Ислам Умматы жогорулоо, өсүп-өнүгүү үчүн бардык шарттарга ээ

71
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Ислам Умматы жогорулоо, өсүп-өнүгүү үчүн бардык шарттарга ээ

Ислам Умматы азиздик жана күч-кубатта жашоо үчүн материалдык байлыктарга муктаж эмес. Анда программалар, стратегиялар жана каражаттар, өндүрүү жөндөмү жана заманбап технологияларды өздөштүрүп, аларды өнүктүрүүдө жаратмандык жетиштүү. Буга мусулман аалымдарынын Батыш өлкөлөрүнө агымы күбөлүк берип турат. Умматтагы оор проблема – анын саясий эрк-чечими душмандарга тапшырып коюлганы. Бул болсо, жетекчилер жана саткын саясатчылардын колу менен, ошондой эле Батыш идеологиясынын дасторконундагы күкүмдөрдү ыраа көргөн айрым күчсүз кимселер аркылуу ишке ашырылды. Ошондуктан, таалим программасынын негизи Ислам акыйдасынын үстүнө курулушу керек. Мына ошондо окуу материалдарында да, окутуу услубунда да бул негизден тышка чыгуу болбойт. Исламдагы таалим саясаты – таалимден көздөлгөн максатты т.а. исламий шахсияны пайда кылуу үчүн исламий аклия жана нафсияны жүзөгө келтирүү. Хизб-ут-Тахрир Халифалык мамлекетинде таалим саясаты кандай болору жөнүндө кеңири көлөмдүү көрсөтмөлөрдү берип, муну өзүнүн рисаласында кеңири баян кылган. Рисала Хизбдин расмий сайтында ачыкталган, каалагандар сайтка кайрылуулары мүмкүн. Мындай таалим саясаты Хизб-ут-Тахрир тикелөө үчүн аракет кылып жаткан Халифалык мамлекетисиз эч качан жүзөгө келбейт. Ошондуктан, биз мусулмандарды малай кылмышкер режимдерди кулатып, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетин тикелөөгө чакырабыз.

 Роя гезити, №409, 2022жыл, 21сентябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here