Шам козголоңу жана канкор режимдин күч-кубат булактары

214
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Шам козголоңу жана канкор режимдин күч-кубат булактары

 Устаз Мустафа Ризван

Көпчүлүктү, негизинен, исламий саясий жана жихадий кыймылдардын жетекчилерин бир суроо ойго салып келген. Т.а. «чоң күч кимдин колунда, козголоңчулардабы же Асад режиминдеби?!».

Ар кандай мамлекетте же адамдар жамаатында күч-кубат фактору аскеруй кубатка эле эмес, башка нерселерге да байланыштуу болот.

Усманий мамлекетти алып карасак, акыркы кезинде чоң аскерий күчкө ээ эле. Бирок, аны чар тараптан ооруу жана алсыздык өз иримине тартты. Ал тургай, аны «оорулуу адам» деп атап калышты.

Тарых кубаттуу Рум армиясын эске салат. Ал кезде ал аскерий жактан чоң күчкө ээ болбогон мусулмандар менен бетме-бет келди… Бирок, Рум – кубаттуу армиясы болсо да – мусулмандарга жеңилди.

Муъта согушунда мусулмандар ошол убактагы эң зор аскерий кубат менен бетме-бет келишти… Бул согушта теңдик таптакыр жок эле. Ошого карабастан, мусулмандар румдуктардын армиясын коркууга салган каармандыктары тарыхта калды… Муъта согушу Ярмуктагы нусратка ачкыч болду.

Демек, аскерий кубат согуш үчүн да, мамлекет үчүн да жалгыз таяныч болууга жетиштүү эмес о.э. алардын күчүнө өлчөө боло албайт. Андан башка маанилүү таянычтар да шарт.

Аскерий кубатка ээ болгондугуна карабастан, Халифалыктай мамлекетти акыркы кезинде алсыраткан нерсе эмне?! Исламдын алгачкы доорунда мусулмандарды Фарс жана Рум империяларын жеңе турган даражада күчтүү кылган кубат эмне?!

Мусулмандарды күчтүү кылган кубат – эң биринчи кезекте алар ыйман келтирген мабда. Кийин чынчыл аң-сезимдүү саясий жетекчилердин кубаты. Бул кубат азыркы учурда «эл менен болуу», «элдик колдоо» деп айтылууда. Эгер, элдин колдоосу ушул саясий жетекчилерди жана аскерий кубатты колдоп-кубаттай турган болсо, баары биргеликте алар ыйман келтирген мабдага таянган жалгыз долбоордун астында биригишсе, бул кайрат жана күч-кубатты пайда кылат. Себеби, мындай абалда баары бекем кубатты, темирдей убада-шертти калыптандырышат.

Саясий кубат: саясий кубат саясий жетекчилерде, партияларда жана жамааттарда көөдөлөнөт. Алар саясий хазарий долбоорго ээ болуп, бүткүл адамзат жашоосун өзгөртүү үчүн иш алып барышат… Алар келишүүгө да, жарым-жартылай чечимге да ыраазы болушпайт.

Элдик колдоо: бул кубат өзүнүн коомдук пикири о.э. долбоорду, долбоор ээлерин жана долбоорго нусрат берүүчүлөрдү колдоп-кубатташы менен күчтүү. Себеби, бул кубат долбоор, долбоор ээлери жана долбоорго нусрат берүүчүлөр үчүн туруктуу табигый негиз болуп болуп эсептелет. Мына ушул кубат саясий кубатты, мамлекет жетекчилерин, долбоорун, ансарларын өз мүмкүнчүлүк жана энергиясы менен колдоп-кубаттайт.

