Халифалыктын кулатылганынын жүз жылдыгы… аны кайра тикелегиле, эй мусулмандар

236
0

Басма сөз баянаты

Хизб-ут-Тахрирдин Борбордук маалымат бөлүмү «Халифалыктын кулатылганынын жүз жылдыгы… аны кайра тикелегиле, эй мусулмандар» деп аталган кампания баштады

Мына, Халифалык кулатылган кырсыкты кайра эле эске салып ражаб айы да кирип келди. Мусулмандар пайгамбар Мухаммад ﷺ калтырып кеткен мамлекетти дагы эле кайра тикелей алышпады. Кылым кылмышкери Мустафа Кемел хижрий 1342-жылы, миладий 1924-жылы Усманий Халифалыкты жойгондон бери, Ислам Умматы туш тараптан жааган кайгы-касыреттердин курчоосунда жашап келүүдө.

Быйыл Халифалыктын кулатылганына жүз жыл болду. Ислам Умматы шарияттын саясынан айрылганынан бир кылым өттү. Акыркы он жылдыктарды күзөткөн киши бул убакытта Исламий Уммат оор азаптар астында эзилгенин көрөт. Ислам Умматы мындай арты үзүлбөгөн азаптарды, каргашаларды мурун көрбөгөн.

Ушундан улам, Хизб-ут-Тахрир амири, улуу аалым Ато ибн Халил Абу Рушта (Аллах ал кишини Өз коргоосунда сактасын) жетекчилигинде Хизб-ут-Тахрирдин Борбордук маалымат бөлүмү бүткүл дүйнөдөгү Хизб мүчөлөрү менен биргеликте дүйнөлүк кампания баштады. Муну менен Ислам Умматынын уулдары пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөө аракетине келип кошулсун.

Хизб-ут-Тахрир бул кампания аркылуу, өзгөчө, Ислам Умматы арасындагы кубат ээлерин аракетке үндөйт. Хизб аларга өз вазыйпаларын эстетип, пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөө аркылуу Аллахтын динин аалий кылуу үчүн Хизбге нусрат берүүгө чакырат.

Хизб-ут-Тахрирдин Борбордук маалымат бөлүмү бардык массалык маалымат каражаттарын, өзгөчө, бул тармакта иш алып барган мусулмандарды бул изгилик ишти колдоого, кампанияны ачыктоого, муну менен Ислам Умматы ынтызар болуп күтүп жаткан Халифалыкты тикелөө аракетине салым кошууга чакырат.

Ушуга негизделип, Аллахтын аты менен жана Анын берекесин тилеп «Халифалыктын кулатылганынын жүз жылдыгы… аны кайра тикелегиле, эй мусулмандар» деп аталган кампания баштадык. Аллахка тобокел кылуу менен, Аллахтан динди тикелөөгө жана Умматты азиз кылууга жеткиришин сурайбыз.

#أقيموا_الخلافة

#خلافت _ کو _ قائم _ کرو

#YenidenHilafet

#ReturnTheKhilafah

#Халифалыкты_кайра тикелегиле

 

Мухандис Салахиддин Азаза

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here