Өзгөртүү “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар

254
0

الاسلامية الدولة حتمية التغيير

             Өзгөртүү “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар

الحيم  الرحمن  الله بسم

Буга (т.а. алардын азапга кириптер болууларына) себеп — Аллах бир коомго тартуу кылган неъматын тээ алар өздөрүн өзгөртүшмөйүнчө өзгөртпөйт. Аллах Угуучу, Билүүчү экендиги”.  [8:53]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

 “Аныгында бир коом өздөрүн өзгөртүшмөйүнчө Аллах алардын абалын өзгөртпөйт. Качан Аллах кандайдыр бир коомго жамандык-балээ жиберүүнү кааласа, анда аны кайтарууга болбойт. Ошондой эле алар үчүн Андан өзгө өкүмдар жок”.  [13:11]

الحيم  الرحمن  الله بسم

Сөз башы жана арноо

   Алдыбызга максат кылып коюлган өзгөртүү  бүгүнкү күндөгү Ислам өлкөлөрүндө өкүмдар болгон абалдарды; илманий (дин мамлекеттен ажыраган) түзүмдөрдү, Батыштан келген бузук пикирлерди жана (батышка хос болгон шаттануу, ачуулануу сыяктуу) бузук рахат-каалоолорду о.э. колонизатор кафир Батыш мамлекеттерине малай болгон кафир жана фасык акимдерди өзгөртүү.

   Максат кылынган өзгөртүү – бул Ислам Үммөтүн колонизатор кафир мамлекеттер тарабынан пландаштырылып, ишке ашырылган талкалоо жана кордоо абалынан куткаруу. Ислам Үммөтүн бүтүндөй кыйроого жүздөнүүдөн, кордуктан жана мусулмандарга кутурган иттей асылган кафир мамлекеттерге көз каранды болуудан куткаруу.

   Максат кылынган өзгөртүү – бул колонизатор кафир мамлекеттер мусулмандардын кол алдындагы байлыктарды талап-тоношуп, өздөрү каалагандай пайдаланышкан абалда байлык ээси болгон мусулмандарды жакырчылыкка батырышып, мусулмандар кол алдында ушунча байлыктар турушуна карабастан, ошол ач көз кафир мамлекеттерге миллиарддаган доллардык карыздарга батып, кор болушунун ордуна мусулмандардын байлыктарын өздөрүнө кайтарып берүү.

 Максат кылынган өзгөртүү Ислам Үммөтүнүн Ислам негизинде ойгонуусу о.э. кайры исламий болгон ар кандай пикирди таштоосу аркылуу ишке ашат. Алдыбызга максат кылып коюлган өзгөртүү куфр түзүмдөрүн жоготуу аркылуу о.э. Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм жүргүзө турган, Ислам Үммөтүн жана Ислам өлкөлөрүн «اللهرسول محمد اللهإلا إله لا» байрагы көлөкөсүндө, бир халифа жетекчилиги астында бириктире турган о.э. Ислам рисолатын дүйнө жүзүнө алып чыга турган “Халифалык мамлекетин” тикелөө аркылуу ишке ашат.

   Ушул рисолаттын “Акыйда… өзгөртүүнүн негизи” деген биринчи темасы өзгөртүү жараянында түшүнүк жана канааттануулар ээлеген орун канчалык маанилүү экендигин ачыктап берет. Анткени, коомдорду бир абалдан экинчи абалга өзгөртүү тоолорду бир жерден башка орунга көчүрүүдөн да оор иш болуп эсептелет. Ошондуктан, бул машакаттуу ишти аткарууга өзүндө Ислам акыйдасына жана бул акыйдадан келип чыккан өкүмдөргө о.э. ушул акыйда негизине курулуучу пикирлерге толук кандуу канааттануусу болгон, ал тургай малы-жанын Аллах Таалага сатып жиберген деңгээлде байланган адам гана кудуреттүү болот.

   “Өзгөртүү жана бутка туруу” деп аталган экинчи тема  акыйкаттарды түшүнүп жетүү жана аларды бекем кармоонун маанисин ачып берет. Себеби, чалгытуу жана вахму-күмөндөр арасынан акыйкаттарды ажырата билбеген киши өзгөртүү жаатында ийгликке жетишүүсү таптакыр мүмкүн эмес.

   “Акыйкаттар жана батылдар” деген үчүнчү тема экинчи теманын уландысы болуп эсептелет. Бул темада колонизатор кафир мамлекеттер мусулмандарды адаштыруу жана  чалгытуу үчүн пайда кылган кээ бир негизги маселелерге (акыйкаттарга) көңүл бурулат. Себеби, мунун өзгөртүү жараянындагы жана Ислам Үммөтүнүн “Адамдар үчүн чыгарылган эң жакшы Үммөттүгүнө” кайтышындагы таасири аябай чоң.  “Саясий ишмердүүлүктүн важибдиги”, “Ислам Үммөтүнүн биримдиги” о.э. “Ислам мамлекетин тикелөө” мына ушул маселелер (акыйкаттар) түркүмүнөн.

