Жигит-кыздарыбыздын түпкү ийгилиги – Роббисин ыраазы кылууда жана Умматына кызмат кылууда

57
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Жигит-кыздарыбыздын түпкү ийгилиги Роббисин ыраазы кылууда жана Умматына кызмат кылууда

 Устаза Равла Ибрахим

Бирер жигит же кыз ийгиликке жетишкен болсо, ийгилигинин шаттыгы катары чар тарап ач-кыйкырыктарга, керне-сурнайларга толуп кетет… Эгер, бул орто мектепти бүтүрүү ырасымы болсо…, уктап жаткан да, ойгоо жүргөн да элге кыйын! Күндүзү жардыргычтардын үнүнөн кулактар тунуп, түндөсү асманга атылган фейерверктерден кулагың дүлөй боло жаздайт… Мындан тышкары, ушул жардыргычтар жана согуштук окторго акча сапырылып, жада калса кээде атылган октор адамга же жанындагыларга тийип, оор жарааттарга же адамдардын бирер мүчөлөрүнөн айрылышына да себеп болот, кээде турак-жайларда өрт чыгышына алып келип, үлкөн материалдык зыяндарга кептейт…

Мындай бузгунчу адат бактылуу же кээде бактысыз учурларда асманга согуштук ок атуудан келип чыккан жана өнүккөн. Бүгүн айрым учурларда жеткирилген жарааттардан адамдар көз жумуп, кубаныч азага айланууда… Өз кезегинде, көптөгөн мамлекеттер бул сыяктуу иш-чараларга тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алууга жана бул ишти жасаган адамдарды жоопкердикке тартууга мажбур болушууда, эгер ал адамдар жоопкердиктен кача албай турган катардагы кишилер болсо албетте.

Бул сыяктуу иш-аракеттерди дыкат ойлогон киши алардын баары ийгиликтин белгиси катары жасаган адамдардын тизгинсиз каалоолорунан келип чыкканына күбө болот. Муну актоо-түшүнүү мүмкүн, эгер ал шарият чегинде болсо жана адамдарга зыян тийгизбеген абалда болсо. Ислам мамлекети жок болгондуктан бүгүнкү күндөгү мусулмандарда түпкү шаттык кандай болору жөнүндө түшүнүктүн жоктугун да эсепке алуу зарыл албетте. Ислам мамлекети кубаныч туурасында өкүмдөрдү, алардын себептерин жана түрлөрүн ачык-айкын баяндап берген.

Аллах Субханаху ва Таала аалам, инсан жана тирүүлүктү жаратты. Ааламда миллиондогон галактиканы жоктон бар кылды. Ар бир галактика планеталар, жылдыздар, каметалар жана башка санагы Аллахтын Өзүнө гана маалым болгон, ар түркүн көрүнүштөгү асман телолорун өз ичине камтыйт. Алардын ар бири белгиленген кылдат тартипте, андан кымындай чыкпастан аракет кылат. Ал эми, инсанга келсек, ал жашоодогу бардык проблемалардын себепчиси, анын сан-санаксыз жана жаңы-жаңы проблемалары бар. Бул проблемалардын айрымдары аклий жана сезимдик проблемалар болсо, айрымдары иштерге, каражаттарга же нерселерге тиешелүү проблемалар. Аллах Субханаху инсанды жаратып, ага организм муктаждыктарын жана инстинкттерди камтыган тирүүлүк энергиясын берди…, бул организм муктаждыктары жана инстинкт экөөсү үчүн таасир-факторлорду жана касиет-туйгуларды белгиледи. Ырас, инсан жашоодогу проблемалардын себепчиси болгон соң, демек, ал бакыт алып келчү түшүнүккө ээ болушу үчүн инсандын маңызын билүү керек. Бакыт – бул шаттык билдирип, бактысыздыктын тескериси. Бакыт инстинктке тиешелүү жана ал – дини, акыйдасы жана пикирине карабастан – инсанда болот. Ошондуктан, орто мектепти бүтүрүүдөгү бакыт да, мелдешкенте жеңип чыгуудагы бакыт да, диплом, белек жана сыйлык алуу бакыты да, ата же эне болуудагы бакыт да, бирер кызматка көтөрүлүүдөгү бакыт да, баары инстинкке тиешелүү бакыт.

