Эй мусулмандар, Халифалыкты кайра тикелегиле!

193
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Эй мусулмандар, Халифалыкты кайра тикелегиле!

 Устаз Саид Фазл

Хизб-ут-Тахрирдин Мисир вилаятындагы

маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Умматтар өздөрү көтөрүп чыккан жана түзүмдөр катары калыптанган пикирлер жана түшүнүктөр менен ойгонот. Эгер, пикирлер жана түшүнүктөр түзүмдөрдөн бөлүнө турган болсо, кризис жүз берет. Буга арабдардын Набий ﷺдын рисалатынан мурунку жашоосун о.э. бүгүнкү күндө бизге өкүмдарлык кылып жаткан капиталисттик түзүмдө жашап жаткан Исламий Умматтын абалын мисал кыла алабыз. Уммат Ислам менен гана ойгонот жана мурунку улуулугуна, күч-кубатына Ислам менен гана жетишет. Аллах ыраазы болсун, Умар разияллаху анху мындай деген: «Биз, Аллах Ислам менен азиз кылган коомбуз. Эгер, күч-кубатты Исламдан башка нерседен издесек, Аллах бизди кор кылат».

Кээ бирлер ойлонбостон, акылын иштетпестен: «Батыш Исламсыз, ал тургай, бардык диндерден баш тартып, капитализм жана демократияны мабда катары көтөрүп чыкканда өнүктү го», – деши мүмкүн. Эгер, алар жакшы көңүл бурушса, андай дешмек эмес. Себеби, капитализм – жаңы дин. Эгер, алар муну моюндашпаса, анда капитализмдин динди турмуштан бөлгөн акыйдасы бар экенине, бул дүйнө турмушу, дүйнө турмушунан мурунку вужуд жана дүйнө турмушунан кийинки турмуш туурасында өзүнө таандык пикири бар экенине назар салышсын. Капитализм Жаратуучунун бар экенин моюнга алса да, бирок, Ал Зат адамдардын иштерин башкарып, мамилелерин тартиптештирүүчү Зат экендигин четке кагышат. Туура, капитализм сезилээрлик чыныгы ойгонууну пайда кылды. Бирок, бул убактылуу жана бузгунчу ойгонуу болуп, бул нерсе ар кандай акыл жүргүзгөн кишиге көрүнүп турат. Батыштын жана коомдордун бузгунчулугу, ири капитал ээлери жана бийлик башындагылар өкүмдарлык, зомбулук кылып жатканы буга ачык-айкын далил. Бул түзүм акчалууларга жана пайдапарастарга кызмат кылып, ошолордун муктаждыктарын камсызоодо. Алардан башкалар болсо, өз даражаларына карап азап тартууда. Батыш калктары мусулман калктарына жана башкаларга караганда жогорураак даражада турушат!

Ошондуктан, бүгүн дүйнө чыныгы альтернативага, Ислам түзүмүнө жана Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетине өтө муктаж. Анткени, Ислам түзүмү гана дүйнөнү капитализмдан куткарат. Андан тышкары, капитализм кыйрап барууда, өзү менен бирге дүйнөнү да кыйратууда. Ислам ушундай бир түзүм, ал адамдарга – динине, тегине, түсүнө жана мазхабына карабастан – адилеттик кылат. Мусулмандарга карата ала турган болсок, Батыш тартып алган урматын, даңкын, байлыктарын, ресурстарын жана эркиндиктерин кайра алып берет. Ислам түзүмү – Аллах мусулмандар үчүн ыраазы болгон, мусулмандарга колдонууну буйруган, ага каршы чыгууну арам кылган түзүм. Аллах Таала Мухаммад ﷺга мындай деген:

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ

«Адамдар ортосунда Аллах түшүргөн нерсен менен өкүм кылгын жана сага келген акыйкаттан жүз үйрүп, алардын каалоо-нафсилерине ээрчибе!»                                  [5:48]

﴿وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

«Алардын ортосунда Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм кылгын, алардын каалоо-нафсилерине ээрчибе жана Аллах сага түшүргөн өкүмдөрдүн айрымдарынан сени (буруп) фитнага салып коюуларынан этият болгун!»                                                                [5:49]

Бул жерде Набий ﷺга карата хытаб Умматка карата хытаб болуп эсептелет. Ошондуктан, Исламды колдонуу жана аны менен өкүм жүргүзүү бүткүл Умматтын мойнундагы хак важибге айланган. Мусулман киши үч абалдын биринде болушу зарыл: ага Ислам менен өкүм жүргүзүлүп жаткан жаран болсун, же Ислам менен өкүм жүргүзүп жаткан аким болсун же болбосо Ислам менен өзү өкүм жүргүзүүгө, же өкүм жүргүзүлүшүнө аракет кылып жаткан киши болсун. Антпесе, күнөөкөр болот. Ошондой болгон соң, Исламдын колдонулушуна душмандык кылып, ага каршы күрөшүп жаткан кимселер жөнүндө эмнесе болот?! О.э. Исламды колдоно турган жана аны реалдуулукка айланта турган Халифалык мамлекетинин кайтып келишине тоскоолдук кылып жаткандарды эмне деп атаса болот?! Шек-күмөнсүз, мындай кылмыш Аллахтын назарында чоң күнөө болуп саналат.