  “Нусрат талап кылуу” деп аталуучу төртүнчү тема болсо, салтанатты малай акимдер колунан Ислам мамлекетин – Халифалык мамлекетин тикелей турган мансур (нусрат берилген) тайпанын колуна өткөрүүгө сөзсүз алып бара турган шаръий амалият кайфиятын (көрүнүшүн) баян кылып берет. Мына ушул тема жогорудагы темалар ичинде эң кооптуу о.э. маанилүү жана көңүл бурууга арзый турган тема болуп эсептелет.

   Албетте биз бул рисоланы дүйнөдөгү мусулмандарга, айрыкча дүйнө жүзүндө Ислам динин тикелөөгө аракет кылып жаткан, бул жолдо эркинен ажыратылып, камалып жаткан жана куугунтукталып жаткан, кысымга алынып жаткан даъватчыларга, акыйкат үстүндө эч бир өзгөрүшсүз, кың дебей сабыр кылып жаткандарга, Исламдын жана мусулмандардын азиздигине умтулган жаштарга о.э. аракеттеги, нусратка ынтызар болуп турган үй-бүлө, тууган-урук жана дос-жарларга арнайбыз. Биз бул рисоланы сиз азиздерге чын дилибизден арнайбыз жана силер да аны акылыңар менен, чин дилден жана бүтүндөй вужудуңар менен кабыл аласыңар деп үмүттөнөбүз.

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

  “Аллах силер менен бирге жана Ал жасаган амалыңардын (сооп-сыйлыгын) эч качан кемитпейт”.  [47:35]

الحيم  الرحمن  الله بسم

Экинчи басылыштын кириш сөзү

   Бүтүндөй ааламдардын тарбиячысы Аллах Таалага алкыш-мактоолор болсун. Саййидибиз Мухаммад с.а.в.га жана ал заттын үй-бүлөсүнө, бардык сахабаларына о.э. тээ кыяматка чейин аларды ээрчиген бардык кишилерге дуба жана саламдар болсун. Амма баъд.

    Негизи ушул китепчедеги темалар дүйнө жүзүндө Аллахтын өкүмүн тикелөө үчүн аракет кылып жаткан айрым даъватчылар менен талкуу кылынган темалардан болуп эсептелет. Биз ушул темаларда Үммөттүн абалы жөнүндө, анын башына түшкөн кулоо жана оодарылуу жөнүндө о.э. ойгонуу жана бутка туруу жолунда башынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктар жөнүндө талкуу кылабыз. Ислам мамлекетин тикелөө жолунда аткарылган иштер жана Исламды толук колдоно турган, анын даъватын дүйнө жүзүнө алып чыга турган мына ушул Ислам мамлекетин пайда кылуу үчүн аткарылышы керек болгон иштер жөнүндө о.э. ушулардын негизинде, Үммөткө эмне деп хытаб кылынышы, Үммөттүн эмнеге даъват кылынышы о.э. ал эмнелерди түшүнүп жетиши керектиги жөнүндө талкуу кылабыз.

   Ислам мамлекети – бул Исламды колдонуу жана дүйнө жүзүнө жеткирүү үчүн кызмат кылуучу саясий вужуд болуп эсептелет. Исламды колдонуу жана аны дүйнө жүзүнө алып чыгуу болсо, күчкө жана шаръий салахиятка (ыйгарым-укукка) муктаж болот. Шарият ал салахиятты Үммөткө берген. Ушул күч жана шаръий салахиятка жалгыз жамаат, тайпа же жалгыз саясий хизб ээлик кыла албайт. Ислам мамлекетин – Үммөттүн мына ушул улуу фарзга болгон ыйманын тирилтип, мына ушул фарз үчүн аракет кылуу о.э. бул жолдо жан аябай күрөшүү важиб экендигине ыйманын жанданта турган хизб же тайпа жетекчилигинде – Үммөт тикелейт.

   Демек, Ислам мамлекети – бул Үммөт менен жана Үммөт үстүндө Ислам түзүмүн аткаруу үчүн о.э. Ислам түзүмүн Үммөт менен биргеликте бардык адамдарга жеткирүү үчүн Үммөт вужудунун “жатыны”нан чыга турган вужуд. Ошондуктан, Ислам мамлекетин Үммөт төрөп, дүйнөгө алып келет.

  Үммөттүн вужуду Үммөттү “Үммөт” кылып туруучу, анын негизинде жашашы менен өсүп-жетилүүчү о.э. башка вужуддардан ушунусу менен айырмаланып туруучу нерсе менен гана мукаммал (идеалдуу) болот. Исламий Үммөтүбүз өз динин акыйда жана түзүм катары бекем кармашы аркылуу гана мумтаз жана мукаммал Үммөт болот. Үммөтүбүздүн аракетке келиши, башкаларга да таасирин өткөрүүчү амалий вужуду Үммөт бир амирдин амирлиги алдында бириккен бир бүтүн жамаат катары көрүнгөн убакта гана жүзөгө чыгат. Үммөттүн вужуду мамлекетинин тикелениши о.э. Үммөт өз халифасына Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм жүргүзүшү негизинде байъат бериши аркылуу гана мукаммал жана башкалардан бүтүндөй айырмаланып туруучу вужуд болот.