Булардан тышкары жашоодогу көз карашка тиешелүү бакыт да бар. Маселен, мусулман намаз, орозо, киямуллайл, зекет, садака ибадаттарын аткаруу менен шаттанышы… о.э. рошид Халифалык мамлекетинин тикеленишине шаттанышы, мусулмандар тарабынан өлкөлөр фатх болуп, исламий өлкөгө айланышындагы бакыт жана Аллах жолунда шахид болуу бакыты сыяктуулар бар.

Исламдагы бакыт жана шаттык Аллах Талаанын ушул аятында ачык келген:

﴿قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

«(Эй Мухаммад), айткын: «Аллахтын берешендик-жоомарттыгы (атап айтканда Ислам) жана ракым-мээрими (Куран) менен – мына ушул (неъмат) менен кубанышсын. (Анткени) бул алар жыйнай турган байлыктардан абзелирээк»                                                                     [10:58]

Ибн Касир айтат: Аларга Аллахтан келген хидаят жана хак дин менен шаттанышсын, себеби шаттануу үчүн арзый турган нерселер ушул.

﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“…жыйнай турган байлыктардан абзелирээк – бул дүйнө маталары жана өткүнчү дүйнөдө калып кете турган кооздуктардан шексиз жакшы. Ибн Абу Хатим бул аяттын тафсири туурасында мындай дейт: «Бакия – т.а. Ибн Валид – Сафван ибн Амрдан риваят кылат, мен Айфаъ ибн Абдулкалаийдин мындай дегенин укканмын: Умар розияллоху анхуга Ирак хиражы алынып келинди, ал өзүнүн кызматкери менен чыкты жана төөлөрдү санай баштады. Күтүлгөндөн көп болуп чыкты. Умар розияллоху анху: “Алхамду лиллахи Таала”, – деди. Кызматкери: “Аллах акысы, бул Аллахтын фазилети жана рахматы”, – деди. Ошондо Умар розияллоху анху айтты: “Жалган айттың, бул Аллах Таала:

﴿قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

«(Эй Мухаммад), айткын: «Аллахтын берешендик-жоомарттыгы (атап айтканда Ислам) жана ракым-мээрими (Куран) менен – мына ушул (неъмат) менен кубанышсын. (Анткени) бул алар жыйнай турган байлыктардан абзелирээк»                                                                     [10:58]

деген нерсе эмес, балким бул алар чогулткан мал-дүйнө”, – деди.

Ибн Таймия рохимахуллох мындай дейт: «Жүрөктөрдүн эң жогорку даражасы – Расул ﷺ алып келген нерселерге сүйүнүү, шаттануу жана ырахаттануу», бул Аллах Таала ушул аяты сыяктуу:

﴿وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

«(Эй Мухаммад), ахли китептер сага назил кылган (Куръан) себептүү шаттанышат»    [13:36]

Пайгамбарыбыз ﷺ мусулмандар менен Бадрга чыкканда ансарлардын Аллах жана Расулуна нусрат берүүгө жана бул жолдо аракет кылып, жандарын курман кылууга даярдыктарын угуп шаттанды. Ошондо аны менен ансарлар ортосунда келишүү болгон. Ансарлар Расулуллахты Мадинада өз аялдарын жана балдарын коргогондой коргоого убада беришкен. Микдад ибн Асвад ансарлардын жетекчилери мындай дешкенин кабар кылат: «Я Расулуллах, биз сага Бану Исраил Мусага:

﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

«Бар, сен Роббиң экөөң алар менен согуша бергиле, биз болсо ушул жерде күтүп олтурабыз»

                                                                                                                                     [5:24]

деген сөздү айтпайбыз, тескерисинче, оң-солуңда, алды-артыңда туруп согушабыз, эгер бизди деңизге алып барсаң, ага шуңгуйбуз». Расул акрам ﷺ Микдад кабар кылган ушул ансарийлердин сөзүн угуп, абдан кубанды.

