Халифалыктын кулатылышы менен чыныгы мамлекеттин жок кылынышы жана аны кайрадан тикелөөнүн зарылдыгы!

665
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Халифалыктын кулатылышы менен чыныгы мамлекеттин жок кылынышы жана аны кайрадан тикелөөнүн зарылдыгы!

Доктор Мусъаб Абу Аркуб

Хизб-ут-Тахрирдин мубарек Фалестин

жериндеги маалымат бөлүмү

Ислам мамлекетинин кулатылышы менен дүйнөдө чыныгы мамлекет жок кылынды. Уммат артында туруп согуш кылына турган жана аны менен коргонула турган имамсыз жана мамлекетсиз калды. Мамлекеттер мабдага, же Умматка, же болбосо белгилүү бир топко кызмат кылышы үчүн тикеленген. Ал эми, Ислам Умматынын душмандары болгон колонизатор мамлекеттер Халифалык мамлекетин кулатып, биз үчүн бир катар мамлекетчелерди пайда кылышты жана алардын идеологиясын да, конституциясын да, чегараларын да, бардыгын өз кызыкчылыктарына ылайык түрдө иштеп чыгышты. Т.а. өлкөлөрүбүздөгү мамлекетчелер башынан эле колонизаторлорго гана кызмат кылуу үчүн тургузулган.

Умматтын мабдасына кызмат кылган жана Умматтын иштерин ушул мабдадан келип чыккан түзүмдөр менен башкарган чыныгы мамлекет Умматтын жашоосунан кайып болду. Ошондуктан, Халифалык мамлекети кулатылгандан бери Уммат мамлекетсиз калды. Анын бул абалы үрөй учурган абалды айгинелеген ачуу акыйкатты көрсөтүүдө. Анткени, Уммат арамзалардын дастарконун күкүм издеген жетимдерге айланды, алардын ыйык жайларын коргой турган о.э. кан жана намысын сактай турган камкор жетекчисиз тентиреп жүрөт. Алардын өлкөсү ач көздөр, колонизатор карамүртөз мамлекеттердин олжосуна айланган.

Батыш Халифалыкты кулатып, ушул мамлекетчелерди пайда кылгандан бери Ислам Умматы бактысыз жашоодо. Себеби, Уммат өз байлыктарына өзү ээ боло албай, аларды колонизаторлор талап-тоношууда. Уммат өзүнүн саясий эркин жоготкондуктан стратегиялык деңгээлинен пайдалана албай келүүдө. Мындай бөлүнүп-бөлүштүрүлгөн майда мамлекетчелердин байрагы астында Уммат өзүнүн чыныгы вужудун тикелей албайт. Т.а. мындай абалда анын саясий чечими бир болушу жана эл аралык позицияда өз салмагына ээ болушу мүмкүн эмес.

Колонизаторлордун түпкү планы – Ислам Умматын мамлекеттер деп аталган капастарда сактоо. Ошондуктан, бул мамлекеттер бүгүнкү күчсүз макамы менен чет элдик душманга каршы тура алышпайт. Экономикалык саясат менен өз кызыкчылыгын сактай албайт жана калкты бейпил жашоо менен камсыздай албайт. Акыбетте, Ислам Умматы жакыр, алсыз, бөлүнгөн бойдон кала берет жана дүйнөнүн биринчи мамлекети макамын кайра ээлей албайт.

Биздин улуттук капастар доорундагы абалыбыз мына ушундай. Бизди коргой турган эч ким жок. Ушул себептен улам, өлкөбүз, каныбыз жана намысыбыз баарына адал болуп калды. Жакырчылыкта муктаж болуп жашап жатабыз. Мусулмандардын роясын көтөрүп, алардын каны үчүн согуш турган жана Уммат душмандарына каршы турган эч ким жок. Ал эми, душмандар Фалестин, Ирак, Ооганстан, Шам жана башка өтө көп өлкөлөрдүн элинин канын төгүшүүдө. Бүгүнкү режимдер арасында Акса мечитин же исламий өлкөлөрдүн бирин болсо да азат кылууга аракет кыла турган режим жок. Негизи, бул өлкөлөрдү чет элдиктер басып алышкан, ал жерлерде аскерий базаларын куруп, таасирлерин орнотуп жатышат. Ушул жасалма мамлекеттерде Умматтын байлыктарын өзүнө жумшап, аны жакырчылык жана муктаждыктан чыгара турган киши жок. Экономикалык пландар иштелип чыгып, Умматты байгерчилик турмуш менен камсыздай турган мамлекет жок. Тескерисинче, ар бир план Умматты колонизаторго кызмат кылдырып алдан тайдырууга жана байлыктары талап-тонолушун кепилдөөгө багытталган.

Уммат ушул капас мамлекеттерди кулатууга жана жасалма чегараларды бузууга, саткын өкүмдарларды жок кылып, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөөгө аракет кылбаса, мындай абалдан чыгышы мүмкүн эмес.

Ислам Умматы өзүнүн мабдасы менен өз мамлекетин, Халифалыгын тикелөөгө, күч-кубатын жана умматтар арасындагы макамын кайра тикелөөгө кудуреттүү. Бул мабда – улуу Ислам. Ислам – Уммат жаштары үчүн энергия. Ислам жаштарды ээрчитип, өз күч-кубатынын булагына жетектейт жана бул дүйнө турмушундагы жашоонун максатын билдирет. Себеби, ал – өлкөлөрү жаштарга толгон, энергияга бай, байлыктары эсепсиз, улуу стратегиялык орундарга ээ жана кайра күчтүү мамлекетке айланышы үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүктөрү болгон улуу Уммат.

Уммат жана Умматтын күч-кубат ээлери Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө үчүн аракет кылып жаткан адамдарга кошулушу керек. Уммат армиялары күнү-түнү ушул Халифалыкты тикелөө үчүн аракет кылып жаткан Хизб-ут-Тахрирге нусрат бериши зарыл, ансарлар Расулуллах ﷺга нусрат бергендей жана ал Мединада алгачкы Ислам мамлекетин тикелегендей. Андыктан, силерди Аллахтын Китеби жана Расулу ﷺдын Сүннөтү менен башкара турган халифага байъат берүүгө даъват кылабыз. Келгиле, Роббиңерди силерге жан берүүчү чакырыгын кабыл алып, Аны ыраазы кылгыла.

 

Роя гезити, №432, 2023-жыл, 1-март.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here