Мисир режими Исламга каршы күрөшүү жана мусулмандарды бастыруу менен Батыштын ыраазылыгын сурап жатат

369
0

Мисир режими Исламга каршы күрөшүү жана мусулмандарды бастыруу менен Батыштын ыраазылыгын сурап жатат

Устаз Саид Фазл

Хизб-ут-Тахрир – Мисир вилаяты

маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

2019-жылы 6-июль күнү «Арабий 21» сайты «Экономист» гезитинде басылып чыккан макаланын котормосун жарыялады. Макалада Мисир мамлекети Сисий башкаруусу астында кулап жатканы, Мисирдин баш аламандыкка киришинин акыбеттери жөнүндө сөз кылынган. Макалага ылайык, Мисир президенти 2015-жылы, эгер Мисир куласа, бүткүл дүйнө болуп көрүлбөгөн санда «ИШИМ» уюмунун согушкерлерине күбө болушун башарат кылган. Бул сыяктуу билдирүүлөр Сисийдин бийликте калуу үчүн алып барып жаткан стратегиясына кирет. Бул негизинен, ичкериде мусулмандарды бастыруу, тышкарыда анын режимине колдоо көрсөтүлбөсө, мунун акыбети Мисирдин хаос курманы болушуна алып барышы менен чет мамлекеттердин акимдерин эскертүү стретегиясы.

Гезитте баса белгиленишинче, «ушул стратегия өз жемишин берди. Мисир президенти АКШдан Ихван жамааты маселесинде жардам алууда. Бирок, Европа буга карата терс позицияда турат, Мисир коопсуздук мекемелери ичинде болуп жаткан адам укуктарын бузулууларга көз жумуп жатат. Эгер, Мисир хаоско кирсе, Жер Ортолук деңиз аркылуу Европага миллиондогон качкындардын агып барышынан чоочуп жатканы үчүн да Батыш жогорудагыларга көз жумууда. Мисир жерлери бийликке моюн сунбай турган даражада кеңири болгондуктан Ливиядан чегара региондорунан агып келген козголоңчуларга башбаанек болушу, Мисир жерлеринде жихадчылар жаңы халифалык мамлекетин куруп алуулары мүмкүн. Мунун акыбети катары, яхудий вужудун менен ынтымакта болуп келген Мисир ал үчүн үрөй учурган коркунучка айланат». Гезитте баса белгиленет: «Сирия жана Ливиядан алынган сабак, эң биринчи Мисир мамлекетинин кулашына жол бербөөнү талап кылууда. Себеби, Мисир жерлерин кайра тикелеп, суверинитетин камсыздоо өтө оор болот, ал тургай, буга ондогон жылдар кетиши мүмкүн». Бирок, Сисий Мисир коопсуздугуна жана биримдигине кайгыра турган кишиге окшобойт. Анда, гезит Мисир кулашы дегенде эмнени назарда тутууда? Бул кандай болот? Азыркы режим өз калкына жана Батышка карата кандай мамиледе болот?

«Экономист» гезити капиталисттик Батыш көз карашын кабыл алган жана ал иштерге ушул көз караш негизинде карайт. Ал сөз кылып жаткан жана эскертип жаткан кулоо – капиталисттик системанын кулашы. Муну менен Мисир калкы бул системаны жок кылышы жана Исламды бийликке келиши жөнүндө сүйлөөдө. Чындыгында, күбө болуп жатканыбыздай, Мисир калкы Исламдын бийликке келиши үчүн даяр. Өзгөчө, демократия үстүнөн аскерий төңкөрүш ишке ашырылгандан кийин Мисир калкында ушул абал күзөтүлүүдө. Эгер, эми Ислам бийликке келсе, Мисир калкы мындай жол менен (т.а. аскерий төңкөрүш жолу менен) Исламдын бийликтен четтелишине таптакыр ыраазы болбойт. Бул болсо, Батыш эч качан жол бербей турган абал. Ал Мисрде бир аз гана эркиндик болушун да каалабайт. Себеби, бул Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык мамлекетинде Исламды толук колдонуучу мамлекетти келтирип чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан, Мисир калкы кандай аракетти баштабасын, режим аны жырткычтарча бастыруу менен күтүп алат. Демек, Сисий режими өзүнүн оппоненттери эле эмес, малайлыктагы атаандаштары менен байланыштуу мурдагы проблемаларын да ушундай чечүүдө. Анын армиясы, полициясы, тиш тырмагына куралданган күчтөрү да калкка каршы каратылган. Алар жайгашкан имараттар да чептерге айланган. Маселе мусулмандардын акы-укугуна тиешелүү болгон соң, Батыш өз кызыкчылыктарын жана байлыктарыбыз үстүндөгү өкүмдарлыгын сактап калып, каалаганча талап кете берүүнү уланта берген соң о.э. яхудий вужуду да коопсуздук мүмкүнчүлүгүнөн кеңири пайдаланып жаткан соң, Батыш адаттагыдай, Сисий режиминин мыйзамбузууларына көз жумат.

