Ислам Умматы эң жакшы Уммат макамына кайтышынын о.э. душмандын чептерин бекемдеп жаткан адамдарды четке кагуусунун учуру келди

846
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Ислам Умматы эң жакшы Уммат макамына кайтышынын о.э. душмандын чептерин бекемдеп жаткан адамдарды четке кагуусунун учуру келди

Ислам Умматы бүгүн ылгап алуу доорун башынан өткөрүүдө. Бул доордо Аллах Азза ва Жалла акыйкат менен батылды айырмалап, чынчылдык менен эки жүздүүлүктү ажыратууда. Муну менен мунафыктардын фитнасын жок кылып, калыс адамдардын аракетин Өзүнүн берешендиги менен, жакшылыкка себепчи кылууда. Бүгүн Уммат эң жакшы Уммат макамына кайра кайтышынын о.э. душмандын чептерин бекемдөөгө салым кошуп жаткан адамды четке кагуусунун убагы келди. Бул доор – Уммат колун калыс адамдарга суна турган жана биргеликте Ислам мамлекетин тикелөөнү тагдырий маселе деп билип, проблемаларды ушул мамлекетти тикелөө менен чече турган доор. О.э. азыркы учур – бул мамлекетти тикелөө үчүн мал-жанды курман кылып, эң жогорку арзуу жана максаттарды Роббинин ыраазылыгына айлантып, эки дүйнөнүн ийгилигине жетишүү учуру. Балким, Аллах Таала алардын абалын кооп-коркунучтан кийин кадыржамдык жана үстөмдүк абалына өзгөртөр, карамүртөздүк жана адашуу чептерин кулатып, анын урандылары үстүнө улуу Ислам имаратын, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык имаратын тикелөө менен бүткүл дүйнөгө рахмат жаяр.

﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ

«Амал кылуучулар мына ушундай (түбөлүк бакыт) үчүн амал кылышсын!»             [37:61]

 

Роя гезити, №420, 2022-жыл, 7-декабрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here