрүп, кыйналып жатат, булардын баары базарлар, мал-мүлктөр жана намыстар коргоосуз калтырылган учурда болуп жатат… Себеби, күрөшүп жаткан эки тарап тең базарлардын талап-тонолушуна жана намыстардын тебеленишине жол беришти… Акыбетте, Умматтын абалы да Шамдагы азиз калкыбыздын «Биздин Өзүңдөн башка жардамчыбыз жок, Аллахым» деген абалы сыяктуу болуп калды!

Мына ушундай учурда Уммат анын таза жана адал көкүрөгүнөн эмип-чоңойгон, чет мамлекеттердин элчиканаларынын нанын жебеген, арамза өкүмдарлардын дастарконунда отурбаган, жергиликтүү жана эл аралык уюмдардан пара албаган калыс перзенттерине муктаж болуп турат.

Ооба, Уммат аны Ислам менен башкара турган жана бүгүнкү күндө башынан өткөрүп жаткан проблемалардын жемиштүү чечимдерин көрсөтүп бере турган аң-сезимдүү жетекчиликке муктаж. О.э. адамдардын алдына чыгып, акыйкатты сүйлөй турган, мункардан кайтара турган, нерселердин маңызын көрсөтүп бере турган, тил бириктирген малайларды жана нафси-каалоо, кара ниет жана кызыкчылыкка азгырылган адамдардын бетин ача турган, бул жолдо туш боло турган оор акыбеттерге сабыр кыла турган акыл жүргүзгөн жетекчиликке муктаж. Аллах Таала айтат:

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

«Эй, уулум, намазды толук аткар, жакшылыкка буюр жана жамандыктан кайтар о.э. өзүңө келген (балээлерге) сабыр кыл! Албетте, мына ушул иштердин максатка көбүрөөк дал келүүчүсү»

                                                                                                                                 [31:17]

Умматтын бүгүнкү ачуу акыйкаты Ислам негизинде өзгөрүү жасоо максатында аракет кылып жаткан акыйкат ээлери үчүн алдыга үндөөчү күчтүү түрткү болуп эсептелет. Бул түрткү аны майданда жетекчиликти колго алууга о.э. Умматы мусибаттарынан арылтып, ага Аллахтын жарык күндөрү, жардам жана нусраты жакын экени жөнүндө кушкабар берүүгө үндөйт.

Уммат бүгүн Исламды анын дарылоочу чечимдери менен турмуштун саясий, экономикалык, социалдык, таалим жана башка тармактарын камтыган турмуш системасы катары сунуш кылган калыс-чынчыл жетекчиликке муктаж.

Уммат анын кризистеринин себеби Ислам өкүмдөрүн колдонуудан алыстагандыгы экенин түшүнүп жетиши керек. О.э. башына түшкөн бардык балээ-мусибаттарга колонизатор кафирлердин түзүмү колдонулуп жатканы, демократия, илманийлик, динди мамлекеттен бөлүү, эркиндиктер сыяктуу бузгунчу товарлардын үгүттөлүп жатканы о.э. БУУ, Эл аралык Валюта Фонду, Дүйнөлүк Банк сыяктуу ойрон кылуучу жана жакырлатуучу массалык кыргын уюмдарынын өкүмдарлык кылып жатканы себеп экенин аң-сезимдүү түрдө түшүнүп жетиши керек.

Уммат малайлардын колунда туткун болуп калса, алардын кийими аскерий же жарандык кийими болушуна карабастан, таптакыр жакшылыкка жетише албашына, себеби, түпкүлүгүндө маани кийимде эмес, колдонуу жана аткарууда экенине ишенүүнүн убагы келди.

  • Бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан нерселер Аллахтын башкаруусу жана Анын туура шариятыбы же колонизатор кафирдин түзүмүбү?!
  • Зулум, анархия жана ойрорндулукка бир гана адамдар себепкерби же колонизатор мамлекеттер жана алардын уюмдары тарабынан башкарылып, көзөмөлдөнүп жаткан түзүм, мыйзам жана конституциялар себепчиби?!
  • Зулум залимдин кийимине карап белгиленеби же адамдын кийиминен эмес, адамдарга колдонулуп жаткан түзүмдөн келип чыгабы?!

Уммат билип койсун, зулумду адилет гана кетире алат. Аллахтын өкүмдөрүнөн жана хаким шариятынан башка адилет болушу мүмкүнбү?! Аллах Таала айтат:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«Кимде-ким Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм кылбаса, анда, алар залимдер»         [5:45]

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

«Динсиздик өкүмдар болуусун каалашабы, ыйманы толо болгон коом үчүн Аллахтан да чырайлуу өкүм кылуучу ким бар?!»                                                                                [5:50]

Чындыгында, Аллахтын өкүмүнөн башка ар кандай өкүм жахилияттан болуп эсептелет.

Оо, Ислам Умматынын калыс эркек жана аялдары!

Сыр болбогондой, колонизатор мамлекеттер түздөн-түз же аскерий жана жарандык башкаруудагы алардын малай саясатчылары жардамында, биз, мусулмандардын иштерине аралашып, жашообузду бузушту. Алар өлкөлөрүбүздө баш аламандык, жакырчылык жана ойрондулукту кеңири жайып, уруучулук жана текчилдик чыр-чатактарын келтирип чыгарышты, өздөрүнүн малайлары менен түзүлгөн шектүү курал-жарак келишимдери аркылуу перзенттерибиздин каны үстүндө соодалашты жана куралдуу кыймылдарды колдоп-кубатташты. Баарынан жаманы, өздөрүнүн конституциялары жана мыйзамдары о.э. Исламды мамлекет жана коомдо колдонулушуна түздөн-түз тоскоолдук кылган келишимдер аркылуу Исламдын колдонулушуна катуу каршылык кылышты.

Бирок, бүгүн булардын бардыгы ачылып, акыйкат ачыкка чыкты. Демек, Уммат алдыңкы, улуу жана тартиптүү бир саясий аракет менен тартиптешип, колонизаторлордун долбоорун жана эл аралык уюмдарын четке кагышы о.э. дин жана дүйнө саясатын орнотууда Пайгамбарыбыз ﷺдан мурас калган Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу Аллах Субханаху ва Тааланын шариятын тикелөөгө киришүүнүн убагы келбедиби?! Расулуллах ﷺ айтты:

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

«Менден кийин жашагандар көп карама-каршылыктарды көрөт. Ушул себептен улам, менин сүннөтүмдү о.э. хидаят тапкан рошид халифалардын сүннөтүн бекем кармап, азуу тиштериңер менен тиштегиле». (Абу Давуд риваяты).

Ооба, Набий ﷺ туура айтты, абалыбыз өтө көп карама-каршылыктар менен толуп ташты. Ушул себептен улам, Халифалыкты тикелөөнү азуу тиштерибиз менен бекем тиштебейлиби?!

 Роя гезити, №449, 2023-жыл, 28-июнь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here