Ноорузду майрамдоо отпарастыктан калган ширк амал

247
0

Ноорузду майрамдоо отпарастыктан калган ширк амал

Нооруз фарс тилинен алынып, “нав” – жаңы, “руз” – күн деген маанини түшүндүрөт. Бул жаңы жыл башталгандыгын билдирүүчү күн болуп, негизинен перс жана түрк элдериндеги байыркы ширк ишенимдерге тиешелүү майрам болуп эсептелет. Бул күн 2009-жылдын 30-сентябрында ЮНЕСКО тарабынан “эл аралык күн” деп белгиленди. Мындай майрам болжол менен 2500 жылдан ашуун убакыттан бери бар. Бул күн “зардуштийя” дининде жарыктык караңгылыктан үстөм болгон күн катары белгиленет.

Ислам келип, ар кандай ширк көрүнүшү болгон буттарга сыйынуу туура эмес ишеним экендиги айтылып, аны майрамдоо мусулмандарга арам кылынды. А бирок, учурда демократия бардык адамдарга амалдарды “мубах” кылып белгилеп койду.

Өкүнүчтүүсү, бүгүнкү күндөгү үммөттүн абалы ушунчалык төмөндүккө жетип калды дейсиң, тозок калкы болгон мушрик жана каапырлардын майрамдарын да өзүбүздүкү кылып алдык. Көчөгө чыксак бийлик тарабынан ноорузга даярдыктар көрүлүп жатканына күбө болуудабыз. Өзүн мусулман эсептеген айрым фасыктар бул куфр майрамдарын эки айт майрамынан да улуу көрүп калды, астагфируллах. Ал эми, айт күндөрү мусулмандар майрамдоонун ордуна үй кыдырып таъзия өткөрүү менен убара.

Оо мусулмандар! Мына ушул тозок калкына талапкер болуп, алардын майрамдарына эргешүү менен алардын аркасынан кескелдириктин ийинине кошо ээрчип киргендей тозокко ээрчип кетпегиле! Бир акыл иштетип өзүңүзгө суроо бериңиз: “Мен кимге ээрчип жатам? Аллага баш ийбеген, Анын каргышына калган, акыретте жазасы тозок болгон каапыр жана мушриктергеби? Эгер мындай болсо алардан айырмабыз эмне?

Абдуллах Ибн аль-Аас риваят кылат: “Кимде-ким мушриктердин мекенинде жашап, алардын нооруз, жана махражаан майрамдарын белгилесе, өлгөнгө чейин аларды ээрчисе, кайта тирилүү күнүндө уткургандардан болуп калат”. (Байхакий риваяты).

Демек, аларды майрамы менен куттуктоо, алар кесиптешиңизби же коңшуңузбу, айырмасыз арам. Эгер алар сизди бул майрамдар менен куттукташса, ага жооп берүү да арам. Себеби, ал күндөр мусулмандардын майрамы эмес. Аллах Таала айтат: Кимде-ким Исламдан башка динди кааласа, анда, (анын дини Алланын алдында) эч качан кабыл кылынбайт жана ал Акыретте зыян тартуучулардан болот. (Аали Имран сүрөсү, 85-аят) Ошондуктан, ноорузда каапырлар тарабынан өткөрүлгөн ырасымдарга катышуу арам. Бул болсо куттуктоодон да чоң күнөө.

 «Аль-Фатава ас-Сугра» китебинде ушундай делген: «Нооруз күнү мурун адатка айланбаган нерсени ушул күндү улуулоо үчүн сатып алган киши чоң күнөө кылган каапыр болуп эсептелет. Себеби ал каапырлардын майрамдарын улуулады» (Имам Аъзам рахимахуллахтын «аль-Фикхул-Акбар» китебине жазылган шарх: 186).

Аллах Таала баарыбызды куфр калкына ээрчүүдөн, кыямат күнүндө жана тозокто алар менен бирге болуп калуудан алыс кылсын!

Мумтаз Маверанахрий

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here