Хизб-ут-Тахрир–Голландия саясий семинар өткөрдү

257
0

Хизб-ут-Тахрир–Голландия саясий семинар өткөрдү

Хижрий 1440-жылы 24-ражаб, миладий 2019-жылы 31-март күнү Хизб-ут-Тахрир–Голландия Халифалык кулатылганынын 97 жылдыгына карата Хизб алып барган эл аралык иш-чаралардын алкагында Амстердамда саясий семинар уюштурду. «Антиисламий саясат болгон соң, эч качан тынчтык болбойт» деп аталган бул семинар Куръани Карим аяттарын тилават кылуу менен башталды. Кийин Хизб-ут-Тахрирдин Голландиядагы маалымат өкүлү устаз Окай Пала баяндама кылып, Исламга жана мусулмандарга каршы саясаттын келип чыгышы жана себептери, бул саясаттын колонизатор кафир алып барып жаткан «терроризмге каршы күрөш» саясаты менен тыгыз байланышы жөнүндө сөз сүйлөдү. Устаз айтат: «Биз өз акы-укугубузду талап кылуубуз жетиштүү эмес, биз мусулманбыз, хак динге итикад кылабыз, демек, ушундай мусулмандар катары өз шахсиябызды асырап сактообуз керек. Аны менен бирге, чирип бара жаткан капиталисттик цивилизациянын альтернативасы катары Исламга даъват кылышыбыз лазым. Арийне, мусулмандардын азап-кыйынчылыктары улам күчөшүнө жана аларды жек көрүүгө себеп болуп жаткан иш-чараларды жана мыйзамдарды сындашыбыз зарыл».

Семинардын экинчи бөлүгүндө айрым сунуштар жана суроолор айтылды. Алардын катарында, Батышта туруктуу түрдө алып барылып жаткан антиисламий саясатка кандай мамиледе болуу жана ага кандай жооб кылуу зарылдыгы, бул проблемаларга каршы мусумандардын биримдиги канчалык маанилүүлүгү талкууланды. Аны менен бирге, бул нерселерге жооб бербөө жана этибар бербөө керек деген пикир канчалык кооптуу экени баян кылынды.

Роя гезити, №230, 2019-жыл, 11-апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here