Яхудий вужуду менен боло турган кезектеги баскыч мубарек жерди азат кылуу баскычы болушу лазым

197
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Яхудий вужуду менен боло турган кезектеги баскыч мубарек жерди азат кылуу баскычы болушу лазым

Фалестин эли жакында мубарек Аксага жардам берүү үчүн яхудий вужуду менен болгон окуяда бүткүл Ислам Умматынын күчүн жана намысын. Бул нерсе Умматта түп-тамырынан өзгөрүүгө болгон үмүтүн жандантты. О.э. Уммат өзүнүн ыйык жайларын азат кылууга жана душманды тыйып коюуга кудуреттүү Уммат экенин көрсөттү. Фалестин калкы Умматтагы эр жигиттик намысты ойготту. Натыйжада, ар кандай калыс адам мубарек жерди азат кылууга умтулду. Ошондой болгон соң, калыс кошуундарыбыз мубарек жерди азат кылуу үчүн эмнеге аракет кылбай жатышат?! Бардык мусулмандар колонизаторлор тарабынан орнотулган бир да жасалма чегарасыз Акса мечитинде ачык-айкын нусратты көрүшү үчүн кошуундарыбыз Акса мечитине – кудум Умар фарук кубаныч менен киргендей – кирип барышса болбойбу?! Алар Фалестин калкы өз каны жана калыс жаштардын колу менен Ислам Умматына жолдогон кайрылуусун эмне үчүн кабыл албай жатышат?!

Ислам Умматынын кошууну өз эрдигин о.э. Акса жана мубарек жерди азат кылууга ынтызар мусулман жигиттердин эрдигин жандантуусунун убагы келди. Уммат жана эр кишилер яхудий вужудун жана аны коргоп жаткан режимдерди жок кылуу аркылуу өз күч-кубатын, улуулугун жана эрдигин дагы көрсөтүшүнүн о.э. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө үчүн Хизб-ут-Тахрирге нусрат берүүсүнүн убагы келди. Алар буга татыктуу жана кудуреттүү.

 Роя гезити, №341, 2021-жыл, 2-июнь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here