Маселебиз бийликти алуу эмес, мамлекетти тикелөө!

307
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Маселебиз бийликти алуу эмес, мамлекетти тикелөө!

Уммат ичинде исламий жашоону кайрадан баштоо идеясын көтүрүп чыккан Хизб-ут-Тахрир аракет кылып жаткан соң, демек, Ислам Умматынын туйгулары – оор жарааттарга карабастан – пикирге айланган жана бул пикир Уммат арасындагы аң-сезимдүү топко жол тапкан, андан кийин бул пикир көрүнүктүү топто тунукташып, топтон Хизб түзүлгөн… Уммат арасында аракет кылган Хизб өз идеологиясын жакшы түшүнүп, тарыйкатын көрүп-билип, максатын олуттуу элестетүүдө. Анткени, Ислам мабда катары Умматтын ички сезими болуп эсептелет. Хизб болсо, бул туйгуну айгинелеп, ушул абалда калышы керек. Мындан улам, ушул өтө туура сөз: «пикир жана амал максат үчүн болушу керек» деген ушул сезимдер эрежеси мабданын реалдуу көрүнүшү.

Хизб фикратка гана т.а. Исламдын пикир жана өкүмдөрү туурасындагы түшүнүгүнө ылайык, Ислам мабдасына негизделет. Хизб адамдарга негизделбейт, алар канчалык илим, аброй жана күчкө ээ болушса да. Хизб адамдардын көптүгүнө же аздыгына да карабайт, адамдардын колдоосуна да, бул колдоонун аздыгы же көптүгүнө да негизделбейт. О.э. Хизб иш-аракет мүмкүнчүлүгү камсыздалып берилишине да негизделбейт, ал тургай, бул мүмкүнчүлүк жеңилдик, жетишкендик, өнүгүү жана көтөрүлүү менен өзүнө тартса да. Аны бийликке жакындаштыра турган же ал жерге жетүүнү жеңилдете турган нерселердин камсыздап берилишине да негизделбейт… Тескерисинче, Хизб-ут-Тахрир идеологияга гана негизделет. Ошондуктан, Хизб өзүнүн белгилүү сөздөрүнөн биринде мындай деген: «Биздин маселе бийликти алуу эмес, мамлекетти тикелөө. Себеби, бул, пикирий өнүгүүнү гана ойгонууну пайда кылат. Түпкүлүгүндө, ойгонуу бийликти ээлөө эмес, Ислам Умматын Ислам идеологиясы астында бириктирүү жана ушул идеология негизинде аракет кылышын камсыздоо. Мына ошондон кийин гана бийлик алынып, ушул идеология негизинде мамлекет тикеленет. Башкача айтканда, бийликти алуу максат эмес, максат болбошу да керек, тескерисинче, бийлик – идеология негизинде тикелөө аркылуу ойгонуу тарыйкаты.

 Роя гезити, №421, 2022-жыл, 14-декабрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here