Фалестин маселесинин жалгыз чечими – аны азат кылуу жана яхудий вужудун тамыры менен жоготуу

193
0

Фалестин маселесинин жалгыз чечими – аны азат кылуу жана яхудий вужудун тамыры менен жоготуу

«Русиял Явм» сайты хижрий 1441-жылы 25-мухаррам, миладий 2019-жылы 24-сентябрь күнү жарыялаган кабарда мындай делет:

«Иордания королу Абдуллах II БУУ Башкы Ассамблеясынын трибунасында: «Фалестин жерлеринин «Израиль» тарабынан басып алынышы – глобалдуу моралдык кырсык», – деди.

Ал сөзүн улантып айтат: «Биз бул күрөшкө чекит коюуга о.э. «эки мамлекет» чечимин жүзөгө чыгаруу аркылуу адилеттүү, кеңири көлөмдүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө аракет кылуубуз керек. «Эки мамлекет» чечими эл аралык мыйзамдарга жана БУУ резолюциясына ылайык келип, ушул чечим гана күрөшкө чекит коёт жана эгемен Фалестин мамлекети курулушуна алып барат. 1967-жылдын 4-июнундагы чегараларга ылайык курулчу суверендүү бул мамлекеттин борбору Чыгыш Куддус болуп, «Израиль» менен ынтыкмакта жашайт».

Король минтип кошумчалады: «Эки мамлекет чечими – жалгыз чыныгы чечим. Андан башка альтернатива барбы?! Адилетсиз мыйзамдарды аткарып, текчилдик саясатын алып барган, эки тараптагы тынчтыкка умтулгандардын баалуулуктарына кыянаттык кылган бир мамлекет буга альтернатива боло алабы?! Тынымсыз уланып келе жаткан күрөштүн баасы ушул, бул коопсуздукка, туруктуулукка жана тынчтыкка алып барбайт».

Роя гезити:

Басып алынган жерди азат кылуу тартышуунун же пикирий карама-каршылыктын орду болбогон. Жок, басып алынган жерди азат кылуудан баш тарткан кимселер багынып берүүчүлүк жана саткындык сыпаттарына акылуу. Адамдар өлкөлөрү басып алынганда, аны кайтарып алуудан, азат кылуудан жана баскынчылардан өч алуудан башка нерсени ойлошпогон. Бирок, Иордания королунда, Мисир Сисийсинде жана башка жуундукор акимдерде кайраттуулук деген нерсе жок. Алар Батыш жетекчилери ойлогон нерседен башка нерсени ойлошпой жатат, колонизаторлук машинасы иштеп чыккан чечимдерден башкасын сунуштабай жатышат. Алар шаръий чечимдерди сунуштоодон да, принципиалдуу позицияны кармануудан да бүтүндөй алыс. Тескерисинче, колонизаторлордун долбоорун аткаруу жана мусулмандарга каршы колонизатор менен тил бириктирүү баткагына малынышкан. «Эки мамлекет» – бул Фалестиндин жана анын калкынын дартына «дабаа» катары берилген америкача чечим. Бул чечим – жан берүү, мубарак жердин баскынчыларынын долбооруна ээрчүү жана алар менен мамилелерди нормалдаштырууга чакыруу. Аллах Таала:

﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً

«Мейли жеңил, мейли оор абалыңарда чыккыла»                                                       [9:41]

дегендей, жерди, намысты жана ыйык жайларды коргоо үчүн сапарбарлык жарыялоо зарыл болгон учурда, бул эң кеминде, Фалестинди жардамсыз калтырып, аны душманга кош колдоп тапшыруу дегени. Фалестин маселесинин жалгыз жана амалий чечими – аны азат кылып, яхудий вужудун тамыры менен жок кылуу. Ал эми, Иордания королу менен башка мусулман өлкөлөрүнүн акимдери яхудий вужудун коргоо жана батыштык кожоюндарынын региондогу кызыкчылыктарына кызмат кылуу үчүн адамдарды бул акыйкат чечимден чалгытышмакчы. Фалестинге бир гана нерсе керек, ал – яхудий вужудунун ыфластыгынан тазалоочу армиялар. Анын азат кылынышы БУУ резолюциялары негизинде эмес, Аллах Тааланын буйругу негизинде болот. Бул армияларды Сисий, Абдуллох II жана Эрдоган сыңары малай акимдер эмес, Салахиддин Айюбий жана рошид халифалардын жолун ээрчиген калыс командачылар гана аракетке келтирет.

Роя гезити, №254, 2019жыл, 2-сентябрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here