Саясий жетекчилик: саясий жетекчилик долбоордо жана мамлекет жетекчилеринде көөдөлөнүп, мамлекеттин энергиясынын эң маанилүү негиздеринин бири. Аллах арабдарды Ислам менен, Исламды болсо, Абу Бакр, Умар, Усман, Али жана башкалар сыяктуу, мамлекет жетекчилери менен күчтүү кылды, Аллах баарынан ыраазы болсун. Сахабалар мамлекет жетекчиси жана саясатчы болушкан. Алар күчтүү позицияларды карманууга жана кыйынчылыктарды көтөрүүгө кудуреттүү эле. Абу Бакр Сыддык розияллаху анхунун муртаддарга жана зекеттен баш тарткандарга карата позициясы жаш мамлекеттин тарыхында маанилүү бурулуш жасады. Умар розияллаху анхунун колу менен Аллах Таала Фарс жана Румду фатх кылды о.э. Умар розияллаху анхунун адилеттүүлүгү жана адилеттүү саясаты менен адамдар муктаж болбой жашашты. Султан Абдулхамид рохимахуллах бат кулап бара жаткан мамлектеттин кулашын кечиктирди… Эгер, ошол убакта мамлекетке каршы тил бириктирүүлөр жана катуу алсыздык болбогондо, ал мамлекетти бул абалдан куткарып өнүктүрүүгө алып чыкмак.

Демек, окуяларга кызыкчылык жана зыян көз карашынан эмес, акыйдага негизделген мабда көз карашынан караган мамлекет жетекчилери жана саясатчылар мамлекеттин кубатынын факторлорунун жана күчтүү таянычтарынын бири.

Уммат акыйдасына таянышы зарыл болгон саясий долбоорго келсек, ал ушундай жалгыз долбоор болуп, адамдар анын астында туура көрүнүштө топтолушат. Бул долбоор бытыранды адамдарды бириктирет, адамдар өз жолун о.э. узак-жакын максаттарын ушул долбоор аркылуу көрүшөт. Ошондуктан, өз ара биригип, ушул долбоор жолунда согуш кылышат, армиянын согуштук доктринасы да ушул долбоор негизинде түзүлөт, адамдар аксакалдар жана чоңдору айналасында ушул долбоор менен биригишет. Максаттарды белгилеп, жолдорду сызып, милдеттерди жүктөп, ролдорду бөлүштүрүп берген жалпы саясий долбоор үчүн анык саясий план болбосо, мусулмандар бийликти ээлеген учурда да, Ислам бийликке эч качан келе албайт. Ушул долбоор Исламды бийликке кантип алып келүүнү жана кандай колдонууну баян кылат о.э. жамаатты өз максатына жеткенге чейин адашуудан сактап турат. О.э. мамлекетти аракет жолун жана кеңири көлөмдүү планын баян кылуу аркылуу адашуудан коргойт, мамлекетке кандай ички жана тышкы саясат кабыл алуу керектигин үйрөтөт. Ошондуктан, Исламдын өкүм жүргүзүүгө жана адамдардын иштерин башкарууга кудуреттүү экендиги туурасында күмөнгө орун калтырбайт о.э. бириктиргенден кийин карама-каршылыкка да жол бербейт… Себеби, жол түз сызылып, максаттар белгиленген жана пикирлер айдан ачык болот.

Элдик колдоо жана коомдук пикирдин кубатына келсек, ал маселенин негизи жана маңызы болуп эсептелет. Т.а. саясий күч да, армияларды аракетке келтире турган да, аларды каражат, курал-жарак жана техника менен камсыздай турган да элдик колдоо болуп эсептелет.

Эгер, Шам козголоңу элдик колдоого ээ болбогондо, Асад режиминин кошуундарынын бири да режимден бөлүнүп чыгууга батынмак эмес о.э. режимге каршы согушкан жана региондорду азат кылган аскерий бөлүктөрдү түзмөк эмес. Эгер, саййидибиз Мусъаб ибн Умайр розияллаху анху иш-аракет алып барган элдин колдоп-кубаттоосу болбогондо, Мадинада мамлекеттин тирөөчтөрү тикеленбейт эле. Мисалы, мусулмандардын биринчи согушу саналган Бадр кармашында Расулуллах ﷺ согушка чыкты, аны менен биргеликте бардык мусулмандар согушту, жалаң гана мухажирлер согушкан жок. Балким, бүткүл эл согушка чыгып, мамлекет жетекчилери, долбоору, жетекчилери жана элдин колдоосу менен бирге бир дене, бир кол болуп, саясий уюмга айланышты.

