Моди өкмөтү Ислам жана мусуландарга каршы душмандыгын дагы да күчөтүүдө

1237
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Моди өкмөтү Ислам жана мусуландарга каршы душмандыгын дагы да күчөтүүдө

 Устаз Билал Мухажир

Ушул жылдын 23-26-январь күндөрү Нью-Делиде «Мусулман жаштарынын экстремизми – улутка чоң коркунуч» деп аталган конфереция болуп өттү. Индия премьер-министри Нарендра Моди, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ажит Довал, ички иштер министри Амит Шах, полициянын башкы директорлору жана инспекторлору о.э. өлкөнүн 350дөн ашуун жогору кызматтагы полиция офицерлери катышкан бул конференцияда «мусулман жаштарынын экстремизми» деп аталган изилдөө көрсөтүлдү. Бул документте «мусулман жаштарынын экстремизми» улуттук коопсуздук үчүн негизги коркунучтардын бири катары каралып, бул коркунучка каршы күрөшүү үчүн муътадил мусулман жетекчилеринен жана уламаларынан пайдалануу сунушталган.

Документте мындай делет: «Индияда диний фундаментализмдин күчөшү, биринчи кезекте, диний үгүт жогору даражага жеткендигине, заманбап байланыш каражаттарынын, шифрленген каражаттардын ыңгайлуулугуна, трансчегаралык терроризмдин күчөгөнүнө о.э. Пакистан ушул экстремисттик топторду шыктандырып жаткандыгына байланыштуу. Индиядагы мусулман жаштарынын уюшкан экстремизмге жан тарткан көптөгөн радикалдуу исламий уюмдары мусулмандардын аң-сезимин уулоо  жана аларды зомбулукка үндөө мүнөзүнө ээ. Алардын сунушу демократия жана илманийлик сыяктуу заманбап баалуулуктарга тескери келет. Бул радикал исламий уюмдар «SIMI» (Индия Исламий Студенттер Жамааты), Исламий Биримдик, Ислам Жаштары Союзу жана Хизб-ут-Тахрир сыяктуулар. Ушул экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө көп кырдуу жандашуу талап кылынат, алардын катарында: алардын жашыруун аракеттерин күзөтүү, ушуга байланыштуу башка адамдар туурасындагы маалыматтарды чогултуу, радикалдашуу очокторун аныктоо, мониторинг кылууга басым жасоо, ар кандай радикалдык уюмдун экстремизм жана терроризмди таратышы о.э. өз кадрларын террористтик жана зомбулук операцияларга тартышынын ыктымалын алдын ала талдоо, арийне, бул үчүн планын иштеп чыгуу». («Таймс оф Индиа» гезити).

Бул тил бириктирүү конференциясынын катышуучуларына жана катардагы адамдарга айтабыз: биз Индия коопсуздук кызматы даярдаган бул документти окуп, анык түшүндүк. Т.а. анда терроризм, экстремизм, фундаментализм жана зомбулукка каршы күрөш айтылып жаткан болсо да, бирок, күрөш шек-күмөнсүз Ислам жана мусулмандарга каршы багытталган, буга эч кандай күмөн жок. Бул күрөш АКШ жана колонизатор Батыш мамлекеттеринин Исламга каршы согуштарынан. Эмнеге, себеби, Ислам ушундай бир акыйкат, капиталисттик мамлекеттер андан коркот. Негизинен АКШ, ага союздаш кресттүү мамлекеттер жана ага көз каранды мамлекеттер, алардын катарында, Индия, өкүмдар элиталар жана алардын капиталисттик компаниялары, таасирдүү адамдары элдин байлык жана ресурстарынан азыктанышат. Ошондуктан, дүйнөлүк капитализм жана мамлекеттердеги анын адамдары Исламды бутага алып жатышканына себеп – алар капитализм түзүмү астындагы бул калктар Исламга жол табышынан коркушууда, аларга адилеттик кылган Исламды дин катары кабыл алып, бул ач көздөгө каршы ыңкылап жасашынан жана Ислам башкаруусун талап кылышынан кооптонушууда.

