Халифалыксыз өткөн соңку кылым Уммат үчүн эң оор кылым болду.

224
0
Басма сөз баянаты
Халифалыксыз өткөн соңку кылым Уммат үчүн эң оор кылым болду.
Бул кайгыга чекит коюунун убагы келди!
 
Хизб-ут-Тахрир ражаб айынын биринчи күнү, фазилеттүү үч айдын кирип келиши о.э. Халифалыктын кулатылганынын жүз жылдыгын эскерип дүйнөлүк кампания баштады. Хизб бул кампания аркылуу бардык мусулмандарга, өзгөчө, мазлумдарга жардам берүү жана аларды залимдердин зулумунан куткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон кубат ээлерине кайрылат: Эй мусулмандар! Халифасыз өткөн жүз жыл жетишет! Биз силерди Халифалыктын кулатылышынын жүз жылдыгында аны кайра тикелөөгө чакырабыз!
Ооба, Халифалыктын кулатылганынан бери жүз жыл өттү. Ушул узун жылдар Ислам Умматы өткөргөн эң оор жылдар болду. Ислам Умматы өз тарыхында жүз жылга созулган мындай зулумга дуушар болбогон! Исламдын ыйык жайлары ушул жылдары учураган чабуулдарга мурун учурабаган эле! Тарыхта мусулмандардын каны ушул кылымда төгүлгөндөй, ачык жана оңой төгүлбөгөн! Мусулмандар мынчалык майдаланып, башчысыз калбаган!
Эй мусулмандар, адамдар үчүн чыгарылган умматтын эң жакшысы болгон умматка мына ушундай абалга түшүп калуу жарашабы? Мусулмандар вахий түшүп баштагандан тартып Халифалык кулатылганга чейин Аллахтын буйруктарына амал кылуудан жана Ислам арканын бекем кармоодон чегинишпеген. Алар бир нече жеңилүүгө учурашса да, ар дайым Аллахтын арканын бекем кармоо жана кайра бутка туруу менен ийгиликке жетишип келген. Алар оор азап-кыйынчылыктарды башынан өткөрүшсө да, Исламдан башка нерседен дабаа издешпеген. Мусулмандар Аллахтын буйруктарына канчалык амал кылышса, ошончолук ийгиликке жетишишкен, Аллахтын шариятын өкүмдар кылуу үчүн канчалык күч жумшашса, ошончолук жеңишке жетишишкен.
Силер ата-бабаларыңар сыяктуу болууну каалабайсыңарбы? Кайгылуу күндөрдөн, артта калуудан, бөлүнүүлөрдөн, адамдардын зулумунан жана Батыштын колонизаторлугунан кутулууну каалабайсыңарбы? Ыйык жайларыңарга чабуул кылган Ислам душмандарына татыктуу сабак берип коюуну каалабайсыңарбы? Булардын баарына жетишүүнүн жолу ачык-айкын, эч бир бүдөмүктүк жок. Улутчулдукту четке каккыла. Себеби, аны Аллах арам кылган, ал – бөлүнүп жарылышыңардын себепчиси. Силер демократиядан жүз үйрүгүлө, себеби, ал силерди Аллахтын дининен алыстатат. Илманийликтен жүз үйүргүлө, себеби, ал «Аллах дүйнө иштерине аралашпайт» деп таңуулайт. Аллах алар айткан нерседен Аруу жана Таза. Силер биримдигиңерди кайра тикелегиле жана пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты кайра тикелегиле!
Мына, Хизб-ут-Тахрир силерди нажат жолуна чакырууда, силер унуткан акыйкаттарды силерге эстетүүдө. Ал силерге жакшылыкты, нажатты жана Аллах Тааланын ыраазылыгына жетишишиңерди каалап жатат. Хизб-ут-Тахрир дүйнөдө бирер наристе өлүмгө учурашын, бирер мусулман зулумга дуушар болушун жана өлкөңөр байлыкка толуп ташып жатса да, силердин жакырчылыкта жашашыңарды каалабайт. Хизб силерге хакты жана сабырды сунуш кылат. Ал өзү негизделген шаръий негизге ылайык силерди жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарат. Аллахым, Өзүң күбө болгун!
 
#أقيموا_الخلافة
#خلافت _ کو _ قائم _ کرو
#YenidenHilafet
#ReturnTheKhilafah
#Халифалыкты_кайра тикелегиле
 
Хизб-ут-Тахрирдин Түркиядагы маалымат бөлүмү
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here