Daily Archives: October 7, 2022

           Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси

Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары            Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси   Бүгүнкү күндө адамзат иштерди ахлакий, рухий...

ЖАКЫРЧЫЛЫК КҮЧӨП БАРУУДА

Жакырчылык күчөп барууда Дүйнөлүк банктын отчётуна ылайык 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 25,5 пайызга өсүшү күтүлүүдө. Отчётто баса белгиленгендей, азык-түлүк бааларынын жогорулугу жана жумуш...