Тикелене турган Халифалык башкаруусу астында дүйнөнү эмнелер күтүп жатат, муну сүрөттөөгө тил ажыз!

1656
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Тикелене турган Халифалык башкаруусу астында дүйнөнү эмнелер күтүп жатат, муну сүрөттөөгө тил ажыз!

Тикелене турган Халифалык башкаруусу астында бүткүл дүйнөнү күтүп турган нерсени сүрөттөөгө тил ажыз. Аллахтын нусраты менен о.э. Анын убадасы жана Расулуллах ﷺдын башараты негизинде тикелене турган мамлекеттен силер эмнелерди күтөсүңөр? Андай мамлекет Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекети болушун күтөсүңөр, туурабы? О.э. андай мамлекетте Абу Бакр, Умар, Усман жана Алилерге эгиз болгон кишилер өкүм жүргүзүшүн, алардын айланасында Талха, Зубайр, Абдурахман ибн Авф, Саъд ибн Абу Ваккас, Саид ибн Зубайр, Абу Убайда ибн Жаррах сыяктуу кишилер болушун… Халид ибн Валид, Каъка ибн Амр, Абу Дажана, Салахиддин, Кутз сыяктуу командачылардай командачылары болушун күтөсүңөр, ушундай эмеспи?

Халифалык ушундай бир мамлекет, ал төрт Абадиланын (Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Зубайр жана Абдуллах ибн Амр ибн Аас розияллаху анхумдардын) жана алар сыяктуу улуу сахабалардын сийратын кайтарат о.э. Катада, Мужахид, Саддий, Нахаий, Шаъбий, Жаъфар Садик, Абу Ханифа, Малик, Шафиий, Ибн Ханбал сыяктуу роббаний уламалары болот…

Халифалык ушундай бир мамлекет, анда жаза-хаддар аткарылат, олжолор бөлүштүрүлөт, жолдордун коопсуздугу камсыздалат, ар-намыстар корголот…

Халифалык ушундай бир мамлекет, анда душманга каршы согуш кылынат, Умматтын абройу корголот, чыныгы өнүгүү, илимий өнүгүү, пикирий жана ахлакый өнүгүү болуп, мамлекет өнүгүүдөн бийиктикке көтөрүлүүгө тынымсыз аракет кылат…

Халифалык ушундай бир мамлекет, имараттарды эң жогору шаръий жана инженердик стандарттарга ылайык курат о.э. кырсыктарга, пандемияларга ар дайыма даяр турат, ал тургай, бул сыяктуу кырсыктарга туш келген башка мамлекеттерге да жардам көрсөтөт. Мисалы: Худайбия сулху учурунда Курайшта уаба-чума тарайт. Ошондо Мухаммад ﷺ Меккедеги мушриктердин башчысы Абу Суфянга буудай сатып алышы жана Курайш жакырларына бөлүштүрүшү үчүн 500 динар жөнөтөт…

Халифалык ушундай бир мамлекет, душманга коркунуч салуу жана Исламды дүйнөгө алып чыгуу астындагы тоскоолдуктарды жарып өтүү үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап, күч-кубат жана аскерий даярдык көрөт, муну менен бир айлык аралыктан душмандын жүрөгүнө коркуу салат…

Халифалык ушундай бир мамлекет, ал адамдарды бейишке баштай турган, болгон күчүн жумшап аларды тозоктон алыстата турган, калктан салык чогултуучу эмес, аларга камкордук кыла турган мамлекет болот… Элге камкордук кылууда кемчиликке жол берилсе Амири ыйлай турган жана Аллахтын алдында жүзү жарык болушу үчүн адамдар менен келишим түзгөн жана бул келишимди кабырына өзү менен бирге көмүүнү осуят кылган амирул муъмининдер болот…

Халифалык ушундай бир мамлекет, анын Аллах жолунда кирген согуштарда үстүндөгү чаң-топуракты топтоп, замзам суусуна аралаштыра турган жана андан кыш кылып, өлгөндөн кийин кабырда аны башына коюуну осуят кыла турган, себеби, фи сабилиллах жихаддын чаңы тозок оту менен эч качан кошулбайт деп иътикад кыла турган жихад амирлери болот…

Халифалык ушундай бир мамлекет, Аллах жолунда кирген согуштарына о.э. кафирлердин башын алып келгенине күбөлүк бериши үчүн кылычын өлгөндөн кийин кабырына бирге коюуну осуят кыла турган мужахиддери болот.

 

Роя гезити, №434, 2023-жыл, 15март.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here