Учурда Индияда бийлик үчүн күрөшүп жаткан партиялар Исламга каршы кресттүүлүк күрөшү кампаниясынан шайлоо картасы катары пайдаланышууда… Бирок, ушуну билбей жатышат, алар бутага алып жаткан Ислам бүткүл адамзат үчүн адилеттүү түзүм болуп, адамзатты караңгылыктан алып чыгат жана коомдогу бир ууч элитага кызмат кылуу үчүн капиталисттер тарабынан иштелип чыккан түзүмдөрдүн зулумунан куткарып, Ислам адилетине жеткирет. Себеби, адилеттүү Ислам күчтүү менен алсызды, бай менен жакырды, ак түстүү, кара түстүү, кызыл түстүү, сары түстүү жана башка түстүү адамдарды тең көрөт. Тең көрүп байлыктарды аларга адилеттик менен бөлүштүрөт. Буга кайрымусулман, бирок, калыс муфаккирлер о.э. Ислам акыйдасын жана өкүмдөрүн үйрөнгөн ар бир адам күбөлүк берген. Ошондуктан, конференцияга катышып жаткандар бүткүл адамзатты ойрондулук жана бактысыздыкка алып келген карамүртөздүккө каршы эмес, изгиликке каршы күрөшүп жатканына күбө болуудабыз. Мындан улам, конференцияны катышуучулары да, катардагы адамдар да Исламды калыстык менен үйрөнүүлөрү керек. Мына ошондо түшүнүк-тыянак чыгарышат. Биз ушуну түшүнүп турабыз – Ислам капиталисттердин оозунда ачуу, акыл жүргүзгөн же мазлум жана басмырланган кишилердин оозунда таттуу жана бул экинчи тайпадагы адамдар Индиянын мусулман жана кайрымусулман калкынын көпчүлүгүн түзөт.

Конференцияда айтылган, негизинен Хизб-ут-Тахрир жана башка исламий уюмдарга келсек, алар акыйкатты жүзөгө чыгаруу жана инсаний түзүмдөрдөгү батылдыкты, оболу капиталисттик түзүмдүн батылдыгын ачыктоо үчүн аракет кылышууда. Исламга адамзат үчүн хидаят рисаласы жана нур катары иътикад кылган бул уюм-жамааттар арасында «террористтик» уюм жок. Алардын бири да мусулман жана кайрымусулман катардагы адамдардын канын төгүүгө же адамдар арасында коркуу жаратууга уруксат берген терроризмге таандык эмес. Алар Расулуллах ﷺдын:

«لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»

«Мусулман мусулманды коркутушу адал эмес», – деген сөзүнө амал кылышат. Негизи, терроризм, экстремизм жана зомбулукту дүйнөдөгү капиталисттик режимдер жана алардын коопсуздук кызматтары ойлоп табышкан. Индия менен анын коопсуздук кызматы да алардын бири болуп, Ислам жана мусулмандарды каралап көрсөтүү максатында айрым исламий жамааттарга атайылап жалгандан «зомбулук кылуу» айыбын жабыштырууда. Муну менен адамзатка жакшылык алып келүү үчүн аракет кылып жаткан мусулмандарды бастырып жок кылышмакчы. Албетте, алардын Ислам Умматынын козголушун жана Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык мамлекетинин тикеленишин кечиктирүүгө аракеттери ийгиликсиз. Себеби, Халифалык мамлекети жакында Аллах түшүргөн жана бардык адамдар үчүн пайдалуу болгон өкүмдөр менен өкүм жүргүзүүдө бүткүл адамзатка үлгү болот. О.э. Халифалык мамлекети капиталисттик түзүм жүзүндөгү масканы алып, ушул түзүм, анын жетекчилери жана таасирдүү адамдарынын айыбын жашырып келе жаткан парданы алат. Мына ошондо адамдар Аллахтын динине топ-топ болуп киришет.

