Фалестинде тынчтыкка чакыруу жана абалды татаалдаштырбоо талабынан саясий мазмуну

180
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Фалестинде тынчтыкка чакыруу жана абалды татаалдаштырбоо талабынан саясий мазмуну

Доктор Мусъаб Абу Аркуб

Хизб-ут-Тахрир – мубарек Фалестиндеги

маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Аллах Субханаху ва Таала айтты:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ

«Ыйман келтиргендерге эң катуу душмандык кылуучу адамдар яхудийлер жана мушриктер экенин көрөсүң»                                                                                                              [5:82]

Бул аят карима Ислам Умматы менен яхудийлер ортосундагы мамиле канчалык чекте болушун белгилеп берүүдө жана Аллах Мухаммад алайхиссаламга, андан кийинки Умматына кайрылып, эй Мухаммад пайгамбарым, сага ыйман келтирген, пайгамбарлыгыңды тастыктап, сага түшүрүлгөн өкүмдөргө ээрчигендерге эң катуу душмандык кылуучулар яхудийлер жана мушриктер экенин көрөсүң деп айтууда. Бул заман, мекен жана урпак-муун өзгөрүшүнө карап өзгөрбөй турган, алмашпай турган куръаний акыйкат.

Бул нерсе бүгүнкү күндө мубарек Фалестин жеринде болуп, биздин заманыбызга жана азыркы муунга туура келди. Куръаний акыйкат Умматтын яхудийлер менен болгон мамилесин белгилеп берген. Алардын душмандыгын бүткүл дүйнөнүн көз алдында мусулмандарды, хур муслималарды, жигиттер жана балдарды өлтүрүп жатышканында, мубарек Акса мечитин курчап, күнү-түнү аны өздөрүнө адал кылып алууларында көрүү мүмкүн.

Колонизатор Батышка жуундукор болгон тигил өкүмдарлар жана алардын режимдеринин абалды тынчтандыруу чакырыктары ушул куръаний акыйкатка ачыктан-ачык моюн сунбоого чакыруу болуп эсептелет. Мындан алардын Умматтан да, анын сакафатынан да, өзгөргүс негиздеринен да бүтүндөй жат болуп, баскынчылар тарапка шашып жатышканы көрүнүп турат. Яхудийлер менен – кудум алар жакын дос жана калыс союздаштай – мамилелерди нормалдаштырып жатканы жана келишимдерди түзүп жатышканы дагы да ачылууда.

Куръаний акыйкат яхудийлердин мусулмандарга карата душмандыгын ачык-айкын түшүндүргөн… Алардын душмандыгы бүгүнкү күндө өтө күчөп, ар күнү мусулмандарды өлтүрүүдөн жана жандарын өздөрүнө адал кылып алуудан чегинишпей жатат. Мунун алдында мусулман жамааттар козголуп, Акса мечити үчүн мубарек жерде демонстрацияларды өткөрүшүүдө… Мына ушундай убакта исламий өлкөлөрүн өкүмдарларынын саясий билдирүү жана аракеттери биринчи кезекте тынчтыкты сактоого жана абалды татаалдаштырбоого чакыруу гана болууда. Мындай саясий билдирүү жана аракеттердин башкы максаты жана негизги касиети бирөө гана, ал да болсо, баскынчы яхудийлерге мубарек жердин калкын өлтүрүүлөрүнө, алардан өч алып бастырууларына, Акса жана ыйык жайларды эч кандай каршылыксыз ээлеп алууларына уруксат берүү.

Демек, Фалестин калкы ачууланып, өзүнүн ыйык жайларын жана намыстарын коргоого урунушканда абалды тынчтандырууга чакыруунун маанисин яхудийлер да, малай өкүмдарлар да бирдей түшүнүшөт. Т.а. алар «абалды татаалдаштырып жаткандар жана тынчтыкты бузуп жаткандар Фалестин калкы. Ошондуктан, өлтүрүү, камакка алуу, бастыруу жана коркутуу менен аларга каршы туруу абалды тынчтандыруу, региондо тынчтык жана туруктуулукту сактап калуу жана согуш келип чыгышын алдын алуу жолундагы ыйык милдет» деп түшүнүшөт. Бул түшүнүк түшүндүргөн нерсе, өлкөлөрүбүздөгү Батышка сатылган өкүмдарлар жана малай режимдер мына ушундай түшүнүк менен яхудийлерге Фалестин калкын өлтүрүшү үчүн «лицензия» берип, мөөрлөрүн басып беришүүдө.

Өлкөлөрүбүздөгү өкүмдар режимдерде, Фалестин айланасындагы мамлекеттерде же башка мамлекеттерде болууларына карабастан, баарын тынчтыкка чакырууларынын мааниси – каалаган фалестиндикти өлтүрө бергиле, каалаганыңарды камакка алгыла, абал тынч жана регион туруктуу болсо болду дегенди түшүндүрөт жана муну яхудийлер өтө жакшы түшүнүп жатышат. Негизи, абал тынч болсо, алардын тактылары да амандыкта болот. Демек, муну менен яхудийлерге өз вужудунун пайдасына өлтүрүү, бастыруу иштерине о.э. Акса мечитин заман жана мекен жагынан бөлүп алууларына жашыл чырак жандырып берип жаткандар өкүмдарлар экени ачык көрүнүп турат. Бул саясий акыйкаттарды күнүмдүк окуялар айтып, саясий окуялар ачыкка чыгарууда.

