Константинополь фатхы Халифалыктын тикеленишин, Акса мечити азат кылынышын жана Рим фатх болушун башарат кылууда

256
0

Константинополь фатхы Халифалыктын тикеленишин, Акса мечити азат кылынышын жана Рим фатх болушун башарат кылууда

Ааламдар Роббиси Аллахка мактоолор болсун. Анын элчиси Мухаммадга, ал кишинин үй-бүлөсүнө жана сахабаларына, ал кишини ээрчигендерге саламдар болсун, ва баъд…

Эй мусулмандар, Расулуллах ﷺ айтат:

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»

«Албетте, Константинополь фатх кылынат, анын амири кандай гана жакшы амир жана анын кошууну кандай гана жакшы кошуун». Хижрий 857-жылы 20-жумадул-аввалда улуу фатх болду жана Расулуллах ﷺдын башараты жүзөгө чыкты. Мурад экинчинин уулу Мухаммад Константинополду фатх кылуу сыймыгына жетишти. Ал жана анын кошууну Расулуллах ﷺдын мактоосуна татыктуу болду. Ушул фатх себептүү ал Мухаммад Фатих атын алды… Мухаммад Фатих ушул фатх аркылуу куфр жана адашуу чептеринен болгон бир чепти кулатты жана анын атын «Ислам болго» т.а. «Ислам шаарына» айлантты. Кийин «Ая Сафия» чиркөөсүнө барып, Византия калкына жана рахибдерине амандык берди. Ширктин эң чоң белгиси болгон ушул чиркөөнү Аллахтын ысымы эске алына турган жана Ислам ураандары жүзөгө чыга турган мечитке айлантты. Мухаммад Фатих ал жерде жума намазын окуду. Ушул мечит Халифалык кулатылып, кылмышкер Мустафа Кемал ал жерде намаз окууга тыюу салып, музейге айлантканга чейин Аллахтын ысымы эстелген мечит болуп калды.

Эй мусулмандар, Константинополь фатхы андан кийинки фатхты т.а. Рим фатхын башарат кылууда. Бул иш Аллахтын уруксаты менен жакында жүз берет. Абдуллах ибн Амр ибн Ас айтат: «Расулуллах ﷺдын айланасында жазып олтурган элек. Ошондо, Расулуллах ﷺдан: «Кайсы шаар биринчи болуп фатх болот, Константинополбу же Римби?», – деп сурашты. Расулуллах ﷺ айтты:

«مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ»

«Ираклинин шаары биринчи болуп фатх кылынат т.а. Константинополь».

Аллах жана Расулу туура сүйлөөчү, Аллах берген убадасын бул дүйнө жана Акыретте жүзөгө чыгарат… Бизге үч башарат убада кылынган, Аллахтан калган башараттарды биздин колубуз менен жүзөгө чыгарышын сурайбыз.

Биринчи башарат – Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыктын тикелениши, экинчиси – Акса мечити азат болушу жана Байтул Макдис Халифалык мамлекетинин борборуна айланышы, үчүнчүсү – Ислам бүткүл жер жүзүнө жайылып, анын чыгышы-батышын ээлеши… Бул Аллахтын убадасы болуп, Аллах Өз убадасына тескери кылбайт. Аллах Таала айтат:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

«Ал Өз Расулун Туура жол жана акыйкат дин менен – мушриктер каалашпаса да – бардык диндерге үстөм кылуу үчүн жиберген Зат»                                                                    [9:33]

Расулуллах ﷺ айтат:

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ دِينَ الْإِسْلَامِ، وَذُلاًّ يُذِلُّ بِهِ الْكُفْرَ»

«Бул иш күн жана түн жеткен жерге чейин жетип барат. Аллах бир да отурукташкандын, көчмөнчүнүн үйүн калтырбастан, ага бул динди азиздин азиздиги жана кордун кордугу менен киргизет. Ушундай бир азиздик, Аллах аны менен Ислам динин азиз кылат, ушундай бир кордук, Аллах аны менен куфрду кор кылат». (Ахмад, Муслим шартына ылайык иснады сахих).

Константинополь фатхын эскерип жатып, мусулман жигиттерди жер жүзүндө Аллахтын дини тикелөөгө о.э. Аллах жана Расулунун башаратын жүзөгө чыгарууга аракет кылуга чакырабыз…

Аллах Таала Мухаммад Фатихтин колу менен мына ушундай улуу Фатхты ишке ашырды. Ошондо бул жигит жыйырма бир жашта эле. Андыктан, эй мусулман жигиттер, биз Акса мечитинен силерди Аллахтын кайрылуусуна лаббей деп жооп берүүгө чакырабыз… Эй мусулман жигиттер, өзүңөр жөнүндө Аллахтан корккула, Аллахтын Куръанын бекем кармагыла, кеңдиги жер-асманга тең келген бейишке шашылгыла. Аллах силерге важиб кылган даъватты жана динди тикелөө ишин аткаргыла… Эй мусулман жигиттер, урматтуу сахабаларды жана улуу жетекчилерди ээрчигиле. Аларда үлкөн жакшылыктар бар.

