Хизб-ут-Тахрир – өз элин эч качан алдабаган аң-сезимдүү саясий жетекчи

210
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Хизб-ут-Тахрир – өз элин эч качан алдабаган аң-сезимдүү саясий жетекчи

Саясий жетекчиликтин козголоңдордогу ролу өтө чоң мааниге ээ. Анын эң маанилүү вазыйпасы козголоңду максатына карай туруктуу жана аң-сезимдүү кадамдар менен жетектөө болуп, козголоңго жетекчилик кылат жана душмандардын айла-амалынан коргойт. Ал гана токтомдорду кабыл алууда хикмат ээси болот. Ал гана тил бириктирүүлөрдү ачып таштайт жана саясий тузактарды таап, аларды кыйратуу үчүн саясий аң-сезим ээси болуп эсептелет. Саясий жетекчилик козголоңдун курамдык бөлүктөрүн жамдап, тазаланган долбоор жана кеңири дастур айланасында бириктирүү үстүндө иштейт о.э. көздөлгөн максатка жетүү үчүн козголгон Умматтын иш-аракетинин туруктуулугун сактап калат.

Шамдагы мубарек козголоң бир нече саясий соккуларга учурап, алсырады, максатына жол көрсөткөн компасын жоготту. Т.а. ушул козголоңго каршы бүткүл дүйнө тил бириктирди. Алдыңкы сапта АКШ турду, анын куурчактары Сирия калкына өздөрүн дос кылып көрсөтүштү… Дагы эле ушулар бардык балээнин жана жырткычтыктын очогу, козголоңдун жүрөгүнө сайылып жаткан уу канжар болуп келүүдө. Акыбетте, Шам калкы сүйлөшүүлөр, жарашуулар оюнуна тартылды… Бул сүйлөшүү жана жарашуулар аларды мажбурий көчүрүүгө, азат кылынган аймактардын колдон чыгып кыскарышына алып келди. Баарынан да, эң оболу канкор режимди кулоодон куткарып калды. Шек-күмөнсүз, бүгүн Шам козголоңунун бул абалга түшүшүнө ал Аллахка, Расулуна жана момундарга калыс аң-сезимдүү саясий жетекчиликти ээрчибегени себеп болду. Анткени, Умматтын Шамдагы козголоң кемесин амандык жээгине сак-саламат алып чыгууга ушул жетекчилик гана кудуреттүү.

Бүгүнкү күндө Шам козголоңунун калыс аң-сезимдүү жетекчи Хизб-ут-Тахрирге муктаждыгы кооптуу толкунда калган кеменин жөндөмдүү кемечиге муктаж экендигине окшойт. Жөндөмдүү кемечи Аллахка тобокел кылып, Ага гана таянып, кемени коопсуз жээкке жеткире алат. Бул жээкте Аллах тикелөөнү буюргандай, адамдар Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык көлөкөсүндө бактылуу турмуш кечирип, Роббисин ыраазы кылышат.

 Роя гезити, №333, 2021-жыл, 7-апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here