   Мына ушундан белгилүү болгондой, Үммөттүн «اللهرسول محمد اللهإلا إله لا» калимасынын маанисин билбей туруп жана бул мааниге амал кылбай туруп ойгонушуна эч кандай жол жок. Эгер Үммөт бул калиманын маани-маңызын түшүнүп жетсе, өзүнүн жашоодо бар болушунун маанисин да,  бул бар болуунун гоясын (жогорку максатын) да түшүнүп жетет. Ошондо гана жашоодогу бар болушунан көздөлгөн гояны ишке ашырууга аракет кылат.

  О.э.  эгер бул билүү шаръан талап кылынган деңгээлде болбосо, ушул  гояны ишке ашырууга болгон аракет да – эгер шаръан талап кылынган деңгээлде болбосо – жетиштүү болбойт о.э. моюндагы милдетти актабайт. Ошондуктан, гоя белгилеп алынгандан кийин, бул гояны ишке ашырууга аракет кылуу керек болот.  Гояны ишке ашыруу үчүн Аллах Таала ааламда жаратып койгон мыйзамдарга ылайык, ушул гояны көздөй алып баруучу амалдар аткарылат. Мисалы, себептерди мусабабдарга байлоо, нерселердин касиеттерин жана алакалардын шарттарын этибарга алуу сыяктуу Аллахтын ааламдагы сүннөттөрүнө амал кылынат.

  Азиз боордошторубуздун бири мына ушул пикирлерди басып чыгарып, адамдарга жеткирүүнү сунуштады о.э. соопчулук үчүн мунун бардык чыгымдарын көтөрө турганын билдирди. Натыйжада,  ушундай болду. Аллахка алкыш-мактоолор болсун, китепче басылып чыкты. Ушул китепчеде төрт тема бар эле. Китепче – Аллахтын уруксаты менен – өтө жакшы кабыл алынды. Ошондуктан, анын басылып чыккан нускалары тез эле түгөнүп калды. Кийин ага болгон талап ого бетер күчөдү. Бул талапты сезген дагы башка боордошубуз өзүнүн эсебинен дагы кайрадан басып чыгууну сунуштады. Ошонун натыйжасында ага “Аманат жана ыйман” деген аталыштагы бешинчи тема кошумчаланып, мына ушул экинчи басылышы жарык көрдү.

  Албетте, дүйнөнү жакшы көрүү, өлүмдөн качуу, пикирий чалгытуулар, алсыздык, жалкоолук о.э. ырыскы, ажал, нусрат, тобокел, жакшылык, жамандык жана ушул сыяктууларга тиешелүү акыйда түшүнүктөрү жок кылынышы көптөгөн мусулмандарды Аллахка ибадат кылуудан, Аллахтын буйрук жана кайтарууларына катуу моюн сунуудан турган жашоодогу гоясынан чалгытып жиберди. Мусулмандар айрыкча залим, фажир жана кыянатчы акимдердин пайдасына үгүттөөчү фасык имамдар жана сарай аалымдары таратып жаткан фатва менен райълардын таасирине түшүп калышкан кезде алар өздөрүнүн гоясынан чалгып кетишти. Ушул балээлердин башы болгон акимдердин партиялары же алардын тарапкерлери динге тыюу салышат, Аллахтын атынан жалган-жалаа токушат. Адалды арам, арамды адал кылып беришет. Үммөт перзенттерин арзыбаган иштер менен чалгытып, аларды өзгөртүү жана Ислам мамлекетин тикелөө жолунан буруп жиберишет.

  Мына ушул кылмыштан жана анын коркунучунан эскертүү о.э. андан сактануу үчүн “Аманат жана ыйман” темасы кошумчаланды.

   Албетте, мен ушул китепчени Ислам Үммөтүнө сунуштап жатып, бул китепченин الله الا  اله ال казийясы-маселеси үчүн кам жеп жаткан жана бул жолдо аракет кылып жаткан окурмандардан аны акылы менен үйрөнүп, чын дилден кабыл алууну суранам. Анткени, мен да бул китепчени аларга акылым, аң-сезим жана чын дилим менен сунуштадым. Аллах Тааладан китепти басып чыгарууда өздөрүнүн көрсөтмө жана кеңештери менен, мал-дүйнө жана эмгектери менен жардам берген бардык адамдарга, мен үчүн жана менин ата-энем үчүн дуба кылган бардык адамдарга ажр-соопторду мол кылып беришин сураймын.

   Аллахым! Ким Исламга жана мусулмандарга жакшылык кааласа, ал адамды бардык жакшылыктарга жеткир. Ким Исламга жана мусулмандарга жамандыкты ыраа көрсө, аны Азиз жана Муктадир сыпатың менен Өзүң жазала.(Аамиин).

                                           Махмуд Абдул Карим Хасан

                                            Хижрий 1425-жыл, 3-сафар.

                                            Миладий 2004-жыл, 24-март.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here