Эй Уммат уламалары, биз Акса мечитинен силерди Аллах силерге важиб кылган даъватты алып чыгууга, акыйкатты сүйлөөгө жана залимдерге каршы турууга чакырабыз. Шейх Ахмад Гураний жана шейх Ак Шамсиддин Мухаммад Фатихке үйрөткөндөй, Уммат жигиттерин акыл көзү менен кароого үйрөткүлө. Бул эки шейх Мухаммад Фатихтин жүрөгүнө Ислам сүйүүсүн жана Константинополду фатх кылууну салышты.

Бул – Аллах силерге важиб кылган иштерден. Аллах Таала айтат:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

«Эстегин, Аллах китеп берилген кишилерге: «Албетте ал Китепти адамдарга ачык баян кыласыңар жана жашырбайсыңар!», – деп убада-шерт алган»                                    [3:187]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

«Биз түшүргөн далилдерди жана туура жолдон турган нерселерди адамдарга Китепте ачык-айкын кылып бергенибизден кийин аны жаап жашырган кишилерди кадиксиз Аллах наалаттайт жана наалаттоочулар наалатташат. Бирок, кимде-ким тообо кылып, өздөрүн оңдошсо жана ачык айтышса, мына ошолордун тоолоборун кабыл аламын. Мен гана тооболорду кабыл алуучу, Ырайымдуумун»                                                           [2:159-160]

Ошондуктан, мусулман жигиттерге ушундай кайрылгыла, силердин кайрылууңар алардын жүрөгүндө Аллахка жана Расулуна болгон сүйүүнү о.э. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалыкты тикелөө үчүн аракет кылууну пайда кылсын. Мунун артынан Байтул Макдисти азат кылып, Римди жана бүткүл дүйнөнү фатх кылышсын.

Эй мусулман кошуундары, Константинополь фатхын эскерип жатып, Акса мечитинен силерди Халифалыкты тикелөөгө, Байтул Макдисти азат кылууга жана Римди фатх кылууга чакырабыз. Лаббей деп жооб берүүнүн убагы келбедиби?!

Эй жердеги эң жакшы кошуун, силер Ислам жана Исламий Умматтын кошуунусуңар. Силер Аллахтын калимасы үстөм болушу жана куфр калимасы кор болушу үчүн Аллах жолунда жихад кылгыла. Аллахтын жолунда чегинбестен шейит болуу үчүн аракет кылгыла… Мына ушул нерсе ар дайым көз алдыңарга турсун, силер шайтандын досторуна о.э. Америка, Россия жана Батыштын малайларына итаат кылбагыла…

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

«Эй момундар, Аллах жана Расулуна моюн сунгула жана угуп туруп, андан баш тартып кетпегиле!»                                                                                                                    [8:20]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

«Эй момундар, Аллахка итаат кылгыла жана пайгамбарга моюн сунгула! Жана амалыңарды пайдасыз кылып койбогула!»                                                                                        [47:33]

Эй мусулмандар, биз силерге Акса мечитинен туруп мындай дейбиз: Аллахтын убадасына жана жардамына ишенгиле жана Аллахтын рахматынан үмүт үзбөгүлө.

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Анткени, Аллахтын рахматы чырайлуу амал кылуучуларга жакын»                       [7:56]

Мухаммад ﷺдын Умматы болгон Умматыңарга ишенгиле. Себеби, Аллах Таала Өз дини үчүн ушул Умматты тандады жана аны адамдар үстүнөн күбө кылды. Бүгүн Исламий Уммат ушунча мусибаттарды башынан өткөрүп жаткан болсо да, Расулуллах ﷺдын Пайгамбарлык минхажы негизинедги рошид Халифалыкты тиклеөө жөнүндөгү башаратын жүзөгө чыгарууга кудуреттүү. О.э. Байтул Макдис Халифалык борборуна айланышы үчүн яхудийлердин ыпластыгынан тазалоо туурасындагы башаратын жүзөгө чыгарууга да кудуреттүү. Бул Уммат Расулуллах ﷺдын Римди фатх кылуу о.э. жердин чыгышы-батышына жетип барышы үчүн Исламды жаюу жөнүндөгү башараттарын жүзөгө чыгарууга кудуреттүү.

Эй Аллахым, бул жакшылыкты Мухаммаддын Умматына жеткир о.э. мусулмандардын жүрөгүн ээлеп, алардын көңүлүн хак тарапка умтула турган кыл.

Эй Аллахым, бардык мусулмандардын жүрөктөрүн бириктир, ортолорун оңдо. Сенин нусратыңа жана ыраазылыгыңа жетип барганга чейин аларды таква менен ырыскыландыр.

Эй Аллахым, Өзүң убада кылган Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык нусратыңды бер. Халифалык аркылуу Өзүң динди тикелейсиң жана бүткүл дүйнөгө жаясын.

Ааламдарга рахмат кылып жиберилген саййидибиз Мухаммад ﷺга, үй-бүлөсү жана сахабаларына, кыяматка чейин аны ээрчигендерге Аллахтын саламы болсун.

Хизб-ут-Тахрир                                                                             22-жумадул-аввал, 1441-х.

Мубарек Фалестина жери                                                                          17-январь, 2020-м.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here