Мисир азаттыгы Фалестинди азат кылат

1148
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Мисир азаттыгы Фалестинди азат кылат

 Доктор Мусъаб Абу Аркуб

Хизб-ут-Тахрирдин мубарек Фалестин

жериндеги маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Яхудий вужуду Рамазанда Акса мечитин тебелеп, Шайх Жаррах көчөсүнө чабуул кылгандан кийин, турак-жай курган яхудийлер көчөдөгү бир сабит үй-бүлөнү бутага алып, чабуул кылышты… Ошондо фалестиндик хур аялдардын бири келгинди яхудийлерге: «Эртең силерге жооп катары жүз миллион мисирлик келип, Фалестинди азат кылат. Алар бир чүчкүргөндө эле силер абага учуп кетесиңер», – деп Мисир калкынан нусрат-жардам талап кылды.

Мисир калкынын шексиз аракетке келерине мынчалык ишеним Фалестин калкын Мисир калкына жана Ислам Умматына бурууда. Фалестин калкы Уммат Расулуллах ﷺдын Исра жери болгон мубарек жердин алдындагы өз жоопкерчилигин аткарууну күтүүдө. О.э. ал Салахиддин кошууну сыяктуу кошуун, Кутуз сыяктуу командачы чыгышын, Хиттин согушу сыяктуу согуш башталышын ынтызарлык менен күтүп, ушул аракетке келүү күнү анык экенине ишенүүдө.

Ушул аракетке бүгүн Сисий, Башар сыяктуу малайлар жана тогуттар заманында тыюу салынып, кишенделүүдө, тоскоолдуктар коюлууда. Уммат бул жуундукорлорду түп-тамыры менен кулатуу зарыл экенин түшүнүп, өзгөрүү жасоого умтулууда. Фалестин калкы болсо, бул өзгөрүүгө ынтызар. Себеби, өзгөрүү мубарек жердин азаттыгына алып келет.

Мубарек жер да ушуга күбө болгон: Ислам Умматы сынбай турган улуу Уммат. Ооруйт, бирок, өлбөйт. Мисалы, Уммат кресттүүлүк согуштарынан кийин бутка туруп, аларды жеңди, өлкөлөрүбүздөгү королдуктарын кулатып, Куддустагы өкүмдарлыгына чекит койду. Кийин фатхтар артынан фатхтарга жетишип, Константинополго Ислам байрагын сайды. Чыгыш Европа дарбазаларына жетип, өзүнүн улуулугун кайра колго алды. Монголдорго каршы казаттарда да ушундай кылды, чечүүчү согуш болгон Айн Жалутта алардын мубарек жердеги вужуддарын сындырып, талкалады, өз улуулугун, урматын жана Ислам даъватын алып чыгуу ролун кайра тикеледи. Усманий Халифалык Чыгыш Европага Исламды жеткирүү жана фатхтарды жүзөгө чыгарууну кайра баштады… Босния жана Герцеговина, Албания калкы Исламды кабыл алды. Туура, Ислам Умматы кээде эмне кылууну билбей калат. Бирок, көп убакыт өтпөстөн өзүнүн акыйдавий улуулугуна жана күчүнө кайтат, өздүгүнө жана тарыхына байланып, каармандарын кайра өстүрүп чыгарат. Себеби, Уммат ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах акыйдасына ээ болуп, кимде-ким ушул акыйдада болсо ага эч ким тең келе албайт. Ислам Умматы албетте аракетке келет, бул табигый жана анык. Ал эми, бул өзгөчө, адаттан тыш турмушу болсо, өтүп кетет. Анткени, бүткүл дүйнөлүк акыйдага ээ болгон, бүткүл адамзатка жакшылык жеткирип, рисала жана нур жая турган Уммат дүйнөнүн биринчи умматы болушу керек. Ал кайрадан намысын бийик көтөрүп, тогуттарга каршы козголору анык. Умматтын душмандары ал өлдү деп ойлогон убакта көп өтпөй ал кайра ойгонуп, козголоңуна бүткүл дүйнө көп ирет күбө болгон.

