Яман калкынын каны жазыксыз төгүлөп жатканын токтотуучу барбы?!

204
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Яман калкынын каны жазыксыз төгүлөп жатканын токтотуучу барбы?!

 Эй ыйман жана хикмат өлкөсү болгон Ямандагы элибиз!

Хизб-ут-Тахрир ар дайым силерге кайрылуу артынан кайрылуу жасап, Ислам өкүмүнөн жүз үйүрүшүңөрдүн жана шарияттын буйругунан алысташыңардын акыбетин баян кылып келүүдө. Ал душманыңардын тил бириктирүүсүн ачыкка чыгарып, аларды силерге таанытууда, силерди бул дүйнө жакшылыгына жана Ахырет ниъматына алып барчу жолду көрсөтүп берүүдө. Албетте, бул жол Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөө аркылуу кайра Ислам башкаруусун орнотуу жолу болуп, Хизб муну ачык таризде түшүндүрүп келди. Силер ушул аркылуу туура жолду таап, Роббиңерге жарык жүз менен жолугушуңарды, Анын буйруктарын аткаруу, кайтарууларынан кайтуу жана каарынан сактануу менен Аны ыраазы кылышыңарды, ошондо Аллах араңарда махабат жана достук, мээримдүүлүктү пайда кылышын, кан төгүлүшүнө чекит коюп, коркууңарды кадыржамдыкка айлантышын баян кылып берди. Демек, араңарда жазыксыз кандын төгүлүшүн токтотуучу барбы?!

 Роя гезити, №356, 2021-жыл, 15-сентябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here