Конференцияда айтылган мусулман жаштары адамзатты кыйроо жакасына алып келген илманий капиталисттик баалуулуктарды кабыл алышпайт. Себеби, капиталисттер ыйык деп жаткан материалдык баалуулук көпчүлүк калктарды, алардын катарында Индия калкын да – өлкөсү бай болушуна карабастан – жакыр калктарга айлантты. Капиталисттер ооз көбүртүп жаткан эркиндиктер коомду айбандык коомго айлантты… О.э. эркек өз махрамдары менен, эркек эркек менен, аял аял менен жыныстык мамиле кылган, адам айбан менен алака кылган коомдорго айлантты. Ушундайча коомду талкалап, адамдарды туруктуу үй-артта калган үй-бүлө деп караган, айбандык турмушту болсо заманбап жана алдыңкы турмуш деп билген адам кылды! Индиядагы көптөгөн саясатчылар ушул текчилдик баалуулуктарды кабыл алышып, аны менен сыймыктанышты жана өздөрүнүн саясий партиялары үчүн ураанга айлантышты. Бул партиялардын көпчүлүгү, алардын катарында текчил Бхаратия Жаната бийликке ушул баалуулктар менен келди. Бул жөнүндө мисалдардын бири – жакында «Би-Би-Си арабий» телеканалы көрсөткөн көрсөтүүдө: Гажарат штатындагы Бабурий мечитинде жасалган кыргынга Моди өзү жетекчилик кылган… Алар илманийлер ооз көбүртүп жаткан ушул баалуулуктардын бири болгон пикир эркиндигин тебелеп-тепсешкен. Алар айтып жаткан бул баалуулуктар коопсуздук кызматына тыңчылык кылууга о.э. эрди-катындын жана ага-инилердин сөздөрүн жашыруун угууга уруксат берип, коопсуздукту коргоо деген нерсени шылтоо кылышат. Түпкүлүгүндө болсо, алар бузгунчу капиталисттик түзүм жана анын элитасынын коопсуздугун коргоо үчүн угушат. Адам жогорку баалуулук деп күрөшүп жаткан баалуулуктар ушулбу, баш тартуу шарт болгон ыплас баалуулуктар эмеспи бул?! Ар бир пикирлүү адам мындай түзүмдү жана анын ыплас баалуулуктарын четке кагышы, Моди жана ал сыяктуу паракор жетекчилерди жоопко тартышы керек, Индиядагы мусулман жаштар талап кылып жатышкандай! Бирок, бул конференцияны өткөрүп жаткандар аларды куугунтуктоого, алардын акыл жана пикирлеринен этият болууга чакырышууда.

Акыйкат менен батыл (Ислам менен капитализм) ортосундагы күрөш токтобойт, акыры акыйкат батылды жеңет, бул Аллахтын уруксаты менен жакында албетте болот. Ийгиликсиздиги жана бузгунчулугу эбак далилденген капитализмдин зулумунан кутулуу жолдорун адамдар издей баштады. Бул убакыт маселеси экенине жана бүткүл адамзат Ислам жана анын адилети тарапка өтүшүнө биз толук ишенебиз. Бирок, өзүнө, үй-бүлөсүнө жана калкына калыс караган акыл ээси болгон адам албетте Исламга кирүүгө шашылат, калк, уруулар жана мамлекеттер деңгээлинде Исламды кабыл алат. Капитализм жана анын жетекчилеринен бүтүндөй баш тартып, өзүн, үй-бүлөсүн, калкын инсан ойлоп тапкан түзүмдөрдүн азабынан куткарат, муну менен ал үчүн кеңдиги жер-асмандай болгон бейишти даярдап койгон жаратуучусун ыраазы кылат о.э. Аллах ушул аятында тозок оту жана бул дүйнө бактысыздыгы менен эскерткен бактысыздардан болбойт:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾

«Ким Менин эскертмемден баш тартса, анда, албетте ал үчүн бактысыз турмуш болот жана Биз аны Кыямат күнүндө сокур абалда тирилтебиз». Ал: «Роббим, эмнеге мени көр кылып тирилттиң, мурун мен көрчү элем го», деди, (Аллах) айтты: «Ошондой. Сага Биздин аят-муъжизаларыбыз келгенде аларды унуттуң. Бүгүн сен да ошондой «унутуласың»» [20:124-126]

 

Роя гезити, №430, 2023-жыл, 15-февраль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here