Оо, Кинана армиясындагы калыс адамдар! Биз силерди бул дүйнө жана Ахырет жакшылыгына чакырабыз

144
0

 Оо, Кинана армиясындагы калыс адамдар!

Биз силерди бул дүйнө жана Ахырет жакшылыгына чакырабыз

Оо, Кинана армиясындагы калыс адамдар!

Өзгөрүү жасоого жалгыз силер кудуреттүүсүңөр. Жакшылык силер итаат кылып бул режимден келбейт. Себеби, бардык оору жана балээнин негизи – ушул режим. Кимде-ким Мисир жана анын калкына жакшылыкты кааласа, режим менен болгон бардык байланыштарын үзүп, биз менен биргеликте Ислам долбоорун куткарышы керек. Режим силерге эмне гана бербесин, жаман ниетте берип жатат жана ал эч кандай пайда алып келбейт. Аллахка ант, Мисир байлыктарындагы силердин адал акыңар режим силерге берип жаткан ушактардан өтө көп. Негизи, бул ушактарды силер аны коргошуңар жана кыянаттарына көз жумушуңар үчүн пара катары берүүдө. Бүгүнкү жашооңор канчалык узун болбосун, ал түгөнөт, бул дүйнөнүн зийнат жана маталары канчалык узун жана көп болбосун, тозок отунун бир учкунуна тең келе албайт. Ошондуктан, биз силерди бул дүйнө жана Ахырет жакшылыгына чакырып жатабыз. Т.а. бул дүйнөдө Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетинде жашоого, тиги дүйнөдө кеңдиги жер-асмандай болгон бейиште түбөлүк калууга чакырып жатабыз. Буга жетүүүнүн төлөмү оор эмес жана ал силердин колуңарда. Бул үчүн Аллах Азза ва Жаллага калыс чыныгы жардам берүү менен Аллахка, Расулуна жана момундарга нусрат берген кечеги ансарлардын сийратын кайтарышыңар жана Ислам мамлекетин тикелешиңер керек. Бул мамлекет Исламды кайра колдонуп, анын өкүмдөрүн адамдар көздөрү менен көрүп, Аллахтын динине топ-топ болуп кире турган чындыкка айлантат.

 Роя гезити, №419, 2022-жыл, 30-ноябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here