Ар кандай кулоо алдынан «жарылуу» болот. Режим кыйроочу токтомдорун чыгарып, бир да адам каршылык билдирбеши үчүн репрессия машинасы менен Мисир калкын бастырууну улантып жаткан мындай абалда, калктын жарылып көтөрүлүшү мүмкүн нерсе. Бирок, адамдар чыныгы альтернативаны көрбөсө, өзгөрүүгө каратылган бул альтернатива жана ага чакырып жаткандар көрсөтүлбөсө, бул жарылуу кечигет. Эгер, адамдар проблемаларды чечип берүүгө кудуреттүү чыныгы альтернатива долбоор бар экендигин билишсе эле, аны кучагына алышат, долбоор ээлерин жетекчи кылып, режим жана режимдин артында турган Ак үйдө отурган кожоюндары каалашпаса да, бул жетекчилерди албетте алып келишет. Ушул себептен улам, Мисир жетекчисинин аракети эки бөлүккө бөлүнөт: биринчи, Мисир жетекчиси Батыш хазаратына альтернатива болгон Исламга каршы күрөштө кылыч милдетин өтөйт. Муну режим башчысы диний ыңкылап жарыялоого жана диний баяндарды жаңылоого чакыруу аркылуу ишке ашырып жатат. Экинчи, Мисир жетекчиси өзүнүн батыштык кожоюндарынын коргоочусуна, яхудий вужудунун коргоочусуна айланат. Чынында эле, Мисир режими алардын коопсуздуктарынын коргоочусу. Эгер, ал болбосо, Халифалык армиялары толкуну Еропаны жууп кетет, яхудий вужудунан эч нерсе калбайт. Ал тургай, бул вужуд ушул режим аркылуу Батыштан жардам алып, алардын Исламга карата душмандыгынан пайдаланып жаткан болсо да, бирок, чындыгында да ушундай болот. Себеби, эгер Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык тикеленсе, яхудий вужуду деген нерсе калбашы анык… Халифалык Батыш өлкөлөрүнүн мусулман өлкөлөрүнө селдей жапырылып, байлыктарын талап-тоноолоруна бүтүндөй чекит коёт. Чекит коюп гана калбастан, ал тургай, Батыштан ташып кеткен байлыктарын кайтарууну талап кылат. Европа ортоңку кылымдагы абалына кайтат, Америка деңиз артына жөнөп качат, Батыш өз үйүндө да коопсуздугун таба албай калат, эгер анын үйү саламат калса.

Мисир калкына келсек, бүгүн аларды жакыр жана ачка абалда калтыруу үчүн токтомдор чыгарылып жатат. Байлыктарын болсо Батыш ташып кетүүдө… Мунун тушунда, Батыш өз укугун талап кылган ар бир мисирликти бастыруу үчүн Мисир режиминен пайдаланып жатат, бул абал жарылуу жүз беришинен кабар берүүдө. Бул жарылуунун бир аз кечигип жатканына болсо, адамдардын чыныгы альтернативаны көрбөй жатышканы себептүү болууда. Эгер, муну түшүнүп жетишсе, аларда дагы бир пикир дүйнөгө келет. Бул, Батыш өтө жакшы түшүнүп жетип, албетте келет деп коркуп жаткан Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык пикири. Режим башчысын сунуштарды киргизүүгө үндөгөн нерсе да мына ушул.

Баса белгилөө лазым, Сисий ушул баскыч үчүн ылайык фигура эмес. Ал соңку убакта кабыл алып жаткан кыйратуучу токтомдору менен ушул баскычтан кийин вакиъни кандай абалга алып келиши күмөн. Кудум бул токтомдордон анын кожоюндары тезирээк аны башка жүзгө алмаштырышыбыз керек деген токтомго келип жатышкандай. Ыктымал, ал жылдар же он жылдап адамдарды алдайттыр. Бирок, бул эч кандай пайда бербеген. Себеби, кризистин себепчиси – ийгиликсиздиги далилденген капитализм түзүмү. Бул түзүмдүн жаны үзүлбөй турушу үчүн калктарды репрессия кылып, бастырып, байлыктарын талап-тоноп туруу керек, антпесе, жаны үзүлөт. Ошондуктан, капитализм түзүмүн сактап калып, андагы жүздөрдү өзгөртүү чечим эмес жана бул таптакыр уланбайт. Өлкөлөрүбүздү эмес, бүткүл дүйнөнү бирдей куткара турган жалгыз чечим – капитализмди түп тамыры менен кулатып, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык түзүмүн тикелөө.

Батыш бизге күнү-түнү айла-амал кылып жатат. Анын тил бириктирип жатканы эч кимге сыр болбой калды, ар кандай акыл ээси болгон адам муну ачык көрүп турат. Бүгүн Уммат толгоо абалында, жаңы Халифалык төрөлүшүн күтүүдө. Умматка күч-кудурет жана сыймыгын кайра тикелей турган ушул Халифалык дүйнөгө келери менен эле эч нерсеге муктаж болбойт. Себеби, ага Уммат перзенттери арасындагы эр жүрөк кошуундар жардам берет. Муну кошуундар өздөрү менен Батыш жана анын малайлары ортосундагы алаканы бүтүндөй үзүү, саптарын саткындардан жана жуундукорлордон тазалоо, туура жетекчилик кыла турган адамдарды жетекчи кылуу, ушул аркылуу рошид Халифалыкты тикелөө менен ишке ашырышат. Рошид Халифалык болсо, Батышты шайтандын азгыруусуна салып коюп, кылмышкердин тамырына балта чабат… Ошол күндө Аллахтын нусраты себептүү момундардын жүрөгү кубанычка толот, билип койгула, Аллахтын нусраты жакын.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

«Эй момундар, Аллах жана Анын пайгамбары силерди түбөлүк жашоо бере турган нерсеге чакырганда, аны кабыл алгыла»                                                                                     [8:24]

Роя гезити

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here