“Экстремизм” – эл менен даъваттын арасына коюлган тосук

122
0

“Экстремизм” – эл менен даъваттын арасына коюлган тосук

Массалык маалымат каражаттары УКМКнын маалымат кызматына таянуу менен, 27-октябрда Жалал-Абад облусунун Сузак районунда, Хизб ут-Тахрир исламий-саясий партиясынын он бир активдүү мүчөсү айлык халка учурунда кармалганы тууралуу кабарлар таркатышты.

Кабарларда келишинче, 27-октябрда “Экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу” боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында, тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анын алкагында ири өлчөмдөгү экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор, электрондук маалымат каражаттарды алып жүрүүчүлөр жана уюмдун каржылык ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынган.

Ал эми, жеринен алынган маалыматтарга караганда, анда хизбийлердин айлык халкасы эмес, балким, Куран боюнча сабак өтүлүп жаткан. Андан кийинки сабак Хадис боюнча болмок. Ошондуктан да, УКМК “экстремисттик адабияттар” деп таркаткан сүрөттөрдөн Куран китептери о.э. хадистерге тиешелүү китептер кезигет. (Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейинки ушундай окуялардын бардыгында б.а. хизбийлерди кармоо учурунда, алардын үйүнөн Куран жана Хадис китептери чыгат жана алардын сүрөтүн УКМК өздөрү “экстремисттик” деп эсептеген адабияттардын арасына кошуп чыгарат).

Эми алар “экстремисттик” деп эсептеген адабияттардын айрымдарын атай кетсек, алар: “Ислам түзүмү”, “Исламдагы башкаруу түзүмү”, “Исламдагы экономикалык түзүм”, “Исламда ижтима түзүмү”, “Исламдагы финансы”, “Исламдагы таалим”, “Ислам мамлекети” ж.б.у.с. Булардын баары булагы Куран-Суннат болгон нукура исламий адабияттар. Бирок, азыр бүткүл дүйнөдө Исламга тескери келген, демократия маскасын жамынган капитализм өкүм жүргүзүп жаткандыктан, анын алкагында, Кыргызстан да капитализм менен башкарылып жаткандыктан, бул нукура исламий адабияттар “экстремисттик” деп табылган.

Учурда дүйнөгө өкүмдарлык кылып жаткан империалисттик капитализм чирип, кулоо алдында турат. Аны кулатып, ордуна бой тикелей турган түзүм – бул Ислам. Колонизаторлор мусулмандарды чыныгы Исламынан чалгытуу үчүн “традиционный ислам”, “умеренный ислам” деген сыяктуу нерселерди ойлоп таап, ишке салышты. Булардын каршысында нукура Исламды “экстремизм”ге, аны көтөрүп чыгуучуларды “эктремист”ке айландырышты. Колонизатор каафирлер Ислам жана анын дааватчылары каршысында, пикирий-идеологиялык күрөш жаатында жеңилип баштаган соң, Исламга жана мусулмандарга каршы күч колдонууларды ишке салып башташты. Анын алкагында, Кыргызстандын келип-кетип жаткан бийликтери да Кыргызстандагы Хизб жигиттерине каршы куугунтук, камакка алуулар сыяктуу иштерди жүргүзүп келишет. Бирок, Хизб жигиттери буларды көзгө илбестен, дин душмандары койгон тосуктарды улам бирден аттап өтүп, өз үммөтүнө ал ансайын жакындап келүүдө. Буга ызаланган дин душмандары, дагы да жаңы тосуктарды таап коюуда. Мисалы, улам элге сиңип бара жаткан Хизбдин наамын дискредитациялоо максатында, таптакыр Хизб сабында болбогон адамдарды экранга алып чыгып, Хизбден кайткандыктары тууралуу сүйлөтүштү. О.э. темирден кеткен дат сыяктуу, Хизб сабынан алда качан кеткен айрым адамдарды да алып чыгышып, Хизб позициясына тескери кептерди айттырышты. Булар да пайда бербеген соң, эми кутургандай, хизбийлердин Курандан сабак өтүлүп жаткан жайын бастырып олтурушат. Бул Исламга каршы күрөш эмей эмине?!

Негизи, диний экстремизм жана терроризм жомоктору каафирлер тарабынан Исламга жана мусулмандарга каршы күрөшүү үчүн ойлоп табылган шылтоолор экендиги ачылып бүткөндөй деле болду. Ал тургай, азыр алар берген аныктамага алардын өздөрүнүн иштери дал келүүдө, ошондуктан да, алар бири-бирин экстремизм жана терроризмде айыптай башташты. Буга Россия-Украина согушундагы өз ара айыптоолор далил болуп турат. Жана о.э. азыркы жана буга чейинки Кыргызстан бийликтеринин бардыгы экстремисттик жол менен бийликке келген же кеткен. Мындан сырткары, жергиликтүү бийликтер болсо, бул “жомок”ту ички саясаттарында, өз кызыктары жолунда б.а. оппозицияга каршы иштетип калышууда. Мисалы, Кыргызстанда Руслан Бекназаровду Хизбге байланыштуулукта кармап, экстремизмде айыптап жатышат. Негизи, Руслан Бекназаров Хизб сабында болгон эмес. Ушундан көрүнүп тургандай, “экстремизм” ар кандай бийликтин атаандаштарына каршы иштете турган “резина берене”сине да айланып калды. Булардын баары Хизбге карата жабыштырылган “экстремизм” эн тамгасы түп-тамырынан бери жалган жалаа экендигин даана көрсөтүп турат.

Хизб менен бийликтин ортосундагы мындай абал – Мекке мушриктери Пайгамбар rды камалга алган абалды – эске салат. Анда мушриктер өз ара убадалашып, камал (блокада) кылуу аркылуу Пайгамбар rдын даъваты менен калктын арасын ажыратабыз деп ойлошкон. Каабанын дубалына ушул убаданы кат кылып жазып, илип коюшкан. Бирок, Аллахтын рухсаты менен, үч жылдан соң, калк ичиндеги калыс адамдардын колу ал катты жыртып таштады. Ошентип, даъват менен калктын ортосундагы бир тосук алып ташталды.

Эй Кыргызстан мусулмандары! Демократия маскасын жамынган капитализм системасы алкагында кайра-кайра бийлик алмаштырып жатасыңар! Бирок, кайра эле ошол үкөктүн ичинде, калдырактап айланып жүрөсүңөр. Анткени, анын ордуна келе турган альтернатив системаны көрө албай жатасыңар. Ал силердин Исламыңар. Аны силерге туура жеткирүүнү Хизб жигиттери мойнуна алып, залимдердин зулумуна чыдап, күндү түнгө улап аракет кылып келишет. Ошондой болгон соң, каафирлер менен алардын малайларынын “экстремизм” жомогуна алданып жүрө бербей, Хизбдин даъваты менен силердин араңарга коюлган тосуктарды алып таштагыла. Ким ушул ишке урунса, демек, ал эки дүйнө азиздигине жүздөнүптүр.

فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ

«Ошондуктан, мелдешүүчү кишилер (мына ушундай түбөлүк ниъматка жетүү жолунда) мелдешишсин»                                                                             [Мутаффифин:83:26]

Хизб ут-Тахрир – Кыргызстан

  1. 11. 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here