Daily Archives: April 27, 2022

Рамазанда Палестина жаатында акыйдаңарга байлангыла жана ал тууралуу шаръий өкүмдөргө амал кылгыла

Рамазанда Палестина жаатында акыйдаңарга байлангыла жана ал тууралуу шаръий өкүмдөргө амал кылгыла Быйыл мубарак Рамазан айында мусулмандар үчүн мукаддас саналган Куддуста мусулмандар каны төгүлдү, жандары...