Хизб-ут-Тахрир Халифалык мамлекети кулатылган күндү эскерүүгө багышталган иш-чараларды уюштурууда

305
0

Хизб-ут-Тахрир Халифалык мамлекети кулатылган күндү эскерүүгө багышталган иш-чараларды уюштурууда

Хижрий 1342-жылы 28-ражаб, миладий 1924-жылы 3-март күнү Ислам мамлекети кулатылып, Исламий башкаруу түзүмү (Халифалык) бекер кылынган. Ошол кайгы күндү эскерип хижрий 1440-жылы, миладий 2019-жылы ражаб айында Хизб-ут-Тахрир өз ишмердүүлүгүн алып барган мамлекеттерде массалык иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Хизб-ут-Тахрирдин Борбордук басма сөз бөлүмү өзүнүн сайттары аркылуу – Аллахтын уруксаты менен – бул иш-чараларды ачыктап, Аллах Субханаху ва Тааладан Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетинин тикеленишин тездетүүнү сурайт. Бул иш Аллахка таптакыр оор эмес. Аллах Субханаху ва Таала айтат:

«Аллах силерден ыйман келтиргендерге жана жакшы амалдарды кылгандарга, кудум мурунку өткөн (итикаддуу) заттарды халифа кылгандай, аларды да жер жүзүндө халифа кылууну убада кылды жана алар үчүн Өзү ыраазы болгон (Ислам) динин үстөм кылууну о.э. аларды көргөн кооп-коркунучтарынан кийин бейпилдикке бөлөп коюуну убада кылды. «Алар Мага гана ибадат кылышат жана Мага бир да нерсени шерик кылышпайт. Ким мына ушул (убада)дан кийин куфрону (ниъмат) кылса, анда, алар фасыктар» [24:55]

Роя гезити, №225, 2019жыл, 13март.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here