Алжир көчөлөрүндөгү кыймылдар – Исламды алыстатуу тил бириктирүүсү

326
0

Алжир көчөлөрүндөгү кыймылдар – Исламды алыстатуу тил бириктирүүсү

Алжир көчөлөрүндөгү калктын өзгөрүү жасоо туурасындагы тилектеш жана олуттуу каалоосун билдирген аракеттер бороон сымал күчтүү башталды. Ушул күндөрдө бул аракеттердеги исламий агымдын ролу жашырылып, бул жөнүндө эч бир нерсе айтылбай жатканы этибарды өзүнө тартат. Өткөн кылымдын токсонунчу жылдарынын соңунда колонизатор күчтөр менен тил бириктирип, аскерий күч менен бастырылган алгачкы өзгөрүү жасоо аракетинде исламий агым негизги ролду ойногон.

Бүгүнкү күндө ачык-айкын белгилүү болуп турган нерсе – демонстрациялардагы исламий агым атайылап жашырылууда, исламий кыйкырык, ураандар атайылап ачыкталбай жатат. Негизи, биз Ислам мамлекетин тикелөөгө чакырган кыйкырыктарды өз кулагыбыз менен уктук. Бирок, маалымат каражаттары муну жашырып жатышат! Башка тараптан, массалык маалымат каражаттары тыюу салынган Исламий Инказ фронтунун жетекчилеринин бири Али Билхаждын камакка алынганы жөнүндө кабар таратышты. Кабарда айтылышынча, ал демонстрацияга кошулары менен камакка алынган.

Жада калса, режимди колдогон исламий кыймылдарга да демонстрацияларга кошулууга тыюу салынды. Абдуллах Жабуллах көзгө көрүнгөн исламий кыймылдын жетекчилеринин бири, аны да демонстрацияга катышуусуна уруксат беришпеди, аянтка чыгары менен колго алышты.

Демонстрацияларда исламчыларга карата мындай жаман мамиле ушуга далалат кылат – оппозиция исламчыларды демонстрациялардан четтетүүдө бийлик менен тил бириктирип, душманчыл аракет жасоодо. Исламчыларга каршы күрөш машинасын бийлик да, оппозиция да биргеликте башкарып жатат. Акыйкатта болсо, Абдуллах Жабуллах сыяктуу Ихванчыларга байланышкан адамдардын оозунан аң таң кылчу билдирүүлөр чыккан эле: «Исламий кыймылдар демонстрацияларга катышууну да, алардын тарабына өтүүнү да каалабайт. Алар илманий кыймылдар менен келишип иш алып барууну каалайт. Исламий кыймылдардын демонстрацияларга катышуусу генералдардын демонстрацияларга сокку берүүлөрүнө шылтоо болуп калбасын, исламчылар демонстрациядагы мокочого айланып, же исламофобияга себеп болуп калышпасын». Өкүнүчтүүсү, бул сыяктуу билдирүүлөр үмүттөрдү өчүрөт. Себеби, исламий агым өз жоопкерчилигинен таанып, илманийлер менен союз түзүүнүн ордуна, ар кандай демонстрацияга, айрыкча, Алжирдей мусулман өлкөсүндөгү демонстрацияга жетекчилик кылышы керек.

Мына ушундай билдирүүлөрдүн дагы бирин Хамас кыймылынын маалымат өкүлү айтты: «Тынч козголоңдорго исламчылардын аралашуусу саясий тарапкечтик абалын пайда кылат жана ал жердеги шериктештердин идеялык тынчын бузат». Ушунчалык да чегинүү таризиндеги билдирүү болобу, кудум Ислам Луиза Ханун сыяктуу коммунист жана марксисттердин, же Аят Ахмад сыяктуу Хасин партиясындагы социалисттердин, же болбосо Франция маданиятындагы айрым бербер жана илманийлердин кыжырына тийген дин имиш! Бул жана башка партиялардын, агымдардын баарына демонстрацияларга кошулуу жана катышууга уруксат берилген. Болгону исламий агымдарга тыюу салынган, себеби, исламий агымдар тарапкечтикти келтирип чыгарат имиш! Исламий агымдар гана мокочо болуп, алар гана баарынын кыжырын кайнатат имиш! Ооба, бул акылга сыйгыс, бузгунчу пикир. Айрыкча, бул сөздөр исламий агымдардын оозунан чыгып жатканы өкүндүрөт.

Түпкүлүгүн алганда, булар исламды жамынган илманий агымдар болуп эсептелет. Бул агымдар чыныгы демонстрацияларды уюштуруунун жана учурдагы демонстрацияларды Исламды колдонуучу Халифалык мамлекетин тикелөөгө алып барган чыныгы өзгөрүү тарапка жетектөөнүн ордуна, тескери аракет кылып жатышат. Т.а. Батышка ээрчиген жана куфр мыйзамдарын колдонуп жаткан коррупциячыл бийликтин колунда куурчак болуп жатышат.

