Кинана калкы жаңы баштаган демонстрация туурасында калыс, туура насаат

221
0

Кинана калкы жаңы баштаган демонстрация туурасында калыс, туура насаат

Эй Аллахтын Кинана жериндеги калкы!

Этият болгула, мурдагы катаңарды дагы кайталабагыла. Силер «Калк режимди кулатуугу каалайт» ураанын көтөрүп чыккан элеңер, бирок, режимин башын кулатуу менен гана чектелдиңер жана режимди кулатпадыңар. Демек, эми нааразылык аракетиңерди жалаң Аллах Субханаху ва Тааланын ыраазылы үчүн калыс кылып, Андан гана нусрат сурагыла. Аллахтан Мисир фиръавны Сисий жана анын режими туурасында жардам сурагыла. Ушул аракетиңерди бул дүйнө жана Акыретте Роббиңерди ыраазы кыла турган аракетке айланткыла. Билип койгула, Роббиңерди ыраазы кыла турган аракет Мисирде өкүмдарлык кылып жаткан тогутка жана анын адашуусуна чекит коюп, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекети көлөкөсүндө Аллахтын бийлигин орнотуу. Орточо чечимге ыраазы болуудан сактангыла, себеби, орточо чечим таза демонстрацияңарды жок кылат. Айлакер Батыштан, өзгөчө, Америкадан сак болгула, аны менен жана анын малайлары менен байланган жиптерди үзгүлө. Унутпагыла, тигил Сисий Американын малайы, силерге каршы бардык кылмыштарды ушул колонизатор мамлекеттин жашыл чырагы астында жасап жатат. Демек, ага, жардамына жана убадаларына ишенип калуудан сактангыла. Айрымдар 2011-жылы ага ишенишкен жана анын кара үйүнө барып таваф кылышкан эле. Акыбетте болсо, Сисий алардын өздөрүн каап, бийлигин кулатты, аларды камактарга таштады. Демек, бийликти Аллахка бергиле, Аллах жолунда аракет кылгыла. Силердин бул нааразылык аракетиңерди дүйнөнүн батышынан чыгышына чейинки бүткүл Ислам Умматы карап турат, адамдар ушул кылмышкер фиръавндан жана анын режиминен кутулууну, алардын урандылары үстүндө рошид Халифалыктын тикеленишин арзуу кылып жатат. Ошондой болгон соң, алардын арзууларын үмүтсүз калтырбагыла.

 

Роя гезити, №307, 2020-жыл, 7-октябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here