Эл аралык коомчулуктан жардам суроо закымга суу деп умтулууга барабар

171
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Эл аралык коомчулуктан жардам суроо закымга суу деп умтулууга барабар

«Маан» маалымат агенттигинин веб-сайтында хижрий 1442-жылы 28-зулхижжа, миладий 2021-жылы 7-август күнү жарыяланган кабарда мындай делет: «Фалестин администрациясынын маалымат катчысы Набил Абу Рудайн элдин перзенттерин коргоо менен камсыздоого жана баскынчылыкка чекит коюуга, 1967-жылдагы чек ара негизиндеги Чыгыш Куддус борбор болгон эгемендүү Фалестин мамлекетин тикелөөгө эл аралык коомчулукту кайрадан чакырды.

АКШ мамлекеттик департаменти (израилди) Шайх Жаррахтан үй-бүлөлөрдү көчүрүүдөн баш тартууга чакырып, абалдын курчушуна жана «эки мамлекет» чечимине каратылган аракеттерге зыян жетишине себеп болгон аракеттерди жасабоого чакырды. Өз кезегинде, Абу Рудайн АКШнын бул позициясын жогору баалады о.э. АКШ администрациясынан бул туурасында Фалестинде болуп көрбөгөндөй кадамдарды ташташын да талап кылды.

Фалестин администрациясынын маалымат катчысы дагы мындай деди: Фалестин жетекчиси Махмуд Аббас келерки айга пландалган БУУнун Башкы Ассамблеясындагы сөзүндө Фалестин демилгесин жарыялап, Фалестин калкына каршы мыйзамбузууларды токтотушу үчүн (израилге) басып өткөрүүгө чакырат. О.э. баскынчы режим бардык эл аралык эрежелерди жана конвенцияларды этибарга албай, фалестиндиктерге каршы кылмыштарды улантып жатканда, эл аралык коргоонун камсыздалышын талап кылат».

Роя:

Яхудий вужудун ушул эл аралык коомчулук жана анын башында турган Америка тургузган. Буга эч кандай күмөн жок. Максат – бул вужудду эл аралык коомчулуктун Ислам Умматына каршы күрөшүндө, негизинен, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыктын тикеленишин жана Умматтын биригишинин алдын алууда алдыңкы линиядагы базага айлантуу. Ошондой болгон соң, мына ушундай абалдагы эл аралык коомчулуктан кантип калыстык жана адилеттикти, же Фалестин калкын коргоону, же болбосо баскынчылардан куткарууну үмүт кылуу мүмкүн?! Кимде-ким эл аралык коомчулуктан жакшылык күтсө, анын мыйзамдарынан жана долбоорлорунан өкүм сураса, ал баскынчылыкты дагы да өнүктүргөн жана Фалестиндеги яхудийлердин арканын бекемдеген болот… О.э. эл аралык коомчулуктан жакшылык күткөн, анын мыйзамдарынан жана долбоорлорунан өкүм сураган киши яхудийлерди жана колонизаторлорду мубарек жерди басып алуу акыбетинде жаралган проблемалардан куткарган о.э. Фалестин маселесин гуманитардык маселеге айланткан болуп эсептелет.

Ушул себептен улам, Ислам Умматы жана армиялары эбак эле аракетке келүүсүнүн убагы келген. Алар аракетке келип, бул эл аралык коомчулуктун өлкөлөрүбүздө орноткон малай режимдерин кулатышсын жана аларды колдоп-кубаттап жаткандарды же алардан өкүм сурап жаткандарды, бардык-бардыгын түп-тамыры менен кулатышсын, андан соң Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетин тикелешсин. Халифалык гана мубарек жерибизди азат кылып, ыйык жайларыбызды кайтарып берет, эл аралык коомчулуктун залим колониялык мыйзамдарын жок кылат.

 Роя гезити, №352, 2021-жыл, 18-август.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here