Өзгөрүү жасоо майданында аракет алып барып жаткандар исламий аракет кандай болушун жакшы түшүнүп алуулары жана чыныгы Ислам мамлекетин тикелөө үчүн аракет алып баруу зарылдыгын толук түшүнүп жетүүлөрү лазым. Өзгөчө, Ислам мамлекетине айлануу үчүн керектүү бардык факторлорго ээ Алжирдей улуу жана маанилүү өлкөдөгү бул агымдар мусулмандар үчүн зарыл. Бирок, эгер алар эч бир исламий долбоорго ээ болушпаса, ичи бузгунчу илманий, сырты болсо исламий болгон агымга айланышат жана тез убакта кадыры жок, козголоң кылбай турган, Ислам душмандарына гана пайдасы тие турган болбогур агымга айланышат.

Бүгүнкү күндө Алжирдеги массалык демонстрациялар ушундай бир кооптуу фитнага дуушар болду, бул фитналар исламий агымдарды жана исламий пикирлерди, талаптарды демонстрациялардан четтетти, Бутефликаны кулатууга гана чектелди. Негизи, бир адамды өзгөртүү оңой. Бутефлика кетет жана экинчи Бутефлика келет. Ушинтип өзгөрүү жасоо демонстранттар үчүн кыйын көрүнөт, акыбетте, өзгөрүү жасоого үмүтсүздүк артып, кайдыгер болуп калышат.

Азыр бул оюн жаңы сценарий боюнча кайра башталды. Т.а. коргоо министри Ахмад Койид Салих 102-беренени колдонуу сунушун киргизди. Бул болсо, өзгөрүү жасоо аракетин адамдар эмес, өкмөт алектенишин түшүндүрөт. Демонстрацияга каршы фитна ушул жерде турат. Себеби, эми демонстрациялардын талабы бүткүл режимди түзүмү менен өзгөртүүгө эмес, режимдеги адамдарды гана өзгөртүүгө каратылат. Алжирде да Тунис жана Мисирдеги сценарий ишке ашырылууда, Ибн Али кетти Сабсий келди, Мубарак кетти Сисий келди. Мына силерге фитна жана тил бириктирүү. Бул фитнаны Батыш бекем кармап, башкарып жатат. Батыштын жалгыз максаты – Исламды бийликке жакындаштырбоо.

Албетте, мындай тил бириктирүүнү жок кылуу керек. Жок кылуу үчүн исламий агым исламий долбоорду табанний кылышы жана баары анын айланасына чогулуулары керек. Ушул долбоор – коррупциячыл республикалык башкарууну ойрон кылып, анын урандылары үстүнө адамдарды Аллахтын шарияты менен башкара турган жана Исламды бүткүл дүйнөгө жеткире турган Ислам мамлекетин тикелөө!

Өзгөрүү үстүндө аракет кылып жаткандар Ислам мамлекетин тикелөөдөн турган улуу Исламий долбоор менен экономикалык, социалдык жана кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү программаны айырмалап алуулары керек. Бул программаны илманий партиялар, Бина Ватаний жана Хамас сыяктуу исламий кыймыл жана партиялар сунуштап жатат. Бул партиялардын программасы бири-бирине окшойт, баары арзыбаган программалар болуп, бир булактан алынган. Мисалы, Хамас программасына карагыла, анда мындай делген: «Биз Алжир уюмдарынын бирибиз жана урааныбыз бардык мекендеш союздаштардын урааны. Максатыбыз, бардык адамзатка эркиндик жеткирүү жана 1954-жылдагы конституцияга ылайык улуттук Алжир мамлекетин тикелөө». Ко-ош, мындай конституцияны исламий деп болобу?! Исламий агым болгон соң анын 1954-жылдагы конституция менен эмне алакасы бар?! Шек-күмөнсүз, бул сыяктуу конституция Ислам душмандарын кубантпай койбойт, мусулмандарга болсо жоготуу жана ийгиликсиздиктен башка нерсени алып келбейт.

Ырас, долбоордун текстинде Аллахтын Китеби жана Расулунун Суннаты негизинде т.а. Аллах түшүргөн өкүмдөр менен өкүм жүргүзүү жазылбаганбы, демек, ал чыныгы өзгөрүү алып келбейт. Бул сыяктуу исламий кыймылдардын «илманийлер менен келишүү керек» деген сөздөрүнө келсек, الطامة الكبرى эң чоң балээ мына ушул.

Деги, Ислам душмандары болгон динсиз илманийлер менен кандай келишүү мүмкүн?! Ыйман менен куфрду, хак менен батылды шайкеш кылып болобу?! Илманийлер Исламды жаман көрүшөт, алар менен эч качан келишип болбойт. Себеби, алар менен келишүү бир гана нерсени т.а. ыйман жана Исламыбыздан баш тартып, алардын бузгунчу илманийлигин кабыл алуубузду түшүндүрөт.

Биз бүгүн Алжирде болуп жаткан элдик кыймылдар анык исламий долбоору ээ исламий кыймылга айланат деген үмүттөбүз. Бул чыныгы Исламий мамлекет т.а. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык мамлекетин тикелөө долбоору. Эгер, ушундай өзгөрүү болбосо, абал мурдагыдай калат, илманийлерге суктангандар илманийликти тандашканына өкүнүшөт. Кыймыл жана козголоң баасы бир нерсеге байланыштуу, ал да болсо, Халифалык мамлекетин тикелөө долбоору. Негизи, бирден-бир улуу Роббаний долбоор да мына ушул.

Роя гезити, №229, 2019-жыл, 10-апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here