Эстегиле, Абу Бакр розияллоху анху Каъбанын алдына барып, адамдарга кайрылып, мушриктерди Расулуллах ﷺдын сөздөрүнө кулак салууга чакырып Аллахка даъват кылган эң биринчи инсанга айланды. Ал сүйлөп жатканда мушриктер ага чабуул кылышты, абдан сабап, өлтүрүп жиберишине аз калат. Абу Бакр розияллоху анху эсине келгенде Расулуллахтын ахвалына кадыржам болуу үчүн ал жөнүндө сурайт… Ага Расулуллах ﷺдын саламат экенин айтышканда абдан шаттанат.

Абдуллох ибн Умар розияллоху анху мындай деген: «Мен Исламдан башка эч бир нерсеге курсант болбогом. Анткени, бул каалоолордун эч бири менин жүрөгүмө кирбеген».

Ибн Каййим рохимахуллох «Мударижи соликин»де мындай деген: «Бир күнү досторубуздун биринин үйүнө барган элем, ал туйгуланып ыйлап жатканын көрдүм. Мунун себебин сурасам, мындай деди: “Аллах мага Суннатты жана анын билимин тартуу кылды. Коомго жана алардын батыл эрежелерине окшоп калуудан алыс болууну, Расулуллах ﷺ алып келген нерселерге ачык-айкын акыл жана туура фитрат менен ыраазы болууну тартуу кылды… Ушуларды эстеп кубанып, ыйладым”. Мен да анын бул сөздөрүн угуп, кубанып, ыйладым».

Мына ушулардан улам, кубаныч маселесине назар салуу жана шаттыктын чыныгы жана шаръий маанилерин үйрөнүү керек. Демек, кубанычтын улуу мааниси – ыйманды бекемдей турган жана аны жамандыкка, адилетсиздикке жетектебей турган шаръий кубаныч.

Бүгүнкү күндө жаштарыбыз Умматтын батышташуусуна, динине жана кызыкчылыктарына карата тынымсыз чабуулдарга каршы күрөшүүгө киришкен. Ушундай учурда алар жолду Аллахты ыраазы кыла турган тарапка туурулап алуулары жана инсандар үчүн эң жакшы Умматты узак жылдардан бери жаткан уйкусунан ойготууга олуттуу аракет кылышы шарт. Өзгөрүү таянычы жана элементтери – жаштар.

Эй жаштар!

Жетишет, азил-тамашаны токтоткула. Олуттуу болуунун убагы алда качан келген. Уммат үчүн силерден башка ким бар?!

Эй жаштар!

Ислам жана мусулмандарды жек көргөн кафир Батыш силерге каршы ар түрдүү согуштарда бардык мүмкүнчүлүк жана каражаттарын жумшоодо. Ал Аллахтын уруксаты менен жакында тикеленчү рошид Халифалык мамлекетинин туулушун кечиктирмекчи, ушул себептен улам, баардык нерсесин жумшоодо. Андыктан даъват жана Халифалык үчүн силерден башка ким бар?! Ватикан имаратында такбирлер жаңыра турган күн жакындашып жатканынан бакыт ырахатын туйбай жатасыңарбы?! Силер Акса мечитин нажас яхудийларден тазалап, азат кыла турган Күндүн бакыт ырахатын сезбей жатасыңарбы, акыры, бул сыймык, күч-кубат, азиздик аралашкан бакыт го?! Аллахка касам, бул бакытка силер акылуусуңар…

﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ

«Андыктан, амал кылуучулар мына ушундай (түбөлүк бакыт) үчүн амал кылышсын!»    [37:61]

Эй жаштар!

Умматыңар бутка тура турган, диниңер аткарыла турган, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекети туула турган убакыт келди, андыктан, аны тикелөөчүлөрдөн болгула!

 

Роя гезити, №403, 2022-жыл, 10-август.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here