Яхудийлердин Газага чабуулу Мусибаттар жана ийгиликтер

199
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Яхудийлердин Газага чабуулу

Мусибаттар жана ийгиликтер

 Шейх Исам Амира

Мубарек Фалестин жери

Жакында Газа секторун ойрондуга айланткан окуялар, ошол эле учурда, бул окуя жергиликтүү жана дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында резонанска айланышы бул жөнүндө пикирлеп, үйрөнүп чыгууга үндөйт.

Белгилүү болгондой, бул ирет жалындын учкуну Масжидул Акса менен Шайх Жаррах району болду. Масжидул Аксага токтоло турган болсок, анын өзүнө таандык касиети бар, ал Фалестин калкынын жана бардык мусулмандардын жүрөгүнөн терең орун алган. Бул жайда болуп жаткан окуялар бүткүл мусулман өлкөлөрүнө жаңырат, адамдардын жүрөгүнө таасир кылбай калбайт. Мындан тышкары, Масжидул Акса мусулман өлкөлөрүндөгү офицерлер жана аскерлердин аны азат кылуу, ал жерде намаз окуу, ал тургай, бүткүл Фалестинди жана басып алынган башка жайларыбызды азат кылуу сезимин ойготууда.

Мына ушул пикирлөө жана үйрөнүү – ал тургай, ал жерде адамдардын буюмдары талкаланышы, азык-оокат жана дары-дармектин жетишсиздиги, электр энергиянын үзүгүлтүккө учурашы, алыс жана жакындагы кошуна мамлекеттер жардамсыз калтырышы сыяктуу азап-кыйынчылыктардан, жоготулган өмүрлөр жана ооруп жаткан жарааттардан жүрөгүбүздү ооруп жаткан болсо да – төмөндөгү көптөгөн ийгиликтерди да көрсөтүүдө:

  • Бул ийгиликтер бүткүл мусулмандардын, өзгөчө, Фалестин калкынын рухун көтөрүп, Ислам жана мусулмандарга жардам берүүгө аракет кылып жаткан адамдарга жаңы үмүттөрдү тартуулады… Бул үмүттөр мусулмандарды – Аллахтын уруксаты менен – Ислам душмандарын жеңип чыныгы нусрат келгенге чейин Умматты ойготуу аракетин улантууга үндөйт.
  • Бул ийгиликтер түрдүү жыныс, түс жана улутка таандык Фалестин калкын бириктирди. Натыйжада, фалестиндиктер, негизинен Газа залимдердин курчоосуна карабастан, окуялардын жүрүшүндө өтө көп курмандыктарды беришти.
  • Бул ийгиликтердин дагы бири – Фалестин маселеси өзүнүн исламий багытына кайтты. Себеби, мындан мурун бул маселени араб мамлекеттеринин маселесине жана Фалестинге гана таандык маселеге, ал тургай, айрым фалестиндиктерге таандык жөнөкөй бир маселеге айлантышкан эле.
  • Ийгиликтердин дагы бири – Фалестин жерин басып алгандардын күчсүздүгү, коркоктугу, армиясы «жеңилбес» деген баага ылайыксыз экени көрүнүп калды. Ал тургай, яхудий армиясы күчтүү болгон да исламий армиялар аны кыйратууга кудуреттүү экендиги ачыкталды!
  • Ийгиликтердин дагы бири – жакын кошуна мамлекеттердеги жана алыскы мамлекеттердеги мусулмандардын о.э. АКШ жана Европадагы Батыш мамлекеттеринде жашаган мусулмандардын туйгусу жалындады, географиялык ордуна карап түрдүү реакция билдиришти. Мисалы, Фалестинге жакын мусулмандар Мисир, Иордания, Ирак жана Ливан чегаларына бастырып келишти. Фалестинден алыс жайгашкан мамлекеттердеги мусулмандар ири нааразылык демонстрацияларын, жүрүштөрдү өткөрүшүп, Газа жана Аксага кол салууну каралашты жана өч алууга убада беришти… Бул реакциялар Сайкс-Пикого келишими негизинде түзүлгөн сокур мамлекеттердин чегараларын да, байрактарын да жокко чыгарды.
  • Ийгиликтердин дагы бири – Пакистан, Түркия жана башка исламий өлкөлөрдөгү офицер жана аскерлердин каны кайнады. Алардын айрымдары учактарды Газага жөнөтүү менен акимдерди сезкентип коюшту.
  • Ийгиликтердин дагы бири – саясатчылар да, адамдардын межлистеги (т.а. парламент) өкүлдөрү да аракетке келди. Алар трибуналарга чыгып, армияларды Акса жана Газага жардам берүү жолунда аракетке келбегени жана кол салгандарды аскерий күч менен кайтарбагы үчүн айыпташууда. О.э. алар жетекчилерге саткындык жана коркоктук тамгасын жабыштырып, алардын Аксага бармакчы болгон мусулмандарга тоскоолдук кылган чараларын каралашууда.

