Daily Archives: March 23, 2023

Россия менен Кытай Борбор Азиянын иштерине сырттан кийлигишүүгө жол бербейт

Россия менен Кытай Борбор Азиянын иштерине сырттан кийлигишүүгө жол бербейт  Кабар: Россия менен Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сырттан кийлигишүүгө жана “түстүү революцияны” импорттоо аракеттерине жол...

Хижрий 1443-жылдагы мубарак Рамазан айынын жаңырышын күзөтүү натыйжасы

Басма сөз баянаты Хижрий 1443-жылдагы мубарак Рамазан айынын жаңырышын күзөтүү натыйжасы Имам ал-Бухарий өз «Сахихинде» Мухаммад ибн Зияддын мындай дегенин риваят кылат: «Мен Абу Хурайранын ...