Халифалык кайра тикелениши, яхудийлер жеңилүүгө учурашы жана Рим фатх болушу жөнүндөгү башараттарды жүзөгө чыгаруу бизге важиб

275
0

Басма сөз баянаты

Султан Фатих Константинополду фатх кылып, Расулуллахтын башаратын жүзөгө чыгарды

Андыктан, Халифалык кайра тикелениши, яхудийлер жеңилүүгө учурашы жана Рим фатх болушу жөнүндөгү башараттарды жүзөгө чыгаруу бизге важиб

Хизб-ут-Тахрир–Пакистан вилаяты Аллахтын фазилети менен «Константинополь фатхы – жүзөгө чыккан башарат… Анын артынан жүзөгө чыга турган башараттар бар!» деген кампания алкагында электрондук маалымат каражаттары аркылуу мамлекеттик масштабда кампания баштады. Хизб-ут-Тахрир коомдук жайларда жана электрондук байланыш каражаттарында «Константинополдун хижрий 857-жылы, миладий 1453-жылы фатх болгонун эскерип Хизб-ут-Тахрир амири улуу аалым Ата ибн Халил Абу Роштанын сүйлөгөн сөзү» деген баракча тараттты. О.э. Хизб 2020-жылы 11-январда Твиттер аркылуу кампания баштады жана бул кампания талкууларга себеп болгон эң чоң тенденцияга айланды. Кампанияда амирдин сөзү англис жана урду тилдерине которулуп, жети кыска бөлүккө бөлүнүп берилди. Кайрылууда: «Эй Пакистан куралдуу күчтөрүнүн арстандары! Султан Фатих Константинополду фатх кылып, силерге Кашмир менен Аксаны фатх кылуу үчүн жол ачып берди», – делет.

Константинополь фатхынын бул жылкы эскерүү күнүндө т.а. 2020-жылы 15-январда, 20-жумадул-аввалда Хизб-ут-Тахрир амиринин сүйлөгөн сөзү туурасында маектер уюштурулду. Анын сөзүндө мындай делет: «Чындыгында, ааламдар саййиди ﷺ бизге Константинополь фатх болушун, андан кийин Рим фатх болушун о.э. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык тикеленишин о.э. яхудийлерге каршы согушуп, аларды жеңүүбүздү башарат кылган… Аллахтын сүннөт-мыйзамы боюнча, биз Ага жардам берип (анткени, ошондо Аллах да бизге жардам берет), шариятын аткарышыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз жеткенче күчтөрдү даярдап коюубуз жана улуу мамлекетин тикелеп, Аллахтын жолунда жихад кылышыбыз керек. Мына ошондо, бүткүл жер жүзүндө үч башарат күнү жаркырайт, Халифалык нур жаят».

Ошондуктан, биз Халифалыктын кайра тикелениши жөнүндөгү башаратты жүзөгө чыгарышыбыз керек. Аллах Таала вахий кылган башкаруу менен өзүбүздү кубаттуу кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ бололу. Анткени, Халифалык Уммат ресурстарынын бардык мүмкүнчүлүктөрүн ачып берет. Халифалык кошууну колонизаторлордун таасиринен чыгып, эч кандай чектөөсүз Ислам жана мусулмандарды коргоого сапарбар кылынат. Халифалык мамлекетинде саясат жана сот бузгунчу Батыштын хазаратынан арылат, акимдер Куръан жана Сүннөт негизинде тергеп-тескелет. Халифалык мамлекетинин экономикасы колонизаторлуктун чеңгелинен чыгат. Умматтын мол булактарынан пайдаланып, жарандардын бардык муктаждыктарына этибар бере турган күчтүү экономика тургузулат. Мындан тышкары, активдүү аскерий күч үчүн негиз боло турган күчтүү өнөр жай жолго коюлат. Ошондуктан, келгиле, куралдуу күчтөрдөгү арстандардан улуу аалым Ата ибн Халил Абу Рошта амирлигиндеги Хизб-ут-Тахрирге жардам берүүнү талап кылуу аркылуу, улуулук жана нусраттын жаңы доорун баштайлы.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

«Ошол күндө момундар Аллахтын нусраты себептүү шаттанышат. (Аллах) Өзү каалаган кишини үстөм кылат. Ал кудурет жана ырайым ээси»                                               [30:4-5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here