Мына, Асад режимине карагыла! Ага каршы бүткүл эл көтөрүлүп, коркуу дубалын кулатканда, бул режим кулатылышына аз калды. Эгер, дүйнөнүн чыгышы-батышы бул козголоңго каршы тил бириктирбегенде, режим эбак эле кулатылмак. Буга Лавровдун: «Эгер Россиянын аралашуусу болбогондо, борбор Дамасктын үстүндө кара байрактар желбиреши анык эле», – деген сөздөрү ачык далил. Даръадагы акыркы окуялар режимдин өтө алсыз экенин далилдеди, себеби, согушкерлерди бүткүл калк колдоп-кубаттады. Бул шаар жөнөкөй курал-жарагы менен канкор режимди жетимиш күндөн ашык алын курутту. Акыбетте, режим саясий айла-амал жолуна өтүп, өз аброюн тикелөө максатында козголоңчулар менен сүйлөшүү алып барууга мажбур болду.

Демек, ким элдик колдоого ээ болсо, кубат булагына жана шам чырагына ээ болот. Эгер, бул элдик колдоо саясий жана аскерий кубат менен бириксе, эч качан жеңилгис кубатка айланат.

Учурда Башар Асад режими өзүнүн согушкерлерине кээде күч менен, кээде кызыкчылык негизинде жетекчилик кылууда. Анда согуштук доктрина да, элдик колдоо да жок. Ал тургай, негизи да жок… Т.а. бул режимде негиз катары акыйдавий саясий долбоор жок, чет элдик колдоп-кубаттоого жана өзүндөгү куралдарга гана таянат.

Мубарек Шам козголоңуна келсек, анда өтө чоң элдик колдоо бар. Ал тургай, бул элдик колдоо күчтүү тузактарга түшсө да, козголоңго каршы катуу басымдар болуп, басаңдатып койгон болсо да, бирок, козголоң дагы эле козголоңчулардын жүрөктөрүндө алоолонуп турат. Ар кандай аракет козголоңдун чогун каптап турган күлдү үйлөсө, албетте кайрадан жалындайт. Козголоңдогу бул согуштук кубатка келсек, ал албетте режимди конституциялары, тирөөчтөрү жана бардык жүздөрү менен бирге кулатууга кудуреттүү. Согушкер жамааттардын жетекчилери «колдоочу» мамлекеттер менен мамиле орнотуп, өз чечимдерин тапшырып коюшканы бул согуштук кубатты кишендеди, канкор режимдин кулатылышына тоскоолдук кылды.

Мамлекеттик ишмерлерге жана долбооруна ээ болгон саясий уюмга келсек, ал – Хизб-ут-Тахрир. Хизб-ут-Тахрир эл аралык белгилүү партия болуп, Уммат акыйдасына таянган саясий долбоорго ээ. Аллах Таала Хизбдин колу менен, ушул долбоор аркылуу Дамаскты фатх кылып бериши үчүн Хизб-ут-Тахрир бул долбоорду козголоңчулар жана согушкерлер арасында кеңири жаюуну улантууда.

Туура, кыйынчылык чоң, бирок, сыйлык да чоң, инша Аллах. Демек, силер, колдоп-кубаттоочу калк өз элин алдабаган бул жетекчинин айланасында бириксеңер жана аны колдосоңор, Аллахтын урухсаты менен Хизб силерди бардык жакшылыктарга жеткирет.

Эй Шамдагы калыс согушкерлер!

Силер «колдоочу» мамлекеттер менен мамиле кылуу жана чечим кабыл алууну аларга тапшырып коюу канчалык ачуу экенин көрдүңөр. Бул мамлекеттер козголоңдогу максатыңарды унуттуруу үчүн силерди топтоду. Бирок, Хизб-ут-Тахрир силерди бул дүйнө кубатына жана Ахырет ниъматына жеткирүүчү улуу Халифалык долбоорунун айланасында топтолууга чакырууда. Өткөн күндөр тогут режимдин алсыздыгын, анын каршысында козголоң кубаттуу экенин далилдеди. Халаб курчоосун жаруу согушу режимди сындыруу үчүн биринчи согуш болбогондой, Даръа согушу да акыркысы эмес. Бирок, ар иштин өз убактысы бар. Качан Аллах Таала бул улуу Ислам долбоорунун ээлери үчүн, кудум Расулу акрам ﷺдын ансарлары жана элдик колдоо сыяктуу, ансарларды жана элдик колдоону тартуу кылса, албетте канкор режимди кулатабыз жана анын урандылары үстүндө Ислам бийлигин тикелейбиз. Бул Аллахка жеңил.

 

Роя гезити, №361, 2021-жыл, 20-октябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here