Режимдердин «мечиттер ачык, адамдар намаз окушуна уруксат берилген, намаз, зекет, орозо жана хаж ибадаттары аткарылып жатат го» деп жаткан үгүттөрү Исламды колдонуу болуп эсептелбейт. Кээ бир мамлекеттер Ислам шариятындагы биртке жаза мыйзамды колдонуп жатканы да Исламдын колдонулуп жатканын түшүндүрбөйт. Себеби, булардын баары Исламды колдонуу абалына алып чыкпайт о.э. исламий өлкөлөрдү Ислам диярына айлантпайт. Өлкөлөрүбүз Ислам диярына айланышы үчүн Ислам толук жана кеңири көлөмдө колдонулушу керек.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

«Эй момундар, толук Ислам динине киргиле! Жана шайтандын артынан ээрчибегиле! Шек-күмөнсүз, ал силердин ачык-айкын душманыңар»                                                         [2:208]

Ушул себептен улам, мусулман үчүн Исламды колдонуудан же ушуга аракет кылуудан да важибирээк нерсе жок. Мисалы, Расулуллах ﷺ Мединада Ислам мамлекетин тикелеп, Ислам менен өкүм жүргүзгөн о.э. бүткүл Араб жарым аралын моюн сундуруп, Ислам байрагы астына киргизген. Андан кийин келген рошид халифалар да Пайгамбарлык минхажы негизинде жүрүп, өлкөлөрдү фатх кылышкан, Исламды Расулуллах ﷺдай колдонушкан. Ал тургай, кийинки халифалар Пайгамбарлык минхажынан оогон болушса да, бирок, Ислам түзүм жана мамлекет катары мусулмандарга колдонулган. Мусулман өлкөлөрү бир аким-халифа тарабынан башкарылган бир мамлекет болгон. Мусулмандар толук, кеңири көлөмдүү Ислам менен өкүм жүргүзүү шарты менен Аллахтын Китеби жана Расулунун сүннөтү негизинде халифага итаат байъатын беришет. Эгер, халифа буга тескери иш кылып, Ислам менен өкүм жүргүзбөсө же ачык куфрду көрсөтсө, ага кулак салып итаат кылынбайт. Бул абалда аны кызматынан бошотуп, ордуна Исламды колдонуучу адамды шайлоо важиб болот. Убада ибн Самиттен анын мындай дегени риваят кылынат: «Набий ﷺ бизди даъват кылды. Биз ал кишиге байъат бердик. Бизден байъат алып жатып, кубанычта да, кайгыда да, оор күнүбүздө да, жеңил күнүбүздө да кулак салып, итаат кылууга, ишти эсинен талашпоого байъат беришибизди айтып: «Эгер, ачык куфрду көрсөңөр жана силерде бул жөнүндө Аллахтан анык хужжат болсо, (ошондо гана талалышууңар мүмкүн)», – деди». Ошентип, Ислам мамлекети он үч кылымдан ашуун бүткүл дүйнөнү башкарып келди. Адамдар бул доордо түз маанидеги адилетти көрүштү. Ислам мамлекети дүйнөдө эч бир атаандашы жок биринчи мамлекет болду. Кийинчерээк Батыш ага иттердей асылып, миладий жыйырманчы жылдын башында аны турмуштан четтетти, муну менен адамдардын канын ичүү жана байлыктарын талап-тоноо сыяктуу максатына жетти.

Мусулмандардын өмүр же өлүм маселеси катары карашы шарт болгон тагдырий маселеси – Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу кайрадан Исламды колдонуу. Мусулман өлкөлөрүн Ислам башкарышы керек. Бул болсо, халифасыз таптакыр ишке ашпайт. Уммат халифага Умматтын өкүлү катары Исламды колдонуу, бүткүл дүйнөгө Исламды даъват жана жихад аркылуу алып чыгуу шарты негизинде ыраазылык жана тандоо менен байъат кылат, жашыруун-ашкере иштерде халифага итаат кылуу үчүн ага кол сунуп, жүрөгүн берет. Ушул даъват жана жихад хидаят-нур рисалаты болуп, Аллах аны менен Өзү каалаган пенделерин пенделерге ибадат кылуудан пенделердин Роббисине ибадат кылууга, дүйнө тардыгынан, дүйнө жана Акырет кеңдигине, диндердин зулумунан Ислам адилетине алып чыгат.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

«Эй момундар, Аллах жана Анын пайгамбары силерди түбөлүк жашоо бере турган нерсеге чакырганда, аны кабыл алгыла жана билип койгула, шек-күмөнсүз, Аллах ар бир киши менен анын жүрөгүнүн ортосун ээлеп турат. Албетте, Анын алдына топтолосуңар»           [8:24]

 

Роя гезити, №326, 2021-жыл, 17-февраль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here