Россия Украинага бастырып киргенде АКШ жана Европа Союзу Украинаны тынчтыкка чакырдыбы же аны курал-жарак менен камсыздадыбы?! Украинанын жерин коргоо үчүн дээрлик өздөрү да биргеликте согуш кылышпадыбы, Россияын агрессиясына каршы турууга же болбосо аны чоң зыяндарга батырууга жана саясий жактан алсыратууга урунушпадыбы?!

Эгер, силер өз кызыкчылыңарды жана максатыңарды коргоону кааласаңар, согушка киришишиңер зарыл. Муну саясий акыйкат ачык айтып турат. Мына, Америка Россиянын агрессиясына каршы Украинаны аскерий, саясий жана маалымат жагынан колдоп-кубаттоо менен ачыктан-ачык согушка аралашты.

Ал эми, тигил өкүмдарларыбыздын мубарек жер маселесине карата көз караштары жана яхудийлердин мусулмандарды өлтүрүүлөрүнө, Аксаны ээлеп алууларына карата мамилелери болсо, ушул саясий акыйкаттар жоголуп калууда. Бул акыйкаттардан көздөрүн катуу жаап алып, уялбастан тынчтыкка жана абалды татаалдаштырбоого чакырышууда… Ал тургай, диний согуш чыгышынан эскертишүүдө… Кудум тынчтыкты сактоо менен мусулмандардын төгүлүп жаткан каны токтой турган, абалды курчутпоо менен ыйык жайларыбыз азат болуп кала тургандай!

Бул режимдердин яхудийлерге каршы ар бир күрөш баскычында тынчтыкка чакырып жатышканынын жалгыз мааниси – Фалестин калкын жана мубарек топуракты яхудийлерге бекер олжо кылып берүүнү түшүндүрөт. Бул – каалаганча аларды өлтүрүү, камакка алуу, качкынга айлантуу, бастыруу, Аксаны өздөрүнө адал кылып алуу менен алектене беришсин дегени. Анткени, бул режимдер абалдын татаалдашын да, диний согушту да, реалдуу согушту да каалабай жатышат, эмнеге, себеби, алар өзүлөрү Фалестиндин азат болушун каалашпайт. Алар өзүлөрү душманга каршы турууну, жерлерибизди коргоону жана төгүлүп жаткан мусулмандардын каны токтошун каалашпайт. Алардын бирден-бир каалоосу – Батыштын колониясы үчүн турмуштук кызыкчылык катары, өз тактыларын коргоо жана яхудий вужудун бекемдөө. Себеби, мусулман өлкөлөрүн бөлүп алуу үчүн Сайкс-Пико чегарасы негизиндеги мамлекетчелерде алардын тактыларын куруп берип, өзүнүн корукчуларына айланткан мына ушул Батыш болот.

Шексиз, мубарек жердин азаттыгы мына ушул батышчыл малай режимдерди кулатуу аркылуу ишке ашат. Себеби, алар чечимдин эмес, проблеманын бир бөлүгү… Болгон ташбиштери – тынчтык, абалдын курчубашы, яхудий вужудун жана тактысын жок кыла турган согуштун чыкпашы. Алардын баары Уммат жана анын армиясы-калктарынын Фалестинди азат кылуу жана яхудий вужудун түп-тамыры менен кулатууга олуттуу аракетке келиши алдында чоң тоскоолдук болуп турат.

Фалестинди азат кылуу Ислам Умматына, Уммат армияларына жана бардык күчтөрүнө фарз. Барынан мына ушул жуундукор режимдер колонизатор Батышты коргоо үчүн бекем коюлган кишендерди талкалоо, Фалестинди кресттүүлөрдөн азат кылган Салахиддиндер тарыхын кайталоо жана Кутздар сыяктуу аракеттенүү талап кылынган. Кутз Мисирдеги өз кошууну менен мамлуктар кошуунуна козголоң көтөргөн. Себеби, мамлуктардын өкүмдарлары кресттүүлөр жана монголдор менен достошкон. Айн Жалут кармашында Кутз кошуундары кресттүүлөр жана монголдор менен кагылышканда монгондор талкаланып, мубарек жер жана Шам өлкөлөрү азат кылынган.

Бүгүн да Уммат армиялары өз өкүмдарларына козголоң көтөрүп, кезектеги Айн Жалутту жана экинчи Хиттинди кайтарууга кудуреттүү. Себеби, ал Аллах жолунда согуш баштаса таптакыр жеңилбей турган армия болуп, ага нусрат жар болот, азаттык анын жолуна айланат. Бул дагы бир тарыхий жана саясий акыйкат болуп, Уммат армиялары аны бекем кармоолору, кудум Айн Жалут жана Хиттин күнүндө мубарек жердин калкынын ооздорунан чыккан такбир-тахлилдер алардын да ооздорунан чыгышынын убагы келди.

 Роя гезити, №387, 2022-жыл, 20-апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here