Мубарек Курбан айт куттуктоосу

2505
0

Мубарек Курбан айт куттуктоосу

Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах,

Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд…

Бисмиллахир Рохманир Рохим. Бүткүл ааламдардын Роббиси Аллахка мактоолор болсун. Пайгамбарлардын эң жакшысы саййидибиз Мухаммад ﷺга, ал кишинин үй-бүлөсүнө жана бардык сахабаларына салават жана саламдар болсун.

Хизб-ут-Тахрир жалпы Ислам Умматын чын жүрөктөн куттуктайт! Аллах Тааладан Умматка шаттык, бейпилдик жана тычтык беришин, ошондой эле, Өзүнүн берекесин нөшөрлөтүшүн сурайт!

Учурдан пайдаланып, өзүмдүн – Хизб-ут-Тахрир Борбордук маалымат бөлүмү төрагасынын атынан жана бөлүмдүн жалпы жамаатынын атынан Хизб-ут-Тахрир амири улуу аалым Ата ибн Халил Абу ар-Роштаны куттуктап кетмекчимин. Аллах Тааладан амирибизге нусрат беришин, ошондой эле, Ислам Умматына нусратты жана жеңишти анын колу менен беришин сурайбыз.

Мына, Ислам Умматы мубарек Курбан айтты белгилеп жатат. Бул, Ислам мусулмандардын жүрөгүнө салган курбандык жана ихсан түшүнүгүн өзүндө камтыган майрам. Курбан айт пайгамбарлардын жана аларды ээрчигендердин Исламды үстөм кылуу жолунда тартуу кылган курбандык жана ихсандарын эске салат. Хизб-ут-Тахрир Умматка бул улуу түшүнүктөр кандай деңгээлде экендигин эске салуу үчүн ушул мубарек айтты ыңгайлуу учур деп билүүдө.

Акыркы жылдарда Исламий Умматтын өздүгүн бутага алган чабуулдар аркылуу жаңы-жаңы чакырыктар жүзөгө келди. Исламдын кайра дагы жашоого кайтышына үмүттөр жаңылангандан кийин, өзгөчө, “араб жазы” козголоңдорунда демонстранттар «Жетекчибиз – түбөлүк саййидибиз Мухаммад» деп кыйкырып чыгышкандан кийин колонизатор кафир Батыш Умматтын жигит-кыздарынын жүрөгүндөгү бул үмүттү жок кылууга аракет кыла баштады. Ушуга ылайык, кафир Батыштын азыркы чабуулдарынан мусулмандардын рухуна зыян жеткирүү жана идеалдуу исламий жашоого кайтуу мүмкүнчүлүгү туурасында үмүтсүздүк ойготуу максат кылынган.

Кафир колонизатор Батыштын бул жолку чабуулундагы жаңылык ушул – ал исламий өздүктү ачыктан-ачык же түздөн-түз эмес, а балким, турмуштун бардык тармагында исламий түшүнүктөрдү кемсинтүү аркылуу бутага алууда. Батыш өзүнүн белгилүү жана түздөн-түз аракеттери аркылуу Умматтын кайратын ойготпостон, Уммат кайратын талкалоого жана мусулмандардын жүрөгүндө күмөн жана үмүтсүздүктү ойготууга аракет кылууда. Батыштын бул чабуулу бир катар нерселерде көрүндү. Алардын эң маанилүүсү – ишараттар аркылуу яхудий вужуду менен мамилелерди нормалдаштыруу саясатын жүзөгө чыгаруу. Мындан, албетте, мубарек жердин азаттыгы үчүн жихад кылуу түшүнүгүн жокко чыгаруу көздөлгөн. О.э. бул чабуул эки харам өлкөсүндө бузукулук жана ахлаксыздык көрүнүштөрүн жаюу үчүн туруктуу иш-аракеттер көрүнүшүндө көрүндү. Мусулмандар өздөрүнүн ыйык нерселерин коргой албайбыз деп билиши үчүн сауд үй-бүлөсүнүн өкүмдарлары майданды радикал исламдан ыплас илманийликке айлантууга жан үрөп аракет кылышууда. Кудум ушундай эле, кылымдар бою Ислам Умматынын коргоосу астында жашап келе жаткан кичине этникалык топторду Ислам Умматына каршы тукурушууда, бул нерседен өлкөнүн кожоюну мусулмандар экени, ал жердеги бийликке, коопсуздукка жана элге ошолор жоопкер экендиги жөнүндөгү түшүнүктөрдү жок кылуу көздөлгөн. Бул аракеттердин баары атайылап жасалган аракеттер болуп, алардан илманий абалды жана анын негиздерин бекемдөө, натыйжада Ислам Умматынын жаштарынын жүрөгүнө Халифалыктын кайтышы туурасында үмүтсүздүк салуу көздөлгөн.

