Роббаний уламалардын асыл позицияларынан

183
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Роббаний уламалардын асыл позицияларынан

Казы Умар ибн Хабиб айтат: «Мен Харунар Рошиддин жыйынына бардым. Бир маселе үстүндө талаш жаралып, жада калса, ызы-чуу болуп кетти… Бирөөсү Абу Хурайра риваят кылган бир хадисти далил кылды, башкасы ошол хадиске каршылык билдирди. Хадис жөнүндөгү тартышуу аябай курчуду. Ал тургай, Абу Хурайранын риваяттары шектүү дегендер болду, Абу Хурайраны ачык жалганчыга чыгарышты… Карасам, Харунар Рошид да ошолордун тарабына өтүп, сөздөрүн макулдай баштады. Ошондо мен: «Бул хадис Расулуллах ﷺдан сахих», – дедим. Ошондо Харунар Рошид мага кабагын салып чакчая тиктеди. Мен үйүмө кайттым. Үйүмө кирерде бир жигит келип: «Өлүмгө өкүм кылынган адам сыяктуу жооп бердиңиз, өзүңүздү кепиндеңиз», – деди. Мен: «Аллахым, Өзүң көрүп турасың, мен Набийиңдин досун коргодум, Набийиңдин асхабдары жаманатты кылынышынан улууладым, мени Өзүң куткар», – деп дуа кылдым. Харунар Рошиддин алдына алынып келгенимде, ал күрсүдө чыканагына таянып олтурган экен, колунда кылыч, алдында өлүмгө өкүм кылынгандардын астына төшөлө турган булгаары шалча. Мени көрүп: «Эй Умар ибн Хабиб, сен мага батынып каршы чыктың, муну мен эч кимден көрбөгөм», – деди. Мен айттым: «Эй момундар амири, мен Расулуллах ﷺ жана ал алып келген нерселер үчүн ачынып сүйлөдүм, коргодум. Анткени, эгер анын асхабдары жана хадистердин ровийлери жалганчы болушса, анда, шарият батыл болот, намаз, орозо, нике, талак жана жаза хаддарындагы фарз жана өкүмдөр четке кагылып, кабыл алынбайт… Аллахка ант болсун, эй момундар амири, сен анысына күмөн кылып, мунусуна кулак салгандан көрө, Расулуллах ﷺды кызганууга башкаларга караганда сен татыктуурааксың». Харунар Рошид сөзүмдү угуп, өзүн басты, кийин мага мындай деди: «Эй Умар ибн Хабиб, мени тирилттиң, Аллах сени тирилтсин, мени тирилттиң, Аллах сени тирилтсин, мени тирилттиң, Аллах сени тирилтсин»». («Тарихи Багдад» китеби).

Роя гезити, №254, 2019жыл, 2сентябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here