Исламдын колдонулушунан башка нерсе Пакистандагы экономикалык кризисти жоё албайт

300
0

Исламдын колдонулушунан башка нерсе Пакистандагы экономикалык кризисти жоё албайт

Хизб-ут-Тахрир–Пакистан вилаяты жарыялаган билдирүүдө мындай делет:

«Азыркы жетекчилик Эл аралык Валюта Фонду койгон шарттарды жана көрсөтмөлөрдү аткарууда. Бул шарттар жана көрсөтмөлөр акыркы отуз жыл ичинде өлкө экономикасына үлкөн зыян жеткирди. Бүгүнкү үрөй учурган экономикалык кризистин себеби бир гана коррупцияга барып такалбайт».

Билдирүүдө дагы мындай делет:

«Эл аралык Валюта Фонду – колонизатор мамлекеттерге менен алардын жергиликтүү союздаштарына жана жемкор акимдерге кызмат кылган инструмент. Бул уюм үлкөн инфляциянын пайда болушуна жол берип, негизги басымды мамлекеттин мүлктөрүн менчиктештирүүгө каратат. Өз кезегинде, менчиктештирүү саясаты ири колонизатор компаниялардын пайдасына кызмат кылат жана алардын үлкөн киреше булагына айланат. О.э. Эл аралык Валюта Фондунун көрсөтмөлөрү салыктарды көбөйтүүнү, жогорулатууну камтыйт. Бул болсо, жергиликтүү керектөө жөндөмүнүн төмөндөшүнө алып келип, соодага тоскоолдук кылат жана айыл-чарба менен өнөр-жайга дагы кыйраткыч сокку берет. Ошондуктан, малай режимдер турганда бул чет элдик колонизаторлор жана жергиликтүү жемкорлор биздин эсебизден байышат».

Билдирүүдө Пакистан мусулмандарына кайрылуу жасалган:

«Азыркы жетекчилик силерге жалган убадаларды берүү менен бийликке келди. Эми болсо, силерге экономиканы өнүктүрүү жөнүндө жомок айтып бийлигин сактап калууга урунууда».

Билдирүүнүн соңунда мындай делет:

«Исламдын колдонулушунан башка нерсе Пакистандагы экономикалык кризисти жоё албайт. Жакында – Аллахтын уруксаты менен – тикелене турган Халифалык Эл аралык Валюта Фонду менен мамиле кылууну, ага мүчө болууну, андан кредит алууну жана бул уюмдун кырсыктуу шарттарын жана көрсөтмөлөрүн аткарууну четке кагат. Халифалык эл мүлкү болгон энергетика жана минералдык байлыктар тармагында дароо Ислам өкүмдөрүн колдонот. Зекет жана айыл-чарба жерлерине хирож белгилөө сыяктуу мамлекеттин керешесине тиешелүү шаръий өкүмдөрдү ишке ашырат. Ошону менен бирге, шаръий өкүмдөргө тескери болгон адилетсиз салыктарды бекер кылат».

Роя гезити, №229, 2019жыл, 10апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here