Азап-кыйынчылык жетишкен ийгиликтерге токтоло турган болсок, бул орунда алардын баарын санай албайбыз. Алардын негизгилерине токтолуу менен чектелебиз: кошуундардын курчоодогу Газага жардам берүүсүнө тоскоолдук кылган, алсыз мусулмандарды, айрыкча, Фалестин калкын жардамсыз калтыган Уммат катарындагы карамүртөз тайпа ачыкка чыкты. О.э. Усманий Халифалык мамлекети кулатылгандан кийин мусулман өлкөлөрүнүн башына колонизатор кафирлер тарабынан жетекчи жана тыңчы катары орнотулган о.э. Умматтын ойгонушуна жана өнүгүшүнө тоскоолдук кылышы, өнүгүшүнүн алдын алышы жана бүткүл мүчөсүн шал кылышы үчүн адамдар башына алып келинген бул адашкан жана адаштыруучу тайпанын бети баарына ачылып калды. Бүгүнкү күнгө келип Уммат ушул тайпа бийликке келгенден бери мусулмандардын жакырчылыгына, сабатсыздыгына жана кордугуна себепчи болуп жатканын анык баамдашты. Ошондуктан, бул ийгиликтер күч-кубат ээлерин Ислам Умматынын денесинен бул жат бөлүктү алып салуу үчүн керектүү хирургиялык операцияны өткөрүүгө шашыла турган дарыгерлерге айлантууда. Бул үчүн күч-кубат ээлери акимдердин тактысын кулатып, алардын урандылары үстүнө Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетин тикелөөгө даъват кылып жаткан жана ушуга олуттуу аракет кылып жаткан кишилерге нусрат бериши зарыл.

Ушул жол менен гана жүз жылдан бери мусулмандарга оору болуп жаткан кордуктар барагын жаап, жаңы таза баракты ачышыбыз мүмкүн болот. Бул жаңы баракта Ислам рошид Халифалык көлөкөсүндө колдонулуп, Халифалык мамлекети дүйнөнүн эң биринчи мамлекети макамын ээлөө үчүн ылдам кадам таштайт. Аллахтын уруксаты менен, Куддусту азат кылууга жана кафирлер тартып алган исламий жерлерди кайтарып алууга кудуреттүү болот. Кийин хидаят жана камкордук байрагын мүмкүн болушунча бийиктерге көтөрүп, Рим жана башка куфр мамлекеттерин фатх кылуу үчүн жолго аттанат… Ушул аркылуу Аллах Азза ва Жалланын ыраазылыгына умтулуп, Расулуллах Aдын ушул сөздөрүн жүзөгө чыгарат:

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ دِينَ الْإِسْلَامِ، وَذُلاًّ يُذِلُّ بِهِ الْكُفْرَ»

«Бул, түн жана күн жетип барган жайга чейин жетип барат. Аллах бир отурукташкандын-көчмөнчүнүн үйүн калтырбастан, ага бул динди азиздин азиздиги же кордун кордугу менен киргизет. Ушундай бир азиздик, аны менен Аллах Ислам динин азиз кылат. Ушундай бир кордук, аны менен Аллах куфрду кор кылат». Бул хадисти риваят кылган Тамим Дарий айтат: «Мен муну өз үй-бүлө мүчөлөрүмөн билдим, себеби, алардын Исламды кабыл алган ар бир мүчөсү жакшылыкка, даңкка жана азиздикке жетишти, кафирликте калгандары болсо, кордукка, шерменделикке жана жизяга дуушар болушту». Бул хадис Аллах Тааланын ушул аятына катарлаш айтылган:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

«Ал Өз Расулун Туура жол жана чындык дин менен – мушриктер каалашпаса да – бардык диндерге үстөм кылуу үчүн жиберген»                                                                         [9:33]

Аллах тарабынан убада берилип, Пайгамбар алайхиссалам тарабынан башарат кылынган рошид Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу динди азиз кылуу үчүн аракет кылып жаткандар менен бирге кадам таштап, Аллахка дуа кылып, Газа жана башка өлкөлөрүбүздөгү шейиттерди рахматына алып кечиришин, жараат алгандарга шыпаа беришин, Исра жерибизди тез арада туткундуктан куткарып, кишендерди талкалашын сурайбыз. Алар: Ал күн качан болот? – деп сурашат, балким, жакында болоор, деп айткын!

 

Роя гезити, №343, 2021-жыл, 16-июнь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here