Мисир кризистен кантип чыгат?!

366
0

Мисир кризистен кантип чыгат?!

Ихванул Муслимин кыймылы өзүнүн расмий сайтында 2019-жылы 29-июнда жарыялаган билдирүүдө доктор Мурсий рахимахуллахтын өлүмүнөн кийинки көз караштарын билдирди. Алардын оюнда, Мурсий демократиялык практиканын үлгүсү болуп, анын өлүмү күрөш формасында жана табиятында жаңы көрүнүш жараткан, күрөштүн бул табияты Мисирдеги козголоңдун күн тартибиндеги иштерди кайра карап чыгуу вазыйфасын жүктөйт.

Баса белгилөө лазым, Хизб-ут-Тахрир–Мисир вилаятынын маалымат бөлүмү Ихванул Муслимин кыймылынын ушул билдирүүсүнө фикир билдирип, алардын Мурсийдин өлүмүнөн кийин билдирген пикирлерин үч тараптан сындады, аларга Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн калыс насаат жолдоду:

«Доктор Мурсий рахимахуллахтын өлүмү Мисирдеги залим режимдин колунда өлүм тапкан мазлумдардын өлүмүнөн айырмаланбайт. Өмүр бою камакта калтыруу, кыйноолорго салуу жана дарга асуу… булардын баары режимдин бир катар кылмыштарынын тизмесине кошулууда… Андан ушул кылмыштар үчүн эл аралык уюмдар да, башка ири мамлекеттер да эсеп талап кылбай жатат».

Хизб билдирүүсүндө дагы мындай делет:

«Силер, Ихванул Муслимин мүчөлөрүнүн көз караштары качанга чейин Батыш койгон эки варианттын алкагына: аскерий же улуттук жарандык мамлекеттин алкагына чектелип кала берет?! Акыры, экөөсү тең куфр менен өкүм жүргүзөт, акимдери гана сакалдуу жана хафизи Куръан болушу мүмкүн! Эмне үчүн силердин альтернативаңар Батыштын козголоңдорду тизгиндөөгө жана өлкөлөрүбүздөгү кызыкчылыктарын коргообого кызмат кылат, мисалы, Эрдаган сыяктуу?! Эмне үчүн альтернативаңар Умматтын кызыкчылыгы үчүн анын акыйдасынан алынган мабдасына кызмат кыла турган альтернатива болуу тарапка өзгөрбөйт?! Батыштын кучагына жүгүрүп, анын идеологиясын ала бересиңер, ураан кылып көтөрүп чыккан жана Умматка көрсөтүп жактан Ислам идеологиясын эмнеге жеткирбейсиңер?! Акыры, ушул Уммат силерди желкесинде көтөрүп, бийликке алып келди, себеби, ал силердин итикадыңарга ишенген, Ислам менен өкүм жүргүзөт деп ойлогон! Силер чынында ушундай кылганыңарда жер жүзүндөгү эч бир мамлекет силерден бул салтанатты тартып алмак эмес!».

Билдирүүдө Мисирди кризистен куткаруу жөнүндө мындай делет:

«Өлкө башынан өткөрүп жаткан кризистен кутулууга келсек, бул үчүн күчтүү идеология жана аң-сезимдүү саясий жетекчилик сунуштаган чыныгы долбоор керек. Бул жетекчилик ушул долбоорду кеңири түшүнүп жеткен болушу, аны бийликке кантип алып келүү, проблемаларды анын негизинде кантип туура чечүүнү билиши лазым. Бул долбоор Ислам долбоору т.а. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык долбоору. Ушул долбоорду Хизб-ут-Тахрир силерге жана Умматка жеткирүүдө… Хизб аны колдонууга кудуреттүү жана даяр. Ошондой болгон соң, Хизб менен биргеликте аракет кылгыла же долбоорду колуңарга алып, анда айтылгандарды табанний кылгыла жана бийликке жетишиңер менен аны тезинен колдонууга бекем убада бергиле. Өлкөбүздү кризистен чыгарууну каалап жаткан кишилер үчүн мына ошонун өзү жетиштүү».

Билдирүү ушул насаат сөзү менен аяктады:

«Өзгөртүүнүн жалгыз тарыйкаты мына ушул, биз бүткүл Уммат перзенттери, өзгөчө, Исламды ураан кылып көтөрүп чыккандар табанний кылышыбыз керек болгон долбоор да ушул. Силер болсо, ушул долбоорду колуңарга алып, ага жардам берүү үчүн долбоор астында адамдарды бириктирүүгө баарынан да ылайыктуусуңар. Негизи, адамдар ушул долбоор үчүн силерди желкелеринде көтөрүшкөн. Ошондой болгон соң, аларды жардамсыз калтырбагыла, Аллах силерден каалап жаткандай болгула, Батыш силерден каалагандай болбогула! Бизди да, силерди да Аллах кечирсин, түрдүү жаман фитналардан сактасын. Биздин бул сөздөрдү эртең албетте эстейсиңер, биз бул ишибизди Аллахка жүктөйбүз, Ал Өз пенделерин көрүп туруучу.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

«Эй момундар, Аллах жана Расулу пайгамбары силерди түбөлүк жашоо бере турган нерсеге чакырганда, аны кабыл алгыла»                                                                                     [8:24]

Роя гезити, №242, 2019-жыл, 10-июль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here