Ушул көз карашка ылайык, Хизб-ут-Тахрир Курбан айт жана анын Аллах жолунда курман болуу жана акыйкат үстүндө бекем туруу жөнүндөгү негизги пикирлеринен келип чыгып, Ислам Умматын, өзгөчө, Умматтын таасирдүү кишилерин Батыш башкарып, исламий өлкөлөрдүн өкүмдарлары ишке ашырып жаткан бул ыплас чабуулга каршы турууга үгүттөп келүүдө.

Ислам Умматы кезектеги “жазга” кадам шилтешин алдын алууга Батышты тукуруп жаткан шайтандын азгырууларына келсек, Батыш Уммат өз динин урматтоосу улам күчөп жатканын жана исламий жашоого умтулушу – рошид Халифалык көлөкөсүндө сахабалар доорунда болгондой – күчөп жатканын көргөндө бул азгыруулардын бардыгы абага учуп жок болот.

Ислам Умматы Батышка карап, Батыш адамдарды биримдүү кылууда ачыктан-ачык ийгиликсиздикке учураганын, Ислам жана мусулмандарга каршы жашыра албай калган улутчулдугун, исламий өлкөлөрдүн байлыктарын талап-тоноодогу жана бүткүл дүйнөнүн экономикасын ойрон кылуудагы ач көздүгүн, эркек менен аялды айырмалай албай турган даражада келсоо экенин көрөт.

Уммат залим өкүмдарлардын биринчи жана негизги колдоп-кубаттоочусу Батыш экендигин түшүнүп калды. Ошондой эле, Уммат Батыштагы бардык бузгунчулуктардан жана Батыштын жашоо жөнүндөгү түшүнүгүнөн кабардар. Ошондуктан, Уммат үчүнчү жолду издеп жатат. Бул үчүнчү жол Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкта көөдөлөнгөн Исламдан башкасы эмес. Ал тургай, Уммат ушул чечимди өз аты менен атабаса да, бирок, анын компасы ар кандай кадамда жана ар кандай сыноодо ушул чечимди көрсөтүүдө. Аллах Таала айтат:

﴿وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

«Аллах болсо, кафирлер каалашпаса да, Өз нурун (динин) толук жаюучу»                [61:8]

Көрүнүп тургандай, Уммат анык акыйкат катары Исламды жана башкаруу түзүмү катары Халифалыкты тандаган. Бул туурасында коомдук пикир калыптанып, Ислам мамлекетинин жүзөгө келиши үчүн чөйрө даяр. Бир гана Уммат арасындагы күч-кубат ээлери бул нерсеге нусрат-жардам бериши эле калды. Өзгөрүү жасоо ушул күч-кубат ээлерине байланыштуу. Себеби, алар малай өкүмдарлардан бийликти тартып алып, аны Умматка кайтарууга кудуреттүү. Ушул нерсе өзүн өзгөртүү болуп, Аллахтан келе турган өзгөртүүнү важиб кылат. Аллах Таала айтат:

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

«Аныгында бир коом өздөрүн өзгөртүшмөйүнчө Аллах алардын абалын өзгөртпөйт» [13:11]

Оо, күч-кубат ээлери, Аллах акысы, мусулмандарга жардам бергиле, Аллах акысы, тарых барагыңар жабылып кала электе дүнүйөңөрдү куткарып калгыла. Антпесе, Аллахты, Расулун жана момундарды ыраазы кыла албай бул дүйнөдөн өтүп кетишиңер мүмкүн!

Аллах Тааладан бул мубарек айттын шаттыгын нусрат жана үстөмдүк күнүнүн башараты кылышын сурайбыз. Биз, Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрү, пайгамбарлык минхажын бекем кармоого, Халифалыкты тикелөө үчүн олуттуу аракет кылуу тарыйкатынан четтебей, бекем турууга убада беребиз. Аллах силерди-бизди Өзүнүн нусрат жана жеңишин жүзөгө чыгара турган нерсеге жеткиришин сурайбыз.

﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

«Албетте, Аллах Өзү (каалаган) ишине жетүүчү, чындыгында Аллах бардык нерсе үчүн өлчөө кылып койгон»                                                                                                      [65:3]

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар ва лиллахил хамд.

Айтыңар мубарек болсун.

Вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух.

Мухандис Салахиддин Азаза

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here