Дүйнөдөгү биринчи мамлекет Ислам адилети менен капитализм зулуму ортосунда

130
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Дүйнөдөгү биринчи мамлекет Ислам адилети менен капитализм зулуму ортосунда

Бүгүнкү күндө дүйнөнүн ири мамлекеттери Расулуллах ﷺдын заманындагы ири мамлекеттерге окшойт. Бул мамлекеттердин иш-аракеттери бүгүнкү күндө дүйнөнү зулумга дуушар кылып, инсаний баалулуктарды кыйроого учуратууда. АКШ, Кытай, Россия, Франция жана Британия дүйнөнү өзүнүн мүлкү катары аракет кылып жатышат. Башка мамлекеттерди моюн сундуруу үчүн системалык түрдө колонизаторлук саясатты жүргүзүшүүдө. Бул саясаттардын акыбетинде дүйнө адашууга жана бактысыздыкка учурады, адамдар эмне кыларын билбей аң таң болуп турушат, кудум Расулуллах ﷺдын заманында Рум жан Фарс адамдардын өмүрүнө жана тагдырына карата зыян саясат жүргүзүшкөн калктардын абалы сыяктуу. Ошондо да дүйнөнүн биринчи мамлекети макамын ээлөө үстүндө тынымсыз пайдасыз согуштарды жасашкан.

Мына ошондо Расулуллах ﷺ жаркын пикир жүргүзүп, дүйнөнү ошол ири мамлекеттер алып келген анархия, жахилият жана ач көздүк баткагынан чыгаруу үчүн тышкы саясатты жихадга негиздеген. Ал алгачкы Ислам мамлекетин тикелеген күндө кабыл алган катъий жана тагдырий чечим дүйнөнүн биринчи мамлекетине айлануу чечими эле. Максат, умматтарга жана калктарга зулум кылуу жана байлыктарын талап-тоноо эмес, дүйнөнү Аллах берген рахмат жана ниъмат менен башкаруу болгон. Бул рахмат жана ниъмат – бүткүл дүйнөгө адилеттик пайдубалын курган улуу Ислам дини.

Бүгүнкү күндө Уммат карышкырлардын кайсы бири жардам берет экен деп күтүп, кол куушуруп отурбашы керек, антпесе, ал ырайымды билбеген, тагдырыбызга өкүмдарлык кылып жаткан бул ири мамлекеттердин курманына айланат. Негизи, акыйкат умматы бизпиз, дүйнөгө адилет жана рахматты кайра алып келүү үчүн дүйнөгө өкүмдарлык кылууга биз ылайыкпыз.

Умматтын нажаты ал улуу Ислам өкүмдөрүнө кайтуусу менен болот жана киши качан Исламы негизинде жаркын пикирлесе, акыйкатты таап, аны ээрчийт, батылды таанып, андан четтейт. Ал тургай, анын ташбиши Умматка Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекети болгон бийлигин кайтаруу үчүн дүйнө жоопкерчилигин мойнуна алуу ташбишине айланат. Бул мамлекет бүткүл адамзаттын рахмат жана адилетке жетүү арзуусун жүзөгө чыгарат. Демек, бул адилет жана рахмат үчүн амал кылуучулар амал кылып калышсын.

 

Роя гезити, №393, 2022-жыл, 1-июнь.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here