Өлкөлөрүбүздөгү козголоңдордун ийгилиги режимдерди түп-тамыры менен бирге кулатуу менен болот. Колонизатор Батыш Ислам Умматын Сайкс-Пико боюнча бөлүп, бийликке анын буйругу менен өкүм жүргүзгөн малайларды дайындады. Мусулмандар үчүн саясий, экономикалык жана маданий жактан ийгиликсиз, колонизаторлорго кызмат кылуудан башка ийгилиги жок мамлекеттерди куруп берди. Ошондуктан, мындай ийгиликсиз мамлекеттердеги байлыктар да колонизатордун колуна өттү… Армиялар болсо, сүкүт сактоодо. Калктар күчтүү бир мамлекетте биригип кетпеши үчүн Сайкс-Пико чегараларына камалды.

Мусулмандарды бириктирип турган мамлекетти кайра тикелөө үчүн режимдерди түп-тамыры менен кулатуу керек. Уммат да малай жетекчилерди өзгөртүү менен өзүнүн саясий эркин жана ордун кайра тикелей албайт. Бул үчүн ушул ийгиликсиз режимдердин ар бирин түп-тамырынан кулатып, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө керек.

Мусулман өлкөлөрүндөгү ар кандай козголоңдун ийгилиги Халифалык мамлекетин тикелөө менен болот. Анткени, Халифалык мамлекети гана Умматтын каалоо жана үмүттөрүн жүзөгө чыгарып, проблемаларын жоюу чечимдерин аткарып, ушул чечимдер Умматтын акыйдасынан алынышын камсыздайт. Бул проблемалардын эң чоңу Расулуллах ﷺдын Исра жери болгон мубарек жердин басып алынганы болуп, мунун шаръий чечими – бул жерди азат кылуу.

Мубарек Фалестин жерин азат кылуу – ар кандай жердеги Ислам Умматынын азаттыгынын жана көз салып турган арзуусунун табигый көрүнүшү. Демек, козголоңчулар тогуттардан азат болуу күнү жакындашып жатканын канчалык сезип жатышкан болушса, алардын Фалестин азаттыгын талап кылган үндөрү да ошончолук көтөрүлүүдө… Мисир, Шам, Яман жана Тунисте болгондой. Себеби, Ислам Умматы да, анын арзуу, үмүттөрү да, максаттары да бир. Уммат чыныгы азаттыкка жеткенден кийин жүзөгө чыгармакчы болуп жаткан биринчи максаты – Пайгамбар ﷺдын Исра жерин азат кылуу. Ал Исламды рисала катары бүткүл дүйнөгө алып чыгуу үчүн өз бийлигин жана саясий эркин кайра колуна алат деп бүткүл дүйнөгө катъий жарыянышын каалап жатат. Ушул мубарек Фалестин жеринен Мисирдеги калкыбызга, боордошторубузга жана жакындарыбызга мурункудай, ушул кайрылуу айтылууда:

Оо, Мисир калкы! Силер өзгөртүүгө кудуреттүүсүңөр. Бул режимдер алсыз болуп, Умматтын колдоосуна ээ эмес, эгер аракетке келсеңер силерге каршы турууга күчү жетпейт. Мисир армиясындагы боордошторуңар силердин үй-бүлөңөр жана жакындарыңар болуп, биргеликте аракетке келүү үчүн аларга кайрылгыла. Алар Сисийдин да, Американын да, НАТОнун да кошуундары эмес, алар силердин, Ислам Умматыннын кошуундары. Азаттык Мисирден башталып, такбир жаңырыктары менен Айн Жалутка жетип келген. Ислам байрактары мубарек жерге, Шамга сайылып, монголдор талкаланган. Бүгүн бул силердин милдетиңер.

Оо, Мисирдеги калкыбыз!

Кошуундарыңардын астында бириккиле жана алардан өз азиздигиңер үчүн эле эмес, Ислам жана мусулмандар азиздиги үчүн кайра Аллах түшүргөн өкүмдөр менен өкүм жүргүзгөн башкарууну талап кылгыла жана аларды музаффар Кутз сыяктуу болууга чакыргыла. Музаффар Кутз Мисирден кошуун тартып, согуш майданына «Ислам үчүн алга!» деп кыйкырып киргенде кошуундары Сайкс-Пико чегаралары үчүн да, ыплас улутчулдук жана мекенчилдик үчүн да согушпаган. Тескерисинче, Ислам үчүн согушуп, нусратка жетишкен. Демек, силер – Мисир калкы да Фалестинди азат кылгыла, баарыбыз Акса мечитинин майданында муну майрамдап куттуктайлы.

 Роя гезити, №418, 2022-жыл, 23-ноябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here