Ислам кызматташтык уюму: Ал-Акса мечити Ислам Үммөтүнүн кызыл сызыгы

353
0

Ислам кызматташтык уюму: Ал-Акса мечити Ислам Үммөтүнүн кызыл сызыгы

Ислам кызматташтык уюму Индонезиянын чакырыгы менен Саудиянын Жидда шаарында жыйын өткөрдү. Жыйында баскынчы яхудий вужудунун мубарак Масжидул-Аксага кылып жаткан чабуулдары тууралуу сөз болуп, Рамазан айында кылынган чабуулдар катуу караланды.

Жыйындан кийин берилген билдирүүдө «Эки кыбыланын алгачкысы жана ыйык мечиттин үчүнчүсү болгон Куддус Шариф Ислам үммөтүнүн кызыл сызыгы» экендиги өзгөчө баса белгиленди. О.э. билдирүүдө Куддустун айланасына биригүүгө, аны жана ыйык жайларын коргоого, (Израиль) режиминин кылмыштарына каршы турууга жана Палестина калкын колдоп-кубаттоого чакырылды.

Комментарий: Мындан бир кылым мурда Куддус маселеси деген нерсе жок эле. Ал кезде яхудий вужуду Ыйык жерге баскынчылык уюштуруп, Масжидул-Аксаны кыйратуу, Палестина калкын эркек-аял, жаш-кары дебей ар түрдүү шылтоолор менен кыргын кылуу, жаш балдарды узак мөөнөттөргө камакка алуу жөнүндө, ал тургай ойлонууга да батынбайт эле. Себеби, ал кезде мусулмандардын саясий вужуду, Расулуллах айткандай, мусулмандардын калканы бар эле. Ошол вужуд кулатылгандан кийин мусулмандардын каны эң бир кунсуз канга айланды. Палестинада эле эмес, дүйнө жүзүндө мусулмандар кордолууда, кадыр-баркы тебеленип, ата-энелеринен да сүйүктүү болгон Расулуллах карикатура кылынууда, Аллахтын китеби көчөлөрдүн ортосунда өрттөлүүдө. Эгер мусулмандардын саясий вужуду т.а. Халифалык мамлекети бар болгондо, куфр калкы мындай иштерге батына алат беле?!

Ал эми бүгүнкү күндөгү Исламий мамлекетчелер болсо, “катуу” каралап коюу менен яхудийлерди ого бетер кайраттандырууда. Яхудийлер Исламий өлкөлөрдүн башчылары каралоо менен чектелип, кол алдындагы армияны эч качан аракетке келтире албастыгын өтө жакшы билишет. Ошондуктан да булар айтып жаткан “кызыл сызыктын” яхудийлер назарында кыпындай да мааниси жок.

Кээде “Дүйнө жүзүндөгү эки миллиарддай мусулмандар бириге алышпайт, эгер биригишкенде, Куддус проблемасы деген нерсе болмок эмес” деген пикирлер айтылат. Ал тургай, мамлекет башчылардын биринин “Эгер мусулмандар бир уучтан суу алып (Израил)дин үстүнө куйса, (Израиль) сел алдында калып кетиши” жөнүндө айткан сөздөрү да мусулмандардын бириге албастыгына ишара катары колдонулат.

Негизи “Булар бириге алышпайт” деген пикир мусулмандарды чалгытуудан башка       нерсе эмес. Себеби, биримдик, бирдейлик Ислам акыйдасынын негизги талаптарынын бири. Ак түстүүнүн алдында кара түстүүнү адам катары көрбөй турган, байларды жогорку даражага көтөрүп, кембагалдарга алардын кызматчысы катары карай турган капиталисттик акыйданы кармануучулар бириге алышат да, кулду өз кожоюну менен бирдей даражага көтөргөн, араб, ажам, ак-кара түстүү деп адамдарды раса жыныс жана түстөргө бөлбөй турган Ислам акыйдасын кармангандар бириге алышпайбы?! Демек, бул жерде Үммөттү айыптоого орун жок, бардык айып Үммөттүн алдына жасалма чек араларды тартып же улутчулдук, мекенчилдик сыяктуу сасык түшүнүктөр менен Үммөттүн биригишине жол бербей жаткан жетекчилерде. Бул Үммөт Куддустагы зулумдарга карата нааразылыгын билдирип, колунан келген ишти кылып жатат. Ал эми Ислам өлкөлөрүнүн башчылары болсо, армияларды аттандыруунун ордуна, бир жерге топтолуп алып, каралап-каралап, андан соң беш жылдыздуу мейманканаларда жыргап дем алып жатышат.

Яхудийлер маселеси каралап коюу менен эмес, мусулмандар армиясын аттандыруу менен чечилет. Себеби, күчкө күч менен жооп берилиши керек, куру кыйкырык менен проблема чечилип калбайт. Мусулмандар армиясын аттандыруу болсо, яхудий вужуду менен кызматташууда атаандашып жаткан бүгүнкү акимдерден күтүлбөстүгү анык. Ушундай болгон соң, Куддус маселеси жана ушул сыяктуу мусулмандардын маанилүү маселелери түптөн чечилишине дилинде аз болсо да камы болгон киши мусулмандардын ошол саясий вужудун т.а. Халифалык мамлекетин кайрадан тикелөөгө олуттуу аракет кылышы керек.

Киямуддин Шариф

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here