Daily Archives: March 20, 2023

Эртең Рамазан хилалын күзөтүү ваажиб, ноорузду майрамдоо харам

Эртең Рамазан хилалын күзөтүү ваажиб, ноорузду майрамдоо харам Аллахтын сыноосу менен, эртең майрамдоо харам болгон “навруз” күнү жана моюн сунуу фарз болгон Рамазан хилалын күзөтүү...

Ноорузду майрамдоо отпарастыктан калган ширк амал

Ноорузду майрамдоо отпарастыктан калган ширк амал Нооруз фарс тилинен алынып, “нав” – жаңы, “руз” – күн деген маанини түшүндүрөт. Бул жаңы жыл башталгандыгын билдирүүчү күн...