Жетекчилер үчүн өрнөк боло турган эрдик

288
0

Жетекчилер үчүн өрнөк боло турган эрдик

Индияда мусулмандарга карата душмандык күндөн-күнгө күчөп барууда. Мамлекеттик мекеме  чыгарган “Окуучу кыздардын мектепке жоолук менен киришине тыюу салуу” токтому өкмөттүн мусулмандарга душмандыгын көрсөтүүдө. Индиянын премьер-министри Моди колдогон индус топтору муслима кыздардын мектепке жоолук менен келишине тоскоолдук кылуу үчүн мектептердин алдында күзөттө туруп жатышат.

Ал эми “PES” колледжинде билим алып жаткан муслима кыз Биби Мускан – дининде бекем турган мусулман өлүм коркунучуна дуушар болушуна карабастан –хижабды чечпестен эр жүрөктүк менен мектепке кирди. Анын бул позициясы социалдык тармактарда кеңири жайылды.

Комментарий: Бутпарастыкка берилгендиктин символу болгон сары түстөгү шарф оронгон күзөтчүлөрдүн каршылыгын назарга илбестен, шахада бармагын жогору көтөрүп, «Аллаху акбар» деп жандуу тосмолорду жарып өткөн Биби Мускан чыныгы баатырдыктын мисалын көрсөттү. Мусулман болгондугу үчүн гана көчөлөрдө таякталып өлтүрүлүп жаткан бир өлкөдө Аллахтын фарзын коргоп, тик туруу чыныгы баатырдык болбогондо анан эмне. Ислам душмандарына баш ийип, алар менен кызматташып жаткан коркок акимдер Биби Мускандын залимдер каршысында бекем турушун өрнөк кылып алышса жакшы болмок.

Биби Мускандын бул баатырдыгы көрсөткөндөй, бүгүнкү күндө Ислам Үммөтүнүн башка үммөттөр каршысындагы алсыздыгына Үммөт перзенттеринин кайратсыздыгы эмес, тескерисинче Үммөттүн башына зомбулук менен орношуп алган акимдердин коркоктугу себеп болууда. Бул Үммөт – башын сайып болсо да – Исламий жашоонун кайтып келишине умтулуп жашап келет. Бул Үммөт өз исламын сүйөт, аны менен бутка турууну жана жашоодогу өз ордун табууну каалайт, бул Үммөт шаръий өкүмдөр көлөкөсүндө жыргал жашоону каалайт, бул Үммөт Ислам байрагы алдында тынч-аман, коопсуз жашоону каалайт, бул Үммөт өз дини менен азиз болуп жашоону каалайт. А бирок, кыргындар жана жырткычтыктар каршысында сөздөрүнүн эч кандай кадыры болбогон акимдер болсо, оозеки каралоо жана куфрдун зулумуна БУУ сыяктуу куфр уюмдарына арыздануу аркылуу куфр калкын кайраттандыруу менен чектелишет. Негизи, акимдер ушул баатыр кызыбыздын позициясынын жарымын гана көрсөтө алышса о.э. жүздөрүн Батышка эмес, Үммөткө буруп, Аллахка таянышса, куфр калкы Ислам динин мынчалык акаарат кылып, жерлерибизге бастырып кирип, кыздарыбыздын жоолугуна чабуул кыла алышмак эмес. Тескерисинче, бул акимдер армиялар менен коопсуздук күчтөрүн Үммөттү коргоого тартуунун ордуна, Батыштын колониясынан кутулууга аракет кылып жаткан Үммөттүн калыс перзенттерине чабуул кылышууда. Себеби, булар үчүн үммөттү коргоо эмес, өздөрүнүн бийлигин сактап калуу маанилүү.

Бүгүнкү күндө Ислам Үммөтү өзү этикад кылган пикирлер, өлчөөлөр жана канааттануулар менен өкүм жүргүзүүчү эр жүрөк жетекчиге муктаж болуп турат. Демек, мусулмандар ушундай жетекчиликти жүзөгө чыгаруу үчүн катуу аракет кылышы керек. Бул иш асмандан периштелер түшүп аткарып бере турган иш эмес, тескерисинче, Расулуллах жашоосунда кылып, көрсөтүп берген иш. Мусулмандардын мойнуна жүктөлгөн нерсе болсо, ар кандай абалда Расулуллах дын жолуна кайтуу. Ырасында Расулуллах дын жолуна кайтмайынча, мусулмандар бул зулматтардан эч качан кутула алышпайт. Мындай учурда Расулуллах дын карманган жолу – Аллахтын өкүмүн гана аткара турган Ислам мамлекетин тикелөө болгон. Мына ушул мамлекет тикелениши менен гана Аллахтын дини тикеленет жана Исламдын бардык максаттары ишке ашат. Мына ошондо саясий, пикирий, экономикалык жана аскерий жактан Батышка көзкарандылык биротоло жок кылынат. Уйдун кулдары болгон индустар менен маймылдын урпактары болгон яхудийлер сыяктуу чектен чыккандарга өздөрүнүн орду көрсөтүп коюлат.

Киямуддин Шариф

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here