Хизб-ут-Тахрир–Судан вилаятынын аялдар жааты уюштурган форум

307
0

Хизб-ут-Тахрир–Судан вилаятынын аялдар жааты уюштурган форум

Хизб-ут-Тахрир–Судан вилаятынын аялдар жааты хижрий 1440-жылы 28-ражаб, миладий 2019-жылы 4-апрель күнү Хажы Юсуф районунда чоң форум уюштурду. «Халифалыктын кулатылганынын 98 жылдыгында Халифалыкты Пайгамбарлык минхажы негизинде кайра тикелөөгө биргеликте аракет кылалы» деп аталган бул форум Хизб-ут-Тахрир–Судан вилаяты мубарак ражаб айында Халифалык мамлекетинин кулатылгандыгын эскерүү үчүн уюштурган иш-чаралардын алкагында өттү.

Жыйын үч баяндаманы өз ичине алды: биринчи баяндама – Хизб-ут-Тахрир мүчөсү Умму Муаз «Сак болгула, козголоңуңарды уурдап алышпасын», экинчи баяндама – Хизб-ут-Тахрир мүчөсү Умму Айман «Пайгамбарлык минхажы негизиндеги өзгөрүү», үчүнчү баяндама – Умму Абу Бакр «Рошид Халифалык – мусулмандардын тандоосу». Баяндамачылар Ислам Умматынын проблемаларынын шаръий чечимдерин жана рошид Халифалыкты тикелөөнүн шаръий тарикатын ачыктап беришти. Форумдун катышуучулары баяндарды колдоого алышып өз элин алдабаган жетекчи Хизбдин иш-аракетин дагы бир ирет ырасташты. Кийин мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан Исламий Умматтын козголоңдору жөнүндө талкуу алып барылды. Форумдун соңунда өзгөрүү жасоо ишинде Хизб-ут-Тахрир менен биргеликте аракет кылууга чакырылды.

Роя гезити, №229, 2019жыл, 10апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here