Иордания режими Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрүнө залим өкүм чыгарышы террор жана репрессиядан башка нерсе эмес

126
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Иордания режими Хизбут-Тахрир мүчөлөрүнө залим өкүм чыгарышы террор жана репрессиядан башка нерсе эмес

Кассациялык сот Хизб-ут-Тахрирдин эки жигитине карата мамлекеттик коопсуздук соту чыгарган токтомду тастыктады. Сот алардын үйүнөн Хизбдин китеп жана басылмалары табылышы артынан экөөсүн Хизб-ут-Тахрирге мүчө болуу жана мамлекеттеги түзүмгө каршы үгүт алып баруу айыбын коюп төрт жылга эркинен ажыратты.

Бул токтомго карата Хизб-ут-Тахрир–Иордания вилаятынын маалымат бөлүмү билдирүү жарыялап, ушуларды баса белгиледи: “Хизб-ут-Тахрирдин исламий жашоону кайрадан баштоого аракет кылган хизб катары түзүлүшү Аллах Таала буйруган шаръий фарздардын бири. Мындан улам, анын аракетинде Иорданиядагы режимдин мыйзамдары да, соттору да, жалпысынан бүткүл түзүм таптакыр этибарга алынбайт. Кала берсе, Хизб-ут-Тахрир өз даъватын пикирий жана саясий күрөш аркылуу алып барат жана курал көтөрүү сыяктуу бир да материалдык аракетке барбайт. Анын Халифалык мамлекетин тикелөөгө чакырган даъваты Иорданияга гана таандык эмес, бүткүл мусулман өлкөлөрүнө каратылган. Мусулмандар кайда нусратка жетишсе т.а. бийлигин кайтарып алышса, ошол жерде Ислам мамлекети тикеленет. Андыктан, эмнеге бул мамлекет Хизбдин даъватын анын бийлигин кулатууга чектеп жатат, деги, Хизб күнү-түнү өзүнүн саясий даъватын бир катар исламий өлкөлөрдө жеткирип жатат го, ал өлкөлөрдүн режимдери бул даъватты алардын бийлигин кулатууга аракет кылып жатат деп эсептебей жатат го?!…

Иордания мамлекеттик коопсуздук соту Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрү Исламга жана анын өкүмдөрүн колдонууга чакырган хизбге мүчө болушканы үчүн гана ушундай адилетсиз өкүм кылды. Анын бул кылмышы – террор жана репрессия. Ал колонизаторлордун саясий жана экономикалык өкүмдарлыгынан Умматты куткаруу үчүн саясий аракет алып барып жаткандарды о.э. режимдин «модернизация кылуу», «саясий реформаларды өткөрүү», «саясий партияларды активдештирүү» сыяктуу сөздөрү жалган экенин ачыкка чыгарып жаткандарды террор жана репрессия кылууда. Булардын баары, жогоруда айтканыбыздай, ушуну көрсөтүүдө – режим анын саясий иштерине ыраазы боло турган ага окшогон хизб-партияларды каалайт. Негизи, анын саясий иштери өлкөнү жана жаранды кор кылды, аларды колонизатор кафирге туткун кылып, кыйроо жакасына алып келди жана ушул кафирге аскерий базаларды орнотушу үчүн өлкө дарбазаларын ачып берди жана өлкө армиясын анын кызматына жолдоду».

Билдирүүдө мусулмандарга кайрылуу жасалды: «Исламий жашоону кайрадан баштоо жана Халифалык мамлекетин тикелөө, бул бир гана Хизб-ут-Тахрирге эмес, силер, мусулмандар, баарыңарга фарзи кифая. Ал тикеленгенге чейин мойнуңарда фарз болуп тура берет. Хизб-ут-Тахрир жигиттерине карата мындай адилетсиз өкүмдөр Исламга каршы күрөштүн бир бөлүгү болуп, анын жолуна коюлган ттоскоолдук болуп эсептелет. Режим мындай өкүмдөр менен Аллах Азза ва Жалла буюрган улуу фарзды аткаруудан качышыңар үчүн силердин жүрөгүңөргө коркуу салууга урунууда».

Билдирүүнүн соңунда мындай делет: «Хизб-ут-Тахрир 1953-жылы түзүлгөндөн бери исламий жашоону кайрадан баштоо үчүн аракет алып барып, Умматты Халифалык мамлекетин кайра тикелөөгө даъват кылып келүүдө. Ал мабдасы Ислам болгон саясий Хизб. Кандай аракет кылганы алыс-жакындагы баарына маалым. Хизб кырк мамлекетте аракет алып барат. Аны камакка алуулар да, репрессиялар да, соттордун адилетсиз өкүмдөрү да токтото албайт. Акыретин өкүмдарларынын өткүнчү дүйнөсүнө саткан бул соттор да, вахнга түшкөн режимдер да Аллахтан жана Анын өкүмдөрү колдонулушунан коркушууда».

 

Роя гезити, №404, 2022жыл, 17август.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here