Daily Archives: April 17, 2021

Исламдагы экономикалык түзүм: Байлыктын бөлүштүрүлүшү

Исламдагы экономикалык түзүм: Байлыктын бөлүштүрүлүшү Ислам алгач байлыкты адамдарга мүлктүн түрлөрү менен бөлүп берет жана андан кийинки бөлүштүрүүлөр да мына ушул мүлктөрдүн түрлөрү аркылуу бөлүштүрүлүп...