Daily Archives: April 22, 2022

Аманат жана ыйман

(Өзгөртүү – “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар китебинен) Аманат жана ыйман Аманатты жеткирүү эч качан токтобойт: Коомдор жана адамдардын табияты ушундай дейсиң, алар пайгамбарлары өлгөндөн кийин шайтандын жолдоруна...

Аманат жана ыйман

(Өзгөртүү – “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар китебинен) Аманат жана ыйман Аманат жана аны жеткирүүнүн важибдиги: Аллах Субханаху ва Таала инсанды Өзүнө ибадат кылышы үчүн